Klimateffektivare transporter

Klimateffektivare transporter

Transporter

Vi samarbetar med PostNord för klimateffektivare transporter

Från vårt lager i Växjö skickas cirka 10 000 kollin varje dag ut till kunder runt om i Sverige med PostNord. Det betyder många transporter och därmed också en betydande klimatpåverkan. Som en del av 50/5-löftet tog vi initiativet till ett nytt samarbete mellan oss och PostNord med fokus att snabbt hitta nya vägar som leder till lägre utsläpp.

Båda företagen har en stark ambition att minska sin klimatpåverkan. Därför beslöt vi redan från start försöka hitta lösningar som snabbt kan leda till konkreta utsläppsminskningar. Framför allt handlar det om åtgärder som kan göra transporterna effektivare. Och för att kunna göra en bra prioritering började vi med att analysera våra transportflöden.

En typisk transport börjar med att godset anländer från leverantören till lagret. Därifrån fraktas det först till PostNords terminal i samma stad, för att lastas om och sedan skickas vidare ut till olika destinationer runt om i landet. Handlar det om stora volymer går godset direkt till kund. Men ofta lastas det om igen till mindre fordon för slutdistribution.

Analyserna av transportflödena visade att det är de långväga frakterna med lastbil som ger störst klimatpåverkan, inte bara totalt utan per kolli. Distributionen ut till slutkunderna, den sista delen av leveransen, står för en betydligt mindre del. Det gav en tydlig fingervisning om vad man skulle fokusera på för att få störst effekt.

Med utgångspunkt i analysresultaten fortsatte diskussionerna för att komma fram till vilka förbättringar som ligger närmast till hands att genomföra. I arbetet medverkar förutom representanter från Lyreco och PostNord också forskare från Linköpings universitet, som studerar samarbetet inom ramen för hållbara transporter.

Prioriteringsarbetet är i full gång och vi arbetar med konkreta åtgärder så som:

  1. Öka andelen fossilfria leveranser till slutkund.
  2. Ökad leveranssäkerhet. Uppdatera leveransadresser - Ett enkelt sätt att öka leveransprecisionen och minska bomkörningar och returer, och därmed också antalet körda kilometer.
  3. Ökad fyllnadsgrad. Genom att utnyttja lastkapaciteten bättre kan transportarbetet utföras med färre fordon.

Vad som också är viktigt att komma ihåg är att även våra kunder kan bidra till att reducera transporternas klimatpåverkan, bland annat genom att minska andelen små beställningar. Det är en av hörnpelarna i vårt kundprogram Lyreco Conscious Choice.

Att göra det ännu enklare för kunderna att välja attraktiva, klimatvänligare alternativ är något som vi arbetar intensivt med, både när det gäller transporter och produkter. När alla aktörer i värdekedjan jobbar mot samma mål, kan vi nå de snabba utsläppsminskningar vi eftersträvar.