Cirkularitet

Gamla kläder blir råvara till nya när vi på Lyreco testar cirkulära lösningar med Sysav och Human Bridge.

I Sverige slänger vi ungefär 7,5 kilo kläder per person varje år. Det mesta har hittills eldats upp. Men världens första automatiska anläggning för storskalig sortering av insamlade textilier för återvinning förändrar förutsättningarna. Ett cirkulärt system är inom räckhåll, och vi är med och utvecklar det.

Att öka återanvändning och återvinning av kläder och andra textilier kan ge stora klimat- och miljövinster. Men hittills har möjligheterna att återvinna material i stor skala på ett effektivt sätt varit begränsade. Det mesta som kasseras går till förbränning, vilket förstås är ett stort slöseri. Det ville vi vara med och förändra. Det bästa skulle naturligtvis vara om alla kläder vi köper och säljer ingick i ett cirkulärt flöde och för att undersöka hur ett sådant skulle kunna fungera i praktiken tog vi i början av 2020 kontakt med först Sysav och sedan också Human Bridge.

Sysav är en av huvudaktörerna bakom världens första automatiska anläggning för storskalig sortering av textilier, Siptex i Malmö. Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som har textilinsamling som en viktig del av sin verksamhet. Tillsammans startade vi ett pilotprojekt för insamling och sortering av kläder för återbruk och återvinning.

I projektet medverkade tre av våra kunder som köper arbetskläder av oss och som själva har ett starkt hållbarhetsfokus: Malmö universitet, Snabbgross och Polfärskt, liksom några av våra egna kontor och lagret i Växjö. Tillsammans samlade vi in textilier från ett sextiotal ställen.

Vi ansvarar för utplacering och tömning av insamlingskärl och skickar sedan vidare textilierna till lagret i Växjö. Där samlas materialet ihop och går sedan vidare till Human Bridge i Holsbybrunn för manuell sortering. Det som inte kan säljas på second hand, sänds till Siptex anläggning i Malmö. Där sorteras kläderna efter färg och fibersammansättning, med hjälp av nära-infraröttljus i en automatisk process. Resultatet blir kvalitetssäkrade material som kan återvinnas och användas för att tillverka nya textilier, istället för jungfruligt material.

Projektet har fallit väldigt väl ut och vi skalar nu upp tjänsten och kan erbjuda den till marknaden. En service som vi hoppas många kommer att uppskatta.