About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Vi stödjer barns skolgång i utvecklingsländer
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

STÖDJER LIKA TILLGÅNG TILL UTBILDNING I UTVECKLINGSLÄNDER 

Att engagera alla våra anställda att ägna tid åt välgörenhetsaktiviteter är en del av Lyrecos företagskultur. Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinsatser för att ge barn som lever i fattigdom ökad tillgång till utbildning. Syftet med projektet är att bidra till att fler barn får möjlighet att gå i skolan och att färre hoppar av. Det vill vi göra genom att förbättra skollokalerna, förbättra kvaliteten på utbildnings- och inlärningsförhållandena, samt stärka medvetenheten om klimatförändringar och hållbar utveckling. Pengarna för detta samlas in genom olika aktiviteter och initiativ inom våra globala dotterbolag.

Remote video URL

 

6 LÄNDER HAR FÅTT STÖD SEDAN 2008

lfe worlmap
Lyreco LFE results

RESULTAT 2008 - 2022

LFE money
4 MILJ. EURO
INSAMLAT
LFE children
110 000
BARN ANSLUTNA
abc
339
STÖTTADE SKOLOR
LFE - teachers
600
UTBILDADE LÄRARE
LFE - school
60
SKOLANLÄGGNINGAR
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
7
LÄNDER HAR FÅTT STÖD SEDAN 2008
LFE School 4

ETIOPIEN 2023-2025

Under perioden 2023-2025 kommer totalt 1 miljon euro att samlas in av Lyreco-anställda. Medlen kommer att användas för skolgång av 17 000 barn fördelade på 10 skolor i Bahir Dar i Etiopien.

I samarbete med CARE kommer vi att förbättra kvaliteten på utbildning och skollokaler.

17 000 barn

10 skolor stöttas

400 lärare utbildade inom naturvetenskap och digital undervisning

54 000 familjemedlemmar berörs

2019 - 2022

Kambodja

1 000 000€ insamlat

Remote video URL
 • 11 000 barn
 • 26 skolor stöttas
 • internat byggt för 60 elever
 • 92 lärare har utbildats inom vetenskap och digital undervisning.
 • 60 stipendier

2015 - 2018

Madagaskar

1 200 000€ insamlat

Remote video URL
 • 17 000 barn stöttade
 • 32 skolor stöttade

Detta projekt bygger på fyra mål:

 • Att renovera & återuppbygga skolfaciliteter
 • Att förbättra kvaliteten i undervisningen genom att utbilda lärare och förse skolorna med modern utrustning.
 • Att förbättra föräldrarnas intresse & engagemang och främja deras förståelse för utbildningens betydelse.
 • Att fokusera på katastrofförebyggande åtgärder och framtida cykloner.

2011 - 2014

Togo

1 200 000€ insamlat

Remote video URL
 • 60 000 barn stöttade
 • 200 grundskolor, 58 småbarnsverksamheter & 4 utskolningar stöttade
 • 49 skolor byggda
 • 165 skolinspektörer & 225 lärare har utbildats
 • 750 mammor som är aktivt involverade i mothers'club
 • 3 332 elever har tillgång till IT-utrustning

2010

Brasilien 

277 600€ insamlat

Remote video URL
 • 3 000 barn stöttade
 • 11 skolor stöttade
 • 64 lärare har utbildats

2009

Vietnam 

188 000€ insamlat

Remote video URL
 • 2 300 barn stöttade
 • 20 skolor stöttade

2008

Bangladesh 

175 000€ insamlat

LFE BANGLADESH

 

 • 8 400 barn stöttade
 • 50 småbarnsverksamheter byggda