Liseberg logotyp

Kundcase Liseberg

 

Liseberg AB

Liseberg är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Sedan 1923 har Liseberg fått miljontals människor att mötas och trivas tillsammans i nöjesparken. Hos Liseberg väntar äventyr, musik, spel, god mat och vackra trädgårdar under tre säsonger – sommar, halloween och jul. Varje år besöks parken av drygt 3 miljoner besökare vilka tas omhand av Liseberg ca 400 tillsvidareanställda och ca 2400 säsongsarbetare.

Uppdragsbeskrivning

Liseberg gick ut i en offentlig upphandling 2014 som avsåg uniformer och profilkläder till Lisebergs anställda inom yrkeskategorierna/kollektionerna och temakoncepten:

Yrkeskategori/kollektioner:

  • Parken – Attraktionsförare, spelbiträden och butikspersonal med flera
  • Fast food – Snabbmatsrestauranger, glasskiosker med flera

Temakoncept:

  • Jul på Liseberg
  • Halloween på Liseberg

Upphandlingen utvärderades enligt kriterierna:

  • Produkt/kvalitet 50%
  • Hållbar produktion 30%
  • Pris 20%

Samarbetet med Lyreco har fungerat väldigt väl. Tillsammans med deras kompetens har vi arbetat fram bra produkter som vi är mycket nöjda med

Gun Blomberg
Områdeschef på Liseberg

Lyrecos lösning

Liseberg eftersökte en uppdragsgivare som har teknisk förmåga och kapacitet samt finansiell och ekonomisk ställning att utföra uppdraget. Utöver sedvanlig kravställning så var det tvunget att minst två produkter skall vara etiska inköp vilket avses exempelvis Fairtrademärkta produkter, produkter från en FLO-certifierad producent eller likvärdigt.

Upphandlingen krävde av oss som uppdragsgivare att lämna förslag på materialval med motivering till vårt val utefter hållbarhet, funktion och prisnivå. Tillsammans med våra utvalda produktionspartners tog vi även fram en hel del uppsydda prover i dom material vi tagit fram som del i utvärderingen. Lyreco tilldelades uppdraget i slutförd upphandling och har levererat många tusentals plagg som idag bärs av Lisebergs anställda.

anställda personer på liseberg

Läs om fler kundcase