Produkter

Vi är först i branschen med att kartlägga klimatpåverkan från hela vårt produktutbud.

I början av 2020 beslutade vi oss för att kartlägga klimatutsläppen från hela vårt produktutbud. Totalt handlar det om cirka 45 000 artiklar från flera hundra leverantörer. Tillsammans med konsultföretaget Miljögiraff, som är experter på livscykelanalyser, har vi nu tagit fram bedömningar av samtliga produkters klimatpåverkan baserade på miljövarudeklarationer, beräkningar och generell data.

Så vitt vi vet är vi det första företaget i vår bransch som gör en så här omfattande kartläggning av produkternas klimatpåverkan. Resultatet har gett oss en bra faktabas som hjälper oss att prioritera och arbeta med minskningsstrategier för klimatet.

Sedan klimatberäkningen blev klar har vi tagit initiativ till diskussioner med flera av de leverantörer vars produkter har en stor klimatpåverkan i syfte att hitta förbättringspotential. I vissa fall kan det handla om att ändra materialval, och i andra fall omkonstruera produkten för att underlätta återvinning. Skulle det inte gå kan det bli så att vi fasar ut produkten helt eller ersätter den med ett bättre alternativ från en annan leverantör. Vi ser att det sistnämna ännu inte har behövt ske utan vi har en positiv utveckling och ett stort engagemang hos våra leverantörer för klimatarbetet.

Våra kunder har en stor nytta av kartläggningen, först och främst genom att produktsortimentet utvecklas och förbättras, men även genom att vi kan erbjuda faktabaserat underlag som hjälper dem att ta rätt beslut i sitt klimatarbete. Dialog med kunder och leverantörer är avgörande och nyckeln till framgång stavas samarbete. I de strategier vi nu utarbetar för att minska klimatpåverkan från produkter har dialogen med leverantörer och kunder en central roll.

Vi ser att vi redan nu är en bra bit på väg i vårt 50/5-löfte då vi redan minskat vår klimatpåverkan med 11%.