Hållbarhetsredovisningar, certifieringar och policies

Certifieringar och standarder

Certifieringar och standarder

Om du väljer Lyreco får du mycket mer än bara en ledande leverantör av kontorsprodukter. Lyrecos hållbarhetsarbete omfattar vårt engagemang i det samhällsansvar vi har som företag. Vårt hållbarhetsarbete är uppbyggt kring tre grundpelare – People, Planet, Progress - och uttrycker vår önskan att bidra till ett inkluderande samhälle, ta ansvar för miljön och maximera vårt bidrag genom att involvera intressenter i vårt arbete. Vi går från ord till handling inom vårt ansvarstagande.

Läs vår Hållbarhetspolicy

Läs vår Miljöpolicy

Läs vår Kvalitetspolicy

RISE's utlåtande om Lyrecos hållbarhetsarbete - ISO 26000

Lyrecos uttalande - ISO 26000

Lyrecos egendeklaration - ISO 26000

Hållbarhetsredovisning 2022

Ta del av vår hållbarhetsredovisning och vad som har hänt med vårt hållbarhetsarbete det gångna året.

Hållbarhetsredovining2022
Lyreco Sverige AB arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 samt SS-EN ISO 9001 samt SIS/TS 2:2021 Organisationers samhällsansvar - Egendeklaration (ISO 26000). Genom arbetet med ISO-certifieringarna systematiserar vi vårt arbete med ständiga förbättringar av kvalitet och miljö, samt att hanterar arbetet med att uppnå våra hållbarhetsmål. Målen kommuniceras till hela organisationen och tillgängliga för våra kunder och partners genom vår hållbarhetsredovisning.

 

 

ISO 9001 - 2.JPG
ISO 14001 - 2.JPG
Läs ISO 9001 Läs ISO 14001
The Change certificate xxxx small
LyrecoNewISO26K2mini.jpg
Läs Change certificate Läs Uttalande ISO 26000 
egendek2
 
Läs Egendeklaration ISO 26000