Vi bruker cookies for å forbedre våre tjenester og for å tilpasse oss dine preferanser. Hvis du fortsetter å surfe godtar du at vi bruker cookies. Du kan endre innstillingene eller få mer informasjon på vår Brukerbetingelser og Cookie policy.

Lukk


OK
Lukk

Error


Vennligst vent...


Vilkår for bruk

GENERAL TERMS OF USE

GENERELLE BRUKSBETINGELSER

 

Generell informasjon

 

Lyreco” betyr LYRECO SAS, rue du 19 mars 1962 - 59770 MARLY (FRANKRIKE), selskapets datterselskaper og filialer.

 

Bruker” betyr enhver person eller juridisk entitet som har adgang til, leser eller bruker Nettsiden.

 

Produkt / Produkter” betyr alle varer som tilbys for salg på Nettsiden.

 

Nettside” betyr www.lyreco.com og enhver bøying av dette Domenenavnet.

 

Tilpasningsverktøy” betyr enhver programvare som tillater Brukeren å tilpasse Produktene.

 

Disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE styrer atkomst til, lesing og bruk av denne Nettsiden.

 

Hver eneste gang, ved å gå inn på, lese eller bruke denne Nettsiden, samtykker Brukeren i å være bundet av disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE, ytterligere retningslinjer, restriksjoner eller regler som kan være indikert i spesifikke avsnitt eller tjenester på denne Nettsiden, og samtykker i å etterkomme alle gjeldende lover og reguleringer.

 

Brukerne gis tillatelse til å gå inn på og bruke denne Nettsiden og dens Innhold (som definert nedenfor) utelukkende i den hensikt å forberede, evaluere og bestille produkter eller tjenester gjennom Lyreco.

 

Lyreco forbeholder seg retten til å endre, legge til eller trekke fra, inkludert ethvert Innhold (som definert nedenfor), til dette Nettstedet og disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE på ethvert tidspunkt uten forutgående varsel. Som følge av dette bør Brukerne se igjennom de GENERELLE BRUKSBETINGELSENE regelmessig.

 

Bruk som er forbudt

 

Det er forbudt for Brukeren å utøve overgrep eller forsøk på overgrep mot Nettsidens sikkerhet.

 

Brukeren må ikke, og forplikter seg til ikke å, bruke Nettsiden på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på Nettsiden eller forringelse av tilgangen til eller tilgjengeligheten til Nettsiden; eller som på noen måte er urettmessig, ulovlig, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med noen ulovlig, bedragersk eller skadelig hensikt eller aktivitet.

 

Brukeren må ikke, og forplikter seg til ikke å, bruke Nettsiden til å kopiere, lagre, "hoste", overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er lenket til) noen form for spionprogram, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, "rootkits" eller annen ondsinnet dataprogramvare.

 

Brukeren må ikke foreta noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (herunder, og uten begrensning, "scraping", datautvinning, datauttrekk og datahøsting) på eller i relasjon til Nettsiden uten etter vårt skriftlige samtykke.

 

Opphavsretter

 

Denne Nettsiden inneholder grafikk, fotografier, bilder, logoer, dokumentutforminger, trykkoriginaler, tekst, fonter, maler, programvareverktøy og annen informasjon (her referert til som “Innhold”).

 

Nettsiden og alt Innhold på den er opphavsrettslig Lyrecos eiendom eller opphavsrettslig eiendom tilhørende parter som Lyreco har lisensiert slik eiendom fra.

 

Alle rettigheter til denne Nettsiden og dens Innhold er beskyttet over hele verden. Det er strengt forbudt å beholde, kopiere, distribuere, publisere eller bruke noen del av Innholdet, med unntak for det som er uttrykkelig tillatt i henhold til disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE.

 

Tilpasningsverktøyene som er stilt til rådighet på denne Nettsiden bruker et begrenset antall grafiske elementer.

 

Lyreco forbeholder seg retten til å bruke alle slike elementer og til å gjøre alle slike elementer tilgjengelig for bruk av annen Bruker i fremtiden.

 

Brukeren oppnår ingen rett til noen av tilpasningsdesignelementene gjennom sin opprettelse av en Innholdsdesign og/eller innarbeiding av en Innholdsdesign i ett eller flere Produkter.

 

Andre Brukere kan bruke tilpasningsverktøyene til å skape tilpassede Produkter som har lignende eller identiske kombinasjoner av Innhold, og Lyreco garanterer ikke at dine produkter ikke vil ha likheter med produkter som er designet og brukt av andre parter.

