Parantaaksemme palvelukokemusta käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Voit muuttaa asetuksia tai katsoa lisätietoja Käyttöehdot ja evästeet

Sulje


OK
Sulje

Error


Odota, ole hyvä...


LYRECON MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

1. Soveltamisala 

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Lyreco Finland Oy:n (jäljempänä ”Lyreco”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen Lyrecon edustamien tuotteiden kauppaan elleivät Lyreco ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”).

Toimitusehdot ovat ladattavissa Lyrecon internetsivuilta www.lyreco.fi.

2. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 01.08.2023 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Tilauksiin sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

3. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen tilauspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisä- tai muita veroja ja maksuja, jotka lisätään hintaan ja laskutetaan Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Kaikki hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Asiakkaan toimesta välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Lyreco pidättää oikeuden hintamuutoksiin.

4. Kauppahinta ja omistusoikeus

Kun asiakas on hyväksytty Lyrecon luottoasiakkaaksi, on kauppahinta maksettava kymmenen (10) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Lyreco ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Lyrecon ilmoittamalle pankkitilille. Lyreco on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Lyrecolla on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli Asiakas viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Lyreco on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Asiakkaalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Asiakkaalla ole oikeutta esittää Lyrecolle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun Asiakas on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Asiakkaan käytettäväksi.

5. Tilaus

Asiakas toimittaa Asiakasta sitovan tilauksen Lyrecolle. Asiakkaan tilaus tulee Lyrecoa sitovaksi, kun Lyreco on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen tai kun asiakkaan tekemä tilaus on tallentunut verkkokaupan tallentimelle. Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista Lyrecon ja Asiakkaan niin erikseen sopiessa.

6. Asiakastili

Asiakas voi Lyrecon myöntämän luottorajan puitteissa ostaa Lyrecon myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluja luotollista asiakastiliä käyttäen. Lyreco voi oman harkintansa mukaan päättää asiakastilin myöntämisestä, sen myöntämättä jättämisestä ja lopettamisesta sekä asiakkaalle myönnettävästä luottorajasta ja sen muuttamisesta.

7. Verkkokauppa ja sen käyttöoikeudet

Asiakas voi ostaa Lyrecon myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluja myös Lyrecon verkkokaupasta. Verkkokaupan käyttöoikeudet edellyttävät asiakkaalta voimassa olevaa Lyrecon myöntämää luotollista asiakastiliä. Lyreco varaa oikeuden tehdä verkkokauppapalvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Lyreco pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen verkkokaupassa tai muutoin julkaistavilla tiedotteilla. Muutoksista, jotka ovat kiireellisiä tai tarpeellisia verkkokauppaan kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi, voidaan ilmoittaa jälkikäteen.

Asiakas vastaa kaikista asiakasnumerollaan ja asiakkaan käyttöön luovutetuilla verkkokaupan käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista. Asiakas on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille asiakas on antanut oikeuden käydä asiakkaan lukuun verkkokauppaa Lyrecon kanssa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Asiakas huolehtii siitä, että henkilöillä, jotka käyvät verkkokauppaa Lyrecon kanssa on siihen riittävä tietotaito ja tieto verkkokaupan ehdoista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi pääkäyttäjän ja yhteyshenkilöiden muutoksista sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lyreco.com.

8. Toimitus ja -kulut, viivästyminen

Lyrecon varastoimien kuvastotuotteiden ohjeellinen toimitusaika on yksi arkipäivä niille tilauksille, jotka ovat saapuneet ennen edellispäivän klo 16.00, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu. Poikkeavista toimitusajoista saa tietoa Lyrecon asiakaspalvelusta ja verkkokaupasta. Asiakkaalle valmistettujen ja/tai kuvastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilattujen tuotteiden toimitusaika sovitaan erikseen.

Mikäli Lyreco ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Lyrecon ilmoittaa tästä viipymättä Asiakkaalle. Milloin viivästyminen, joka johtuu Lyrecon puolella olevasta seikasta, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Asiakkaalle, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, milloin viivästys on kestänyt enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Asiakas peru tilausta edellä mainitun määräajan jälkeen, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Lyrecon ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Lyrecolla ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja.

Ellei muuta ole sovittu, Lyreco toimittaa tilauksen Asiakkaan kustannuksella Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, yhteen pisteeseen. Yhden henkilön pitää pystyä kantamaan lähetys, tai kuljettamaan se nokka- tai pumppukärryllä. Asiakas antaa selkeät toimitusohjeet, että tavarat voi kuljettaa Asiakkaan osoittamaan paikkaan esteettömästi. Asiakas vastaa myös toimituspaikan suojaamisesta niin että toimitus voidaan tehdä vaurioittamatta esim. lattiaa. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä toimituksesta, jos edellä mainitut eivät toteudu, tai toimituksen oletetaan kestävän yli 20 minuuttia. Toimitusmaksu on viisitoista euroa (15) per tilaus.

