Vår egen verksamhet

Vår egen verksamhet

Vår egen verksamhet

Under de kommande fem åren ska vi på Lyreco, tillsammans med våra kunder, halvera klimatavtrycket för allt som köps hos Lyreco. Detta löfte omfattar givetvis också den klimatpåverkan som vår egna verksamhet ger upphov till. Vi har i många år klimatkompenserat för vår verksamhets utsläpp via Plant-for-the-Planet. Denna klimatkompensation sker samtidigt som vi aktivt arbetar med att reducera den klimatpåverkan vårt företag genererar.

 

Klimatsmart resande

Inom Lyreco testar vi gärna nya vägar till grönare resande, både för våra tjänsteresor och våra medarbetares resor till arbetsplatsen. Vi har bland annat varit engagerade i "Res grönt i gröna Kronoberg” i Växjö som syftar just till att underlätta ett klimatsmart resande mellan hem och arbetsplats. Vi har även erbjudit personalen leasingcyklar, laddningsmöjligheter vid våra större arbetsplatser och ser ständigt över vår bil- och resepolicy för att spegla vår klimatambition.

 

Internförbrukning

Vi försöker leva som vi lär och har kartlagt klimatpåverkan från vår interna förbrukning och byter nu successivt ut produkter mot mer klimatsmarta alternativ.