 

Lyreco gir ingen garanti av noe slag for at Produktdesign utarbeidet ved bruk av tilpasningsverktøy ikke vil krenke, eller bli gjenstand for en påstand om krenking av, varemerke eller andre rettigheter av en tredje part.

 

Hvis Brukeren fremskaffer sitt eget Innhold, inkludert, men ikke begrenset til logoer, tekst eller fonter, forsikrer Brukeren Lyreco om at det opprettede tilpassede Produktet ikke er underlagt noen rettigheter som holdes av tredjeparter. Ved å plassere en ordre på denne Nettsiden garanterer Brukeren at han/hun har all nødvendig tillatelse, rettighet og myndighet til å innlemme tredjeparts materiale og plassere ordren. I dette tilfelle vil kostnaden ved ethvert brudd på opphavsrett, personlige rettigheter eller rettigheter til bruken av et navn være å bære av Brukeren alene.

 

Brukeren fritar Lyreco for alle krav og fordringer som er fremsatt som følge av krenkelse av slik tredjeparts rettigheter, i den grad Brukeren er ansvarlig for krenkelsen. Brukeren skal tilbakebetale Lyreco alle kostnader til forsvar og andre skader som følge av enhver slik handling.

 

Under alle omstendigheter anbefaler Lyreco at Brukeren innhenter råd fra en profesjonell når det gjelder hvorvidt den tilpassede Produktdesignen er lovlig tilgjengelig for Brukerens bruk og ikke bryter med tredjeparts rettigheter.

 

Dersom Brukeren skulle ønske å plassere en ordre for de tilpassede Produktene gjennom Lyrecos nettbutikk, gir Brukeren Lyreco rett til å produsere Produktene på Brukerens vegne. Ordrene vil være regulert av Lyrecos betingelser og salgsvilkår.

 

 

Tilgang til og oppdatering av Personlige Data

 

Lyreco forbeholder seg retten til å begrense tilgangen til ethvert område på Nettsiden, eller Nettsiden i sin helhet, etter eget skjønn.

 

Lyreco tilbyr utvidede tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, bestilling og administrasjon av Brukerens personlige detaljer via Internett gjennom et system beskyttet av navn/passord.

 

Hvis Lyreco utstyrer Brukeren med en Bruker-ID og et passord for å gi tilgang til områder på Nettsiden med begrenset adgang eller annet innhold eller tjenester, må Brukeren sørge for at Bruker-ID og passord holdes konfidensielt.

 

Brukerens brukernavn og passord betegnes som dennes "Identifikasjon".

 

Brukeren samtykker i at han/hun vil være eneste bruker av denne Identifikasjonen, og at han/hun vil være eneansvarlig for alle aktiviteter på Nettsiden ved bruk av denne Identifikasjonen.

Brukeren bærer alene ansvaret for å holde Identifikasjonen konfidensiell. Lyreco anbefaler sterkt at Brukeren logger ut av Nettsiden og lukker nettleservinduet når arbeidsøkten er avsluttet, som et bidrag til å forhindre uvedkommende tilgang fra denne Identifikasjonen.

 

Dersom Brukeren forsyner Lyreco med Personlige Data skal Brukeren ha rett til, etter skriftlig varsel med rimelig tidsfrist, å be om inspeksjon, endring, tilføyelse eller sletting av slike Personlige Data (slik det kreves i gjeldende lov om datasikring). Instruksjoner om hvordan man skal be om inspeksjon, endring, tillegg eller sletting av Brukerens Personlige Data vil bli gitt der hvor dataene samles inn, og hvis de ikke blir gitt der hvor dataene samles inn skal slike instruksjoner bli fremlagt på anmodning.

 

Beskyttelse av Personlige Data

 

Lyreco vil bare samle inn Personlige Data på en obligatorisk basis der hvor det er nødvendig for å gjennomføre én eller flere bestilte funksjoner eller aktiviteter, eller for å gi Brukeren tilgang til Lyrecos Produkter eller tjenester, og Lyreco vil bare samle dem inn ved bruk av lovlige og hederlige midler.

 

Datainnlegging av slik obligatorisk informasjon på Nettsiden er merket med en * eller tilsvarende merke. Lyreco kan be om supplerende, ikke obligatorisk, informasjon fra Brukeren for å forbedre kunnskapen om sine kunder. Brukeren står helt fritt til å svare på slike spørsmål om supplerende informasjon. Selv om Lyreco gjør sitt ytterste for å opprettholde sikkerheten for Brukerens Personlige Data kan ikke Lyreco garantere at uvedkommende atkomst aldri vil forekomme, og kan ikke gjøres ansvarlig for tredjeparts bruk av personlige data som er samlet inn på ulovlig måte.

