LCCLogo

Kriterier för våra miljövänligare produkter

Vårt miljömärkta sortiment och produkter av återvunnet material

Vi har samlat alla våra artiklar som antingen innehar en miljömärkning, typ 1 enligt ISO 14024 samt produkter som innehåller en viss andel återvunnet material, i en katalog i vår webshop. Våra leverantörer, av dessa artiklar, deras hållbarhetsprestanda har även utvärderats.

De miljömärkningar vi lyfter fram syftar inte alla enkom till miljöpåverkan. De kan även syfta till människors välbefinnande och säkerhet under användandefasen och/eller syfta till att förbättra tillvaron för de i samhällen där de tillverkas. Även om vi i vår webshop inte delar upp dem i olika kategorier vill vi transparent visa hur vi internt inom Lyreco delar in märkningarna i tre huvudkategorier, baserat på vad märkningarna primärt fokuserar på:

Planet

Produkter med märkningar såsom Svanen, EU-Blomman, FSC m.fl syftar till att minimera den negativa miljöpåverkan från produktionen. Även produkter innehållandes återvunnet material eller är återbrukade (second hand) syftar till samma. Produkter innehållandes återvunnet material måste nå en minimumandel återvunnet material för att lyftas fram i vår katalog. Här återfinns kravlistan med minimumandel återvunnet material per kategori.

People at work

Produkter med märkningar såsom Oeko-Tex, Bluesign m.fl syftar till att bidra till människors välbefinnande genom bl.a. krav om hälsoskadliga kemikalier utöver minimeringen av den negativa miljöpåverkan i produktionen. Dessa artiklar faller därmed in under kategorin People at work.

Community

Inom denna kategori landar produkter med märkningar såsom Fairtrade, FairWear etc då de fokuserar på arbetsvillkor, mänskliga rättigheter i produktionen utöver miljökraven.