En mer hållbar arbetsplats

En mer hållbar arbetsplats

En mer hållbar arbetsplats
Vi hjälper företag att skapa en mer hållbar arbetsplats. Framtidens arbetsliv kommer att präglas av hållbarhet – både på ett miljömässigt plan och på individnivå. Vi vill pusha företag i rätt riktning.

När arbetsplatsen uppgraderas med lösningar som förhöjer arbetsmiljön bidrar detta till ett mer hållbart arbetsliv, där både företaget och medarbetarna mår bättre och genererar bättre resultat. Och om ett företag lyckas kombinera detta med ett klimatfokus är man inne på rätt spår för framtiden. Hållbarhet har flera viktiga dimensioner och vi pratar ofta om vikten av att ha en aktiv arbetsplats för att kunna upprätthålla ett hållbart arbetsliv. Genom enkla lösningar som minskar stillasittandet, som höj-och sänkbara skrivbord och ståmattor, kommer man långt. Detta är viktigt för den enskilda individen, men också för företaget som får friskare och mer effektiva medarbetare.

Hemmakontoret behöver fler hållbara lösningar
Det hållbara arbetslivet har blivit en hjärtefråga för oss, och vi ser att vi med vår position som Sveriges största leverantör av kontors- och förbrukningsmaterial har stora möjligheter att påverka. Under pandemin aktualiserades frågan med full kraft när helt nya utmaningar dök upp. Hemmakontoret är inte anpassat på samma sätt som våra vanliga arbetsplatser när det kommer till ergonomi, luftkvalitet och temperatur. Här erbjuder vi flera lösningar som exempelvis portabel luftkonditionering som underlättar under en sommardag när det blir för varmt för att fokusera.

Läs mer om Lyrecos hållbara ergonomilösningar här.

Klimataspekten är en viktig pusselbit för det hållbara arbetslivet
Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att göra ett så miljömässigt urval av produkter som möjligt, för att bidra till ett hållbart arbetsliv även på detta sätt. Produkterna som är bättre ur ett miljöhänseende återfinns i märkningarna Lyreco Conscious Choice och Green Tree. Vi erbjuder också återvinningstjänster och effektiviserar transporter för att minska utsläppen. Målet är att minska klimatavtrycket på allt som levereras till våra kunder med hela 50 procent inom fem år, ett klimatlöfte vi kallar 50/5.

Inom Lyreco Conscious Choice Program samarbetar vi med kunder som vill ta ett större ansvar för sin egen miljömässiga påverkan. När kunderna väljer miljövänligare produkter och minskar antalet små beställningar planterar vi i gengäld träd för kundens räkning.

Inom programmet har vi hittils planterat över en miljon träd i samarbete med våra partners och leverantörer. Framgången med Lyreco Conscious Choice visar att kunderna vill vara med och ställa om tillsammans med oss – vill du så kan vi!