Socialt Engagemang

Socialt Engagemang

Socialt Engagemang

Lite prat och mycket verkstad!

Vill du bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle, räcker det inte med ord. Det krävs handling också. På Lyreco gillar vi att få saker att hända. Därför värderar vi det personliga engagemanget hos våra medarbetare högt och uppmuntrar och stöder lokala initiativ och samarbeten där vi tillsammans kan göra skillnad. Att ge av vår tid är lika viktigt som att donera pengar och produkter till frivilligorganisationer.

Från volontärdagar till traineeprogram

Volontärdagar – Lyreco Community Days
Varje år gör många av våra medarbetare på arbetstid en frivilliginsats som ligger i linje med deras egna intressen. Några har valt att lämna blod. Andra har deltagit i pysselstunder för barn på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg eller Sjukhusskolan i Växjö. Julklappsutdelningar tillsammans med Giving people, Scandic och Stockholms Stadsmission är andra exempel. Vi har genomfört årliga volontärdagar sedan 2010.

Fitness Fundraiser
Fitness Fundraiser är vårt samlingsnamn för aktiviteter som både främjar en god hälsa bland våra medarbetare och som ger ekonomiskt stöd till välgörande ändamål. Till exempel har vi deltagit i motionsloppet Kretsloppet i Borås i flera år. För varje medarbetare som deltar skänker företaget en summa pengar till en ideell organisation som arbetar för barns och ungdomars bästa.

Program för inkludering
I samarbete med Arbetsförmedlingen startade vi 2019 ett inkluderingsprogram med traineer i liten skala för arbetssökande som tidigare inte fått möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Programmet har fortsatt sedan dess.

Stöd till Bris och Giving People
Vi är sedan många år Företagsvän till BRIS och skänker regelbundet pengar genom olika events och via vår försäljning av skriv- och räkneböcker från Svanen-serien. Under ett antal år har vi stöttat Giving Peoples verksamhet där utsatta barnfamiljer fått stöd genom våra produktdonationer till behövande familjer vid högtider. Via våra volontärdagar har våra anställda levererat mat och julklappar inom ramen för Giving Peoples arbete. Vi har även pärlat deras armband på arbetstid.

Studentengagemang
Vi tar ofta och gärna emot studenter från högskolor och universitet som vill göra sin praktik eller sitt examensarbete hos oss.

Till exempel samverkar vi sedan 10 år tillbaka med Linnéuniversitetet i Växjö, där vi har vår centrala logistikanläggning. Samarbetet innebär bland annat att vi ger studenterna möjlighet att göra studiebesök samt genomföra projektarbeten och examensarbeten, som i många fall varit till nytta för vår säljorganisation och vårt miljöarbete. Forskarstudenter och professorer från både Linnéuniversitetet och Linköpings universitet medverkar dessutom i vårt samarbete med PostNord för klimateffektivare transporter.

Några av de organisationer vi stödjer med produkter, pengar eller material:

LFE School 4

LYRECO FOR EDUCATION

Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinsatser för att ge barn som lever i fattigdom ökad tillgång till utbildning. Syftet med projektet är att bidra till att fler barn får möjlighet att gå i skolan och att färre hoppar av. Det vill vi göra genom att förbättra skollokalerna, förbättra kvaliteten på utbildnings- och inlärningsförhållandena, samt stärka medvetenheten om klimatförändringar och hållbar utveckling.