Vi använder cookies för att förbättra vår service och för att kunna ge dig erbjudanden enligt dina preferenser. Om du vill fortsätta använda denna sida godkänner du att vi använder dina cookies. Du kan ändra inställningarna eller få mer information på vår Villkor för användning & riktlinjer för cookies

Stäng


OK
Stäng

Error


Bearbetning pågår...


Användarvillkor

GENERAL TERMS OF USE

ALLMÄNNA VILLKOR

 

Allmän information

 

 ”Lyreco” står för LYRECO SAS, rue du 19 mars 1962 - 59770 MARLY (FRANRIKE), dess dotterbolag.

 

 ”Användaren” innebär person eller juridisk enhet som har tillgång till, besöker eller använder webbplatsen.

 

 ”Produkt/produkter” innebär gods som erbjuds till försäljning på webbplatsen.

 

 ”Webbplats” innebär www.lyreco.com och eventuella böjningar av detta domännamn.

 

 ”Anpassningsverktyg” innebär mjukvara som tillåter användaren att anpassa produkterna.

 

Dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR styr åtkomsten till att besöka och använda den här WEBBPLATSEN.

 

Genom att besöka eller använda denna Webbplats, varje gång, godkänner användaren att vara bunden av dessa ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR, ytterligare riktlinjer, begränsningar, eller regler som kan anges i specifika avsnitt eller tjänster på den här webbplatsen, och går med på att följa alla gällande lagar och regleringar.

 

Användaren garanteras tillåtelse att besöka och använda den här webbplatsen och dess innehåll (enligt nedanstående definition) med syfte att förbereda, utvärdera och beställa produkter eller tjänster genom Lyreco.

 

Lyreco förbehåller sig rätten att lägga till, ändra, korrigera eller avlägsna, inklusive innehåll (enligt nedanstående definition), den här webbplatsen och dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR när som helst utan förvarning. Följaktligen bör användaren läsa dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR regelbundet.

 

Förbjuden användning

 

Användaren är förbjuden att inkräkta på, eller försöka inkräkta på, webbplatsens säkerhet.

 

Användaren får inte, och förbinder sig till att inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av tillgången till eller åtkomsten till webbplatsen; eller på något sätt som är mot lagen, olagligt, bedrägligt, skadligt, eller har samband med några olagliga, bedrägliga eller skadliga aktiviteter eller syften.

 

Användaren får inte, och förbinder sig att inte använda webbplatsen för att kopiera, lagra, hysa, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, datavirus, trojansk häst, mask, tangentbordsloggning, rootkit eller annan skadlig mjukvara.

 

Användaren får inte bedriva några systematiska eller automatiska datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning insamling, informationsutvinning, datautvinning och datahämtning) på eller i relation till webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande.

 

Copyright

 

Den här webbplatsen innehåller grafik, fotografier, bilder, logotyper, dokumentlayout, artwork, text, typsnitt, mallar, mjukvaruverktyg, och annan information (häri kallat ”innehåll”).

 

Lyreco innehar copywright för den här webbplatsen och allt innehåll, eller så innehas copyright-rättigheterna av parter från vilka Lyreco har licensierat sådan rättighet.

 

Alla rättigheter för den här webbplatsen och dess innehåll förbehålles i hela världen. Det är strängt förbjudet att spara, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av innehållet förutom det som uttryckligen tillåts i dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR.

 

De Anpassningsverktyg som tillhandahålls på webbplatsen har ett begränsat antal grafiska element.

 

Lyreco förbehåller sig rätten att använda alla sådana element och göra alla sådana element tillgängliga att användas av en annan användare i framtiden.

 

Användaren erhåller inte någon rättighet eller anspråk på något av anpassningselementen genom att ha skapat en Innehållsdesign och/eller införlivat en Innehållsdesign i en eller flera produkter.

 

Andra användaren kan använda anpassningsverktygen för att skapa skräddarsydda produkter som har liknande eller identiska kombinationer av innehåll och Lyreco garanterar inte att dina kreationer inte har några likheter med kreationer som utformats och används av andra parter.