 

For hver Bruker av Nettsiden vil Nettsiden automatisk gjenkjenne og lagre informasjon som ikke normalt anses for å være Personlige Data, slik som Brukeren IP-adresse og domenenavn.

Lyreco bruker Bruker-informasjon for å forstå brukertrafikkmønstre på Nettsiden, i den hensikt å forbedre sidens anvendelighet.

 

Brukerens datamaskin leverer denne Bruker-informasjonen automatisk hver gang Brukeren logger seg på, med mindre Brukeren har aktivert blokkeringsteknologi som er tilgjengelig i enkelte nettlesere. Når Brukeren besøker Nettsiden kan Lyreco bruke såkalte "cookies" for å lagre bestemt brukerinformasjon på Brukerens datamaskin og la Lyreco tilpasse Brukerens erfaring slik at den passer bedre til Brukerens interesser og preferanser, eller bare for å gjøre det enklere for Brukeren å skrive seg inn for å bruke tjenestene. De fleste nettleserne vil tillate at Brukeren sletter cookies fra datamaskinen, blokkerer mot å ta imot cookies eller mottar et varsel før en cookie blir lagret. Hvis Brukeren blokkerer eller sletter cookies kan det imidlertid hende at Lyreco ikke vil være i stand til å gjenopprette preferanser eller tilpasningsinnstillinger som Brukeren har angitt tidligere, og Lyrecos evne til å personifisere Brukerens online-opplevelse vil bli begrenset.

 

Nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker “cookies”, som er tekstfiler plassert på Brukerens datamaskin, for å hjelpe Lyreco med å analysere hvordan Brukeren bruker Nettsiden. Informasjonen som cookien genererer om Brukerens bruk av Nettsiden (inkludert Brukerens IP-adresse) vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen i den hensikt å evaluere Brukerens bruk av Nettsiden, utarbeide rapporter om Nettsidens aktivitet for Nettsideoperatører og levere andre tjenester om Nettside-aktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter, hvor det kreves ved lov at dette blir gjort, eller hvor slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte Brukerens IP-adresse sammen med andre data som Google sitter på. Brukeren kan nekte bruken av cookies ved å velge de passende innstillingene i Brukerens nettleser, men ved å gjøre dette kan Brukeren miste muligheten til å bruke all funksjonaliteten som ligger i Nettsiden. Ved å bruke denne Nettsiden samtykker Brukeren i at Google behandler data om seg på den måten som er beskrevet over.

 

Bruk og avsløring av Personlige Data

 

De Personlige Data som overlates til Lyreco på Nettsiden vil bli tatt hånd om på en hensiktsmessig og hensynsfull måte. Uten å begrense det foregående vil Lyreco bruke og avsløre Personlige Data i den bestilte funksjonens eller aktivitetens hensikt, for å gi Brukeren tilgang til Lyrecos aktuelle Produkter eller tjenester, eller for et formål som er spesifikt angitt på det relevante området av Nettsiden. I tillegg kan Lyreco kombinere de Personlige Data som Brukeren oppgir på Nettsiden med annen informasjon som Lyreco kan samle inn fra Brukeren eller fra tredjeparter for å skreddersy Nettsiden, funksjonene, aktivitetene, produktene, tjenestene og tilbudene mer effektivt.

 

For de formål som er angitt over kan Personlige Data bli overført til og lagret og behandlet på destinasjoner utenfor EØS-området eller Sveits. Ved å skrive inn sine Personlige Data gir Brukeren samtykke til slik overføring, lagring og behandling av sine Personlige Data.

 

Garantifraskrivelse

 

Informasjon på Nettsiden, inkludert Produktbilder og -fotografier, blir ikke lovet eller garantert å være korrekte, aktuelle eller fullstendige, og denne Nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.

 

Lyreco gir ingen garantier, representasjoner eller forpliktelser om noe av innholdet på Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, alt som gjelder kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for formålet med noe slikt innhold.

 

Informasjonen på denne Nettsiden utgjør ikke noe råd eller anbefaling; eller noe annet innhold på noen annen nettside det refereres til eller som det lenkes til med hypertekstlenker eller på annen måte gjennom denne Nettsiden.

 

Frigjøring fra ansvar

 

Lyreco skal ikke holdes ansvarlig for skader, tap (enten direkte, indirekte eller som følge av), utgifter, erstatningsansvar, tap av fortjeneste eller kostnader som følge av bruken av, tilgangen til eller det å stole på informasjonen som er gitt av selskapets ansatte med hensyn til, som innhold i eller tilgjengelig gjennom selskapets Nettside.

