Etik, samhälle och vår personal

Etik, samhälle och vår personal

Etik

Ett schysst företag, helt enkelt!

Det är alla vi som jobbar här, som är och formar Lyreco. Det är våra gemensamma värderingar som ligger till grund för hur vi agerar i olika frågor och situationer. Vi har sedan länge bestämt oss för att vara ett schysst företag med tydlig affärsetik, där var och en av oss tar stort ansvar. Det är en förutsättning både för att vara en engagerad samhällsmedborgare och för att driva en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.

Ärlighet, rättvisa och integritet
De tre värdeorden är grunden för vår etikkod, som ger alla medarbetare vägledning för hur vi ska ta beslut och agera i etiska frågor. Etikkoden är ett viktigt verktyg som stärker hela företaget både internt och externt. Den hjälper oss att bygga förtroendefulla relationer mellan oss och våra olika intressenter, inte minst våra leverantörer. 

Vi väljer leverantörer med omsorg
Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2004 har Lyreco åtagit sig att stödja mänskliga rättigheter och främja ett socialt ansvarsfullt beteende, i linje med principerna i Global Compact, men även med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention, FN:s barnkonvention och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vår uppförandekod hittar du här.

Etik i praktiken
När coronapandemin slog till 2020 hamnade vi som många andra i en pressad situation. Trots mycket extra arbete såg vi till att covid-kritiska artiklar nådde fram till de kunder som hade störst behov av dem, utan att de drabbades av några merkostnader. Med utgångspunkt från erfarenheterna av covid-19 har vi sedan tagit fram en ny kontorsstandard, med produkter och lösningar för en säkrare arbetsmiljö. Vi kallar den Plan C.