Kalusteiden (esim. pöydät, tuolit) osalta Lyreco pidättää oikeuden veloittaa todelliset rahtikustannukset. Asiakkaan pyynnöstä erikseen tilattujen/valmistettujen tuotteiden osalta veloitetaan mahdolliset rahti- ja muut kulut tilauksen arvosta riippumatta.

Tilauksiin sovelletaan seuraavia veloituksia:

Alle 100 euron tilauksista, jotka toimitetaan Lyrecon varastosta, veloitetaan viidentoista euron (15) ympäristölisä.

Kotitoimitukset toimitetaan Lyrecon valitsemalla kuljetusyhtiöllä. Palvelumaksu kotitoimituksessa on viisitoista (15) euroa per tilaus. Kotitoimituksista ei veloiteta ympäristölisää.

Palvelumaksu saman päivän aikana tapahtuvista toimituksista (Same Day -toimitus) on kolmekymmentäyhdeksän (39) euroa per tilaus. Same Day -toimitus on saatavilla pääkaupunkiseudulla.

Palvelumaksu saman päivän aikana tapahtuvista ja Asiakkaan itse tekemistä noudoista noutopisteestämme Vantaalta on yhdeksäntoista (19) euroa per tilaus.

Asiakkaan mahdolliset toimituksiin pyytämät lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Asiakkaalle valmistettuja ja/tai kuvastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilattuja tuotteiden osalta kolmesataa (300) euroa alittavista tilauksista veloitetaan kolmenkymmenenviiden (35) euron tilauspalvelumaksu. Alle sadan (100) euron tilauksia ei toimiteta pois lukien varaosat, värikasetit ja portaalien kautta tehtävät käyntikortti- ja leimasin tilaukset.

Paperilaskuista veloitetaan viisi (5) euroa.

Tuotteet toimitetaan täysinä myyntipakkauksina. Asiakkaalle valmistettujen tuotteiden toimitusmäärä saattaa poiketa +/- 10 % tilatusta määrästä tuotannollisista syistä.

Jokainen tilaus käsitellään erillisenä toimituksena. Lyreco toimittaa kaikki jälkitoimitukset Asiakkaalle rahtivapaasti tavaran saavuttua varastoon. Lyreco varaa oikeuden jättää toimittamatta arvoltaan pieniä (alle 20 €) jälkitoimituksia. Jälkitoimituksia ei toimiteta kotitoimituksissa.

Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen

Asiakkaan on tarkastettava toimitus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimitusehdon mukaisesta toimituksesta. Tarkastuksen laajuus on se, että toimitus a) sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja b) ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Lyreco ole kymmenen (10) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta, vastaanottanut Asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli Asiakas on reklamoinut Lyrecolle mainitun ajan puitteissa, Lyreco harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa tai palauttaa Asiakkaan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen, mikäli toimituksen virheellisyys johtuu Lyrecon vastuulla olevasta seikasta. Lyrecolla ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.

9. Takuu

Lyreco vastaa valmistajan antaman takuun mukaisesti takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Edellä mainituista virheistä tulee takuuaikana ilmoittaa Lyrecon asiakaspalveluun, puh. 010 500 1000 tai asiakaspalvelu@lyreco.com, josta annetaan ohjeet jatkotoimenpiteille. Takuuajan umpeuduttua Asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan laitteen valmistajan huoltopalveluun. Ilmoituksiin on liitettävä ilmoittajan yhteystiedot, koneen malli, ostopäivä, lyhyt kuvaus viasta ja huoltoon menevän laitteen sarjanumero. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Asiakkaan kanssa kirjallisesti.

Valmistaja ja Lyreco vastaavat virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa.

Valmistaja ja Lyreco eivät vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta, joka on aiheutunut:

a)  asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Asiakkaan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta Asiakkaan laiminlyönnistä;

b)  odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;

c)  sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista ohjausjärjestelmistä, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai

Valmistajalla ja Lyrecolla ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin valmistajan valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa Asiakkaan on ilmoitettava Lyrecolle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote Lyrecon antamien ohjeiden mukaan Lyrecon ilmoittamalle huoltoliikkeelle. Huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti. 

Milloin valmistaja ja Lyreco vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Lyreco tai valmistaja valintansa mukaisesti joko:

a)  kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Asiakkaalle;

b)  toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai

c)  korvaa Asiakkaalle Asiakkaan tuotteesta maksaman kauppahinnan

Aiheettomista takuupalautuksista valmistajalla tai Lyrecolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kustannukset sekä kahdenkymmenen (20) euron käsittelykustannus.

Tietyt tuotteet, kuten värikasetit ja muut tulostustarvikkeet on varustettu ”käytettävä ennen” päivämäärällä, jolloin takuu on voimassa vain tuohon päivämäärään asti.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Lyrecolla ole muuta vastuuta tai Asiakkaalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Lyreco ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Asiakas mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta. 

10. Sopimuksen purkaminen, muuttaminen ja irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen ja asiakastilisopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimus-rikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen.