 

Lyreco tillhandahåller inte någon garanti av något slag som Produktdesign som har skapats med hjälp av anpassningsverktyget inte inkräktar på, eller gäller ett anspråk om intrång, varumärke eller andra rättigheter hos en tredje part.

 

Om användaren tillhandahåller sitt eget innehåll, inklusive men inte begränsat till logotyper, text eller typsnitt, försäkrar användaren Lyreco om att den skapade skräddarsydda produkten inte lyder under några rättigheter som innehas av tredje part. Genom att placera en order på den här webbplatsen garanterar användaren att man har all erforderlig tillåtelse, rättighet och auktoritet att använda tredje parts material och att göra beställning. I sådana fall där kostnader uppstår för brott mot copyright, personliga rättigheter eller rättigheter att använda ett namn ligger detta på användarens ansvar.

 

Användaren friskriver Lyreco från alla krav som görs till följd av intrång i sådana tredje parts rättigheter, om användaren är ansvarig för intrånget. Användaren skall ersätta Lyreco för alla försvarskostnader och andra skador som uppstår från sådan händelse.

 

Lyreco rekommenderar dock användaren att rådfråga en kunnig rådgivare om en anpassad Produktdesign är juridisk tillgänglig för användaren att använda och inte inkräktar på tredje parts rättigheter.

 

Om användaren vill beställa de anpassade Produkterna genom Lyrecos webbshop ger användaren Lyreco tillåtelse att tillverka Produkterna å sina vägnar. Beställningarna styrs av Lyrecos försäljningsvillkor.

 

 

Åtkomst och Uppdatering av personuppgifter

 

Lyreco förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till valfria delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, efter eget gottfinnande.

 

Lyreco erbjuder utökade tjänster inklusive men inte begränsat till, beställning och hantering av användarens personuppgifter via Internet genom ett system som är namn-/lösenordsskyddat.

 

Om Lyreco tillhandahåller användaren med ett Användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till begränsade delar av webbplatsen eller annat innehåll eller andra tjänster, måste användaren säkerställa att Användarnamnet och lösenordet hålls konfidentiellt.

 

Användarnamnet och lösenordet kallas "Identifiering".

 

Användaren godkänner att denne är den enda användaren av dennes Identifiering, och att denne är ensamt ansvarig för alla aktiviteter på webbplatsen som använder sin Identifiering.

Användaren är ensamt ansvarig för att förvara sin Identifiering konfidentiell. Lyreco rekommenderar verkligen att användaren loggar ut från webbplatsen och stänger sin webbläsare när sessionen avslutas för att förhindra att obehöriga personer använder användarens Identifiering.

 

Om användaren tillhandahåller Lyreco med personuppgifter ska användaren ha rätt, efter skriftligt meddelande i förväg, att begära inspektion, ändring, korrigering eller radering av sådana personuppgifter (enligt kraven i gällande lagar om skydd av personuppgifter). Instruktioner om hur man begär inspektion, ändring, korrigering eller radering av användarens personuppgifter ges vid insamling, och om detta inte lämnas vid insamling ska sådana instruktioner tillhandahållas på begäran.

 

Skydd av personuppgifter

 

Lyreco kommer endast att samla in personuppgifter på en obligatorisk grund där det är nödvändigt för att utföra en eller flera önskade funktioner eller aktiviteter, eller för att användaren ska få tillgång till Lyrecos produkter eller tjänster, och Lyreco kommer endast att samla in detta om det är lagligt och korrekt.

 

Datainlägg på webbplatsen för sådan obligatorisk information markeras med ett * eller liknande märke. Lyreco kan begära ytterligare icke-obligatorisk information från användaren för att förbättra sin kunskap om sina kunder. Användaren är fri att besvara sådana förfrågningar om ytterligare information. Lyreco är noggrann med att bevara säkerheten för användarens personuppgifter, men Lyreco kan dock inte garantera att otillåten åtkomst aldrig kommer att uppstå och kan inte hållas ansvarig för tredje parts användning av personuppgifter som anskaffats på bedrägligt sätt.

 

För varje användare på webbplatsen känner webbplatsen automatiskt igen och lagrar information som normalt inte anses vara personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress och domännamn.