 

Lyreco verken støtter eller godkjenner innholdet i noen tredjeparts nettside, og Lyreco vil heller ikke ha noe ansvar knyttet til noen av dem, inkludert, men ikke begrenset til, ansvar som oppstår ut fra en anklage om at innholdet i noen tredjeparts nettside krenker noen lov eller rettigheter til personer eller er uanstendig, injurierende eller anstøtelig).

 

Lyreco garanterer ikke at funksjoner, materiale og informasjon som er tilgjengelig på denne Nettsiden (og/eller er lenket til denne Nettsiden) vil være uten avbrudd eller feilfrie, at defekter vil bli korrigert eller at denne Nettsiden eller dens server er fri for virus eller programfeil og andre elementer av destruktiv natur.

 

Brukeren av Nettsiden er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige prosedyrer og viruskontroller (inkludert anti-virus- og andre sikkerhetskontroller) for å tilfredsstille spesielle krav til nøyaktighet og sikkerhet for inndata og utdata.

Lyreco kan ikke holdes ansvarlig for noen feil eller dårlig kvalitet dersom Brukeren benytter sitt eget innhold, spesielt tekst og logoer.

 

Ingen del av Innhold, uten begrensning, kan brukes som et varemerke eller et tjenestemerke for noe ulovlig formål eller bruk, i noen umoralsk hensikt, for å ærekrenke en person, for å krenke noen persons rett til privatliv eller oppmerksomhet, for å overtre noen intellektuell åndsrettighet tilhørende noen person eller entitet.

 

Bruker samtykker i at han/hun ikke vil bruke Nettsiden til å produsere Produkter som er ulovlige, umoralske, fornærmende, sjikanerende, injurierende, truende, skadelige, uanstendige, ondskapsfulle eller upassende på annen måte.

 

Bruker samtykker i at han/hun skal beskytte og forsvare Lyreco og alle parter som Lyreco har lisensiert innholdsdeler fra, og deres ledelse og ansatte, mot alle krav, erstatningsansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og utgifter som resultat av eller relatert til (i) Brukerens brudd på disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE eller (ii) noe tvistemål, krav eller fordring som oppstår fra eller relatert til noen tekst, fotografi, bilde, grafikk eller annet material som Brukeren har lagt inn i Produkter som ikke var Nettsidens standardiserte Innhold.

 

Lenker

Lyreco er ikke ansvarlig for innholdet på noen nettsider som ikke har organisatorisk tilknytning, men som det kan lenkes til fra Nettsiden. Disse lenkene er bare lagt inn for Brukerens bekvemmelighet, og Brukeren følger dem på sin egen risiko. Enhver annen nettside som kan nås fra Nettsiden er uavhengig av Lyreco, og Lyreco har ingen kontroll over innholdet på den andre nettsiden. Ut over dette innebærer ikke en lenke til en annen nettside at Lyreco godkjenner eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av en slik annen nettside. Under ingen omstendighet skal noen referanse til en tredjepart eller tredjeparts produkt eller tjeneste tolkes som en godkjenning eller bekreftelse fra Lyreco av denne tredjepart eller noe produkt eller tjeneste som leveres av en tredjepart.

Oversettinger

 

Deler av tekst på denne Nettsiden kan bli gjort tilgjengelig på andre språk enn engelsk. Tekst kan oversettes av en person eller utelukkende av en datamaskin, uten noen menneskelig inngripen eller noe gjennomsyn. Disse oversettingene blir levert som en hjelp for Brukeren, og Lyreco bærer ingen representasjoner eller forpliktelser når det gjelder nøyaktigheten eller fullstendigheten i oversettingen, enten den er datagenerert eller utført av en person.

 

Anbefalinger

 

Lyreco inviterer Brukere av Nettsiden til å gjøre seg kjent med de tilgjengelige tekniske anbefalingene here.

 

 

Brudd på disse betingelser og vilkår

 

Uten forutinntatthet i forhold til Lyrecos andre rettigheter under de GENERELLE BRUKSBETINGELSENE, hvis Brukeren på noen måte bryter disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE kan Lyreco komme til å iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lov som Lyreco anser hensiktsmessig for å behandle overtredelsen, inkludert midlertidig avstenging av Brukerens tilgang til Nettsiden, forby Brukeren tilgang til Nettsiden, blokkering av datamaskiner som benytter Brukerens IP-adresser fra tilgang til Nettsiden, kontakte Brukerens Internettleverandør med anmodning om at de blokkerer dennes tilgang til Nettsiden og/eller iverksette rettslig forfølgelse av Brukeren.

 

Lov

 

Disse GENERELLE BRUKSBETINGELSENE skal reguleres og tolkes i henhold til norsk lov.

Verdenskjente merker ... og vårt eget merke Lyreco