Printer

วิธีง่ายๆ สู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการลดรอยเท้าคาร์บอนจากการพิมพ์

 

การพิมพ์ถือเป็นสิ่งจำเป็นในหลายสถานการณ์ แต่กลับเป็นกิจกรรมที่ใช้คาร์บอนอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งในการผลิตกระดาษ การผลิตหมึก การใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์ และการกำจัดหมึกที่ใช้แล้ว ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ข่าวดีคือ ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในนิสัยและเทคโนโลยีสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งยังสามารถทำงานพิมพ์ที่จำเป็นได้โดยไม่มีปัญหา

cloud

พิมพ์น้อยลง พิมพ์ฉลาดขึ้น

  • ลดการพิมพ์: ลองพิจารณาก่อนว่าเอกสารนั้นจำเป็นต้องพิมพ์จริงๆ หรือไม่? ลองส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสะดวกในการเข้าถึงแทน
  • พิมพ์สองหน้า: การพิมพ์สองหน้า ช่วยลดการใช้กระดาษลงได้ครึ่งหนึ่ง ช่วยประหยัดทรัพยากรและลดขยะ
  • ตรวจทานก่อนพิมพ์: ตรวจทานเอกสารในรูปแบบดิจิทัลก่อนพิมพ์ และพิมพ์เฉพาะฉบับที่สมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงการพิมพ์ทดสอบที่ไม่จำเป็น
Recycled Paper

เลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • กระดาษรีไซเคิล: การใช้กระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กระดาษจากเยื่อไม้ใหม่ ลองมองหากระดาษที่มีเปอร์เซ็นต์ของวัสดุรีไซเคิลสูง
  • บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน: เมื่อการพิมพ์จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกวัสดุที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้
  • หมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง: เลือกใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจากน้ำมันพืช เช่น ถั่วเหลือง แทนหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม หมึกพิมพ์เหล่านี้มักย่อยสลายได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
cartridge

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องพิมพ์

  • เลือกตัวอักษรใช้หมึกน้อย: ตัวอักษรบางชนิด เช่น Times New Roman หรือ Calibri ใช้หมึกน้อยกว่าตัวอักษรอื่นๆ ลองเลือกใช้ตัวอักษรเหล่านี้สำหรับเอกสารทั่วไป
  • บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์: ทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นประจำเพื่อป้องกันการอุดตัน ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้หมึกมากเกินไปและงานพิมพ์มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ต้องพิมพ์ซ้ำ
  • ประหยัดพลังงาน: ใช้โหมดประหยัดพลังงานของเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องพิมพ์หลายรุ่นมีโหมดพักการทำงานหรือการปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • ตัวเลือกตลับหมึกพิมพ์: การเลือกใช้ตลับหมึกพิมพ์รีไซเคิลช่วยลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ เลือกใช้หมึกพิมพ์ประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยให้พิมพ์บนหน้ากระดาษได้มากกว่าก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ ลดการสร้างขยะและความถี่ของการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ลง
Reduce Carbon in Printing

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปริ้นท์

เลือกใช้อุปกรณ์การพิมพ์ที่ลดรอยเท้าคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพงานพิมพ์

จากนิตยสารของเรา
A Great Working Day. Delivered.