Sports Day Thailand

รวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวลีเรคโก ประเทศไทยได้รวมตัวกันเพื่อปลุกพลัง 4 จิตวิญญาณความเป็นลีเรคโก ได้แก่ ความเป็นเลิศ ความมีใจรัก ความเคารพ และความคล่องแคล่ว

โดยจุดมุ่งหมายของอิเวนต์คือการระดมทุนเพื่อโครงการ Lyreco For Education โครงการกุศลของลีเรคโกที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วโลก

วันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความทรงจำดีๆ เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง และยังได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่อยู่ในหัวใจของเรามาอย่างยาวนาน เราขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและสนับสนุนความมุ่งมั่นเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีนี้ของเรา
 

Sports Day for Lyreco For Education

ร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้น