Lyreco använder användarinformation för att förstå användarens trafikmönster genom webbplatsen i syfte att förbättra dess användarvänlighet.

 

Användarens dator tillhandahåller denna användarinformation automatiskt varje gång användaren loggar in, om inte användaren har aktiverat blockeringsteknik som finns i vissa webbläsare. När användaren besöker webbplatsen kan Lyreco använda s.k. "cookies" för att lagra viss användarinformation på användarens dator och tillåta Lyreco att anpassa användarens erfarenhet för att bättre matcha användarens intressen och preferenser, eller helt enkelt underlätta användaren inloggning för att använda tjänsterna. De flesta webbläsare tillåter användaren att radera cookies från sin dator, blockera mottagande av cookies, eller ta emot en varning innan en cookie lagras. Om användaren blockerar eller raderar cookies kanske inte Lyreco kan återskapa några preferenser eller anpassade inställningar som användaren tidigare har angett, och Lyrecos möjlighet att anpassa användarens online-upplevelse begränsas.

 

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler som placeras på användarens dator, för att hjälpa Lyreco att analysera hur användaren kan använda webbplatsen. Informationen som skapas av cookien om användarens användning av webbplatsen (inklusive användarens IP-adress) skickas till och lagras av Google på servar i USA. Google använder den här informationen i syfte att utvärdera användarens användning av webbplatsen, sammanställa rapport om Webbplatsaktivitet för Webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i relation till Webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra den här informationen till tredje part när man är skyldig att göra så enligt lagstiftningen, eller där sådan tredje part bearbetar informationen å Googles vägnar. Google kopplar inte användarens IP-adress med några andra data som Google har. Användaren kan vägra att använda cookies genom att välja lämplig inställning i användarens webbläsare, genom att göra detta kanske användaren inte kan nyttja webbplatsens fulla funktion. Genom att använda den här webbplatsen godkänner användaren att data bearbetas om denne av Google enligt och i det syfte som anges ovan

 

Användning och avslöjande av personuppgifter

 

De personuppgifter som tillhandahålls Lyreco på webbplatsen hanteras på lämpligt och hänsynsfullt sätt. Utan begränsning använder och avslöjar Lyreco personuppgifter enligt önskemål om funktion eller aktiviteter, för att användaren ska få tillgång till Lyrecos produkter eller tjänster i fråga, eller i ett syfte som uttryckligen anges på relevant område på webbplatsen. Dessutom kan Lyreco kombinera de personuppgifter som användaren tillhandahåller på webbplatsen med annan information som Lyreco kan samla in från användaren eller från tredje part för att mer effektivt skräddarsy webbplatsen, funktioner, aktiviteter, produkter, tjänster och erbjudanden.

 

Enligt de syften som anges ovan kan personuppgifter överföras till, och lagras och bearbetas på, destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Genom att skicka in sina personuppgifter godkänner användaren sådan överföring, lagring och bearbetning av dess personuppgifter.

 

Friskrivningsklausul

 

Information, inklusive produktbilder och fotografier, på webbplatsen utlovas inte och garanteras inte vara korrekt, uppdaterad eller komplett, och den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

 

Lyreco lämnar inte några garantier, föreställningar eller löften om något innehåll på webbplatsen inklusive men inte begränsat till, något vad gäller kvalitet, korrekthet, fullständighet eller lämplighet för syftet av sådant innehåll.

 

Informationen på den här webbplatsen utgör inte rådgivning eller rekommendation; eller något innehåll på någon annan webbplats som hänvisas till eller besöks via hypertextlänkar eller annat genom denna Webbplats.

 

Friskrivning från ansvar

 

Lyreco skall inte vara ansvarig för skador, förluster (oavsett direkt, indirekt eller som en följd av), utgifter, skulder, intäktsförlust eller kostnader som resulterar från användning av, åtkomst till, eller att man har förlitat sig på den information som lämnats av dess anställda i relation till, i eller tillgänglig genom, dess Webbplats.