Jos asiakastilisopimus tai muu tili on irtisanottu tai purettu, ennen irtisanomista, purkamista ja Sopimuksen päättymistä tehtyihin tilauksiin ja sovittuihin toimituksiin sovelletaan näitä ehtoja soveltuvin osin siihen saakka, kunnes niihin liittyvät velvoitteet on sopimuksenmukaisesti täytetty.

11. Palautus

Asiakkaan on tehtävä mahdolliset muistutukset 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta Lyrecon asiakaspalveluun (puh: 010 500 1000, sähköposti: asiakaspalvelu@lyreco.com). Ilmoituksessa tulee mainita Lyrecon tilausnumero ja lähetysluettelon numero. Palautuksesta on aina sovittava Lyrecon asiakaspalvelun kanssa.

Tuotteilla on vapaa palautusoikeus, mikäli palautukset tapahtuvat 30 päivän kuluessa vastaanottopäivästä Lyrecolle. Lyreco järjestää palautettavan tuotteen kuljetuksen. Vapaa palautusoikeus koskee ainoastaan Lyrecon kuvastotuotteita (pois lukien elintarvikkeet), jotka ovat myyntikelpoisia, alkuperäisessä ja avaamattomassa myyntipakkauksessa. Palautusoikeus ei koske asiakkaalle valmistettuja ja/tai kuvastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilattuja tuotteita, jollei tuote ole virheellinen. Palautettava tuote on toimitettava kuljetusta varten pakattuna paikkaan, johon Lyrecon tavarantoimitukset normaalisti tulevat. Tuote on pakattava siten, että se kestää kuljetuksen takaisin Lyrecolle. Lyreco noutaa palautukset sovitusti tai viimeistään viiden työpäivän kuluessa ilmoitetusta osoitteesta. Kotitoimituksena toimitetut tuotteet tulee palauttaa Lyrecon valitsemalla kuljetusyhtiöllä; ohjeet tähän saa asiakaspalvelustamme.

Palautukseen on liitettävä lähetysluettelo palautettavasta tavarasta, josta tulee jokaisen toimituserän osalta ilmetä:

•  Yrityksenne nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

•  Lähetteen numero ja/tai tilausnumero

•  Palautettava tuote, määrä ja koko

•  Palautuksen syy

•  Kenen kanssa asiasta on sovittu

Lyreco hyvittää vapaan palautuksen piirissä oleva kuvastotuotteesta Asiakkaalta laskutetun kauppahinnan. Sopimatta palautettuja tai myyntikelvottomia tuotteita ei hyvitetä.

Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole tuotteilla, jotka ovat:

•  Asiakkaalle valmistetuilla ja/tai varastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilatuilla tuotteilla, jollei tuote ole virheellinen.

•  Sesonkituotteilla, kuten kalentereilla, liikelahjoilla

•  Kertakäyttöisillä henkilösuojaimilla esim. kasvomaskeilla, suojakäsineillä

•  Steriilipakatuilla tuotteilla

•  Elintarvikkeilla

Mikäli yllä mainitut ehdot eivät täyty, Lyrecolla on oikeus laskuttaa tuotteet uudelleen.  Vapaa palautusoikeus ei koske jälleenmyyjiä ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu.

12. Kierrätyspalvelut

Asiakas voi palauttaa tyhjät, Lyrecolta hankitut tulostusvärikasetit Lyrecolle. Palautusta varten Lyrecon asiakaspalvelusta on tilattava palautuslaatikko lisäämällä tilaukseen tuotenumero 2.008.578. Palautuslaatikon hinta on 9,90/kpl alv 0 %. Nouto täydelle laatikolle hoidetaan seuraavan tilauksen yhteydessä.

Paristojen kierrätystä varten Lyrecon asiakaspalvelusta tilataan palautuslaatikko lisäämällä tilaukseen tuotenumero 3.679.128. Tarkemmat kierrätysohjeet löytyvät laatikosta. 

13. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

Lyrecon vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen Sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Lyrecon vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama Kauppahinta.

Lyreco ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista kuten (i) menetetystä voitosta; (ii) menetetystä liikevaihdosta; (iii) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä tai muusta vahingosta liiketoiminnalle; (iv) menetetystä käyttöhyödystä, (v) maineen vahingoittumisesta; (vi) asiakkaiden menetyksestä; (vii) hukkaan menneestä työajasta; (viii) menetyksistä tai vastuista liittyen Sopimukseen kolmannen kanssa; (ix) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

14. Ylivoimainen este

Lyreco vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Lyrecosta riippumaton ja jonka vaikutuksia Lyreco ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

 Vapauttamisperusteeksi katsotaan WHO:n määritelmän mukainen pandemia (esim. Covid-19) ja sen aiheuttamat suorat tai epäsuorat rajoitukset liikkumisvapauteen ja/tai yrityksen toimintaan tai mikä tahansa muu pandemiasta johtuva seurannaisvaikutus.

15. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG).

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskeviensääntöjen mukaisessa menettelyssä, jolloin välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä.

Suositut brändit Lyrecolta: