Changing Workplace

การเปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงานเมื่อก้าวสู่ยุคใหม่

 

ธุรกิจกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาของเทคโนโลยี

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการทำงาน ความคาดหวังในอาชีพ และกลยุทธ์โครงสร้างบุคลากร ปัจจุบันธุรกิจมองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่คำนึงถึงเพศหรืออายุซึ่งทำลายขีดจำกัดทางกรอบธรรมเนียมและความคาดหวังของสังคม นอกจากนี้สังคมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลาย เส้นทางอาชีพที่ยืดยาวขึ้น ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการทำงาน มาดูกันว่า สภาพแวดล้อมการทำงานและอนาคตการทำงานในยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

Diversity Workforce

สร้างความหลากหลายในหมู่บุคลากร

องค์กรที่มีแนวคิดก้าวหน้าสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายของช่วงวัยอย่างแท้จริง นั่นหมายถึงการออกนโยบายที่ทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกบีบบังคับให้ละทิ้งเส้นทางอาชีพของตนจากความคาดหวังของสังคมหรืออคติต่อช่วงวัย บริษัทปรับใช้นโยบายที่มีวิสัยทัศน์มาทำลายบรรทัดฐานเดิม มอบโอกาสอย่างเท่าเทียมต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ บทบาทผู้นำองค์กร และสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน ความเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ใน นโยบายลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับทุกเพศที่ถูกปรับใช้มากขึ้น และการจ้างงานสนับสนุนความหลากหลายของช่วงวัย

สนับสนุนเส้นทางอาชีพที่ยาวนานขึ้น

ด้วยอายุขัยที่สูงขึ้นและแนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เส้นทางอาชีพยาวนานขึ้นกว่าเดิม สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและปรับแนวคิดให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย พนักงานยุคใหม่มองหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดเส้นทางอาชีพของพวกเขา องค์กรสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิตผ่านการคืนค่าเล่าเรียน การอบรมภายในองค์กร และเส้นทางพัฒนาอาชีพที่ยืดหยุ่น

 

ทลายอคติ ส่งเสริมความหลากหลาย 

โลกการทำงานยุคใหม่ทลายกรอบความคิดเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นอคติเรื่องเพศหรือช่วงวัย ความเปลี่ยนแปลงนี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง ที่ที่ความเห็นหลากหลายได้รับการให้คุณค่า ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น การอุดช่องว่างระหว่างวัยกลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง โดยองค์กรต่างๆ กำลังสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างช่วงวัยและสนับสนุนการเข้าอบรมขจัดอคติแฝงมากขึ้น

Sustainability

ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ความยั่งยืนเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจำเป็นต้องมี ไม่ใช่ถ้ามีก็ดีเหมือนเมื่อก่อน บริษัทให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว ความเปลี่ยนแปลงนี้ถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ในตลาดที่ต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดกว่าเดิม ความจำเป็นในการเร่งลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ องค์กรที่มีแนวคิดก้าวหน้าผสานความยั่งยืนไปในกลยุทธ์หลักของธุรกิจเพื่อพัฒนาชื่อเสียงแบรนด์และปรับตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว

พัฒนาบุคลากรสู่โลกอนาคต

องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทคโนโลยีถูกหล่อหลอมเพื่อให้แต่ลละขั้นตอนการทำงานราบรื่น ลดภาระงานที่จำเจ และช่วยให้ผู้คนให้ความสำคัญกับส่วนงานที่สร้างสรรค์และมีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังหันมาให้ความสำคัญกับโปรแกรทส่งเสริมสุขภาพ ปรับใช้ AI สำหรับงานจำเจ และสร้างพื้นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน

พันธมิตรก้าวสู่โลกการทำงานยุคใหม่

ลีเรคโกยืนหยัดในการเป็นพันธมิตรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงสู่โลกการทำงานยุคใหม่ เราเข้าใจถึงอุปสงค์ที่เปลี่ยนไปของธุรกิจและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวนำไปพร้อมกับคุณ โซลูชันของเราถูกออกแบบเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไปและเพื่อมั่นใจว่าพนักงานของคุณสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีส่วนร่วม และเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายที่จะเข้ามาในอนาคต

Workplace Innovation
จากนิตยสารของเรา
A Great Working Day. Delivered.