 

Lyreco överlåter eller godkänner inte innehåll från tredje parts webbplats, Lyreco har inte heller några skyldigheter i anslutning till någon, inklusive, men inte begränsat till, skyldighet som uppstår från anklagelse om att innehållet i tredje parts webbplats inkräktar på några lagar eller rättigheter hos en person eller är obscent, nedsättande eller skandalöst.

 

Lyreco garanterar inte att funktioner, material och information som finns tillgänglig på den här webbplatsen (och/eller länkat till den här webbplatsen) kan vara oavbrutet och felfritt, att defekter korrigeras, eller att den här webbplatsen eller dess server är fria från virus eller buggar eller annat som är destruktivt till sin natur.

 

Webbplatsanvändaren är ansvarig för att implementera tillräckliga rutiner och viruskontroller (inklusive anti-virus och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla särskilda krav för korrekthet och säkerhet för inlägg och hämtning av data.

Lyreco kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter eller dålig kvalitet om användaren använder sitt eget innehåll, i speciella texter och logotyper.

 

Utan begränsning får ingen del av Innehållet användas som varumärke eller servicemärke, för olagligt syfte eller olaglig användning, för några omoraliska syften eller användning, för att förtala någon person, att inkräkta på en persons rätt till privatliv eller offentlighet, att inkräkta på någon persons eller enhets immaterialrätt.

 

Användaren godkänner att inte använda webbplatsen för att producera produkter som är olagliga, omoraliska, förolämpande, trakasserande, nedsättande, hotfullt, skadligt, obscent, uppsåtligt eller på annat sätt anstötligt.

 

Användaren godkänner att man ska hålla Lyreco och alla parter med vilka Lyreco har licensierade delar av innehåll, och dessas chefer eller anställda, skadelösa och försvara mot alla anspråk, ansvar, skador, kostnader och utgifter, inklusive juridiska kostnader och avgifter som uppstår från eller i relation till (i) användarens brott mot dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR eller (ii) process eller krav som uppstår från eller i relation med text, fotografi, bild, grafik eller annat material som användaren har införlivat i produkter som inte var en del av standardinnehållet på webbplatsen.

 

Länkar

Lyreco är inte ansvarig för innehållet på någon icke ansluten webbplats som kan vara länkad till eller från webbplatsen. Dessa länkar tillhandahålls för användarens bekvämlighet endast och användaren använder dem på egen risk. Annan webbplats som besöks från webbplatsen är fristående från Lyreco, och Lyreco har ingen kontroll över innehållet på den andra webbplatsen. Dessutom innebär inte en länk till en annan webbplats att Lyreco stöder eller tar något ansvar alls för innehållet i eller användningen av en sådan annan webbplats. Under inga omständigheter skall någon referens till en tredje part eller tredje parts produkt eller tjänst konstrueras som ett godkännande eller stöd av Lyreco till denne tredje part eller annan produkt eller tjänst som en tredje part tillhandahåller.

Översättningar

 

Viss text på den här webbplatsen kan göras tillgänglig på andra språk än engelska. Text kan översättas av en person eller av ett dataprogram utan något mänskligt ingripande eller någon granskning. Dessa översättningar tillhandahålls för att underlätta för användaren, och Lyreco hävdar inte översättningens korrekthet eller fullständighet, oavsett den är datagenererad eller har gjorts av en person.

 

Rekommendationer

 

Lyreco bjuder in Webbplatsanvändare att besöka de tekniska rekommendationer som finns tillgängliga här.

 

 

Brott mot dessa villkor och förhållanden

 

Utan förbindelse till Lyrecos andra rättigheter under ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR, om användaren bryter mot dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR på något sätt kan Lyreco vidta sådan åtgärd i enlighet med tillämplig lag som Lyreco anser lämplig för brottet, inklusive att avbryta användarens åtkomst till webbplatsen, förbjuda användaren att besöka webbplatsen, blockera datorer med användarens IP-adress att använda webbplatsen, kontakta användarens Internetleverantör för att kräva att denne blockerar dess åtkomst till webbplatsen och/eller vidta domstolsprocess mot användaren.

 

Juridik

 

Dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR ska styras av och tolkas enligt lagarna i Sverige.

 

Världskända märken… och vårt eget märke, Lyreco