Hands clapping together

พันธมิตรของลีเรคโกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศของเราสำหรับการปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น

ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรในระยะยาวและในกิจกรรมที่เป็นตัวแปรสำคัญในการไปถึงเป้าหมายความยั่งยืนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของเรา

ลูกค้าของเรา

เราให้การบริการลูกค้าผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามนี้ เราจัดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในความสนใจที่เรามุ่งจะแบ่งปันกับลูกค้าของเรา

นี่คือเหตุผลที่เราพัฒนานวัตกรรมการจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบเช่น เครื่องมือคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วงเวลาในการแบ่งปันและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดระหว่างวันแห่งความยั่งยืนและวันมอบรางวัลความยั่งยืน

Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง MTU และลีเรคโก ช่วยให้การดำเนินการราบรื่นและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในบริษัทของตน

Andreas Regnier

จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ MTU ผู้ได้รับรางวัล Lyreco Germany Sustainability Award ประจำปี พ.ศ.2561

ซัพพลายเออร์ของเรา

ที่ลีเรคโก เราทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราผ่านโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการเน้นการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยเคารพกฎทางจริยธรรม ซึ่งการทำงานร่วมกับเรา คู่ค้าของเราได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจรรยาบรรณและกระบวนการตรวจสอบของเรา

people shaking hands

ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างแนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมระหว่างซัพพลายเออร์ของเราผ่านการให้รางวัลในวันซัพพลายเออร์และผ่านวิธีการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเรา

a woman smiling

เราแบ่งปันข้อมูลด้านความยั่งยืนกับลีเรคโกเป็นประจำและช่วยกันนำข้อมูลไปพัฒนาในด้านนั้น ๆ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับคลังที่ใกล้ที่สุดเพื่อลดระยะทางในการขนส่ง

Päivi Rissanen

ผู้อำนวยการ UPM ผู้จำหน่ายกระดาษภายใต้แบรนด์ NEW FUTURE

พันธมิตรและคู่ค้าด้านการข่นส่งของเรา

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานที่ทำงานรายแรก ๆ ของโลก เรามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนด้านการขนส่งของเรามีความคิดสอดคล้องกับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราดำเนินการดังกล่าวโดยรวมข้อกำหนดด้านความยั่งยืนไว้ในสัญญา ทำให้เราสามารถพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องร่วมกับโครงการต่างๆ เช่นโครงการริเริ่มสำหรับการปล่อยมลพิษที่ต่ำ

3 trucks aligned

นอกเหนือจากความหมายทางธุรกิจของการเป็นหุ้นส่วน การทำงานกับลีเรคโกยังถือเป็นการสนับสนุนนโยบายความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อองค์กรของลีเรคโกเป็นแรงบันดาลใจอย่างชัดเจนสำหรับการนำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเช่นจรรยาบรรณของPrincipadoและการพัฒนากองเรือสีเขียวของเราในเม็กซิโก

Alejandro Torre

CEO ของ Principado Mexico เป็นพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายของ Lyreco ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือ

ภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เราทำงานร่วมกับรัฐบาลด้วยหน่วยงานด้านกฎหมายและหน่วยงานรับรองเพื่อให้ลูกค้าของเรามีมุมมองที่เป็นธรรมจากภายนอกผ่านนโยบายความรับผิดชอบของเรา ในฐานะตัวแทนจำหน่ายระหว่างประเทศ เราจึงปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินการ

sdg goals

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อองค์การสหประชาชาติ

เมื่อมองในมุมที่กว้างขึ้น ในฐานะสมาชิกขององค์กรที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาผลกระทบต่อโลกและสิทธิมนุษยชน เราปฏิบัติตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติในประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุม 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

A girl is in front of a board

องค์กรพัฒนาเอกชนและโครงการการกุศลในท้องถิ่น

เรามุ่งมั่นที่จะให้แนวทางปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในกิจกรรมของเราและอื่น ๆ พนักงานของเรามีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท้องถิ่นและในโครงการความร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม

นอกจากนี้เรายังจัดตั้งโครงการการกุศล ลีเรคโกเพื่อการศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นให้เข้าถึงการศึกษาทั่วโลก

a woman smiling

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ด้วยการสนับสนุนของลีเรคโก CARE ได้พัฒนาโครงการด้านการศึกษาในบราซิล มาดากัสการ์ กัมพูชา และตอนนี้ในเอธิโอเปีย วัตถุประสงค์ทั่วไปของเราคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนของนักเรียนในระยะยาว เพราะพวกเราร่วมกันกัน เราจึงประสบความสำเร็จมากมาย!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

อ่านต่อ