Bravida logotyp

Kundcase Bravida

Bravida AB

Bravida är ett service- och installationsföretag med fler än 12 000 anställda på fler än 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravida levererar specialisttjänster och helhetslösningar inom flera teknik- och tjänsteområden. Tjänsteområdena innefattar design, projektering, installation, drift och underhåll. Bravida Sverige AB omsätter ca 9,5 miljarder SEK.

Uppdragsbeskrivning

Bravida genomförde under 2020 en omfattande upphandling inom arbetskläder med en tydlig målsättning att hitta en samarbetspartner som kunde erbjuda en digitalisering av inköpsprocessen där en viktig komponent var integration mot Bravidas inköpssystem. En annan viktig del för Bravida i upphandlingen var även att kunna få hjälp med att följa upp och få kontroll på sina inköp.

Ur ett produktperspektiv så ville Bravida hitta en rådgivande partner som inte bara kunde leverera produkter utan också hjälpa till att formera en uppdaterad kollektion av arbetskläder och personlig skyddsutrustning med stöd för alla olika verksamhetsområden inom Bravida.

Tack vare Lyreco har vi nu en enhetlig leverantör för samtliga inköp. Det känns väldigt passande och helt rätt att vi på Bravida som är en helhetsleverantör, nu även har en helhetsleverantör för både arbetskläder och kontorsmaterial

David
Inköpschef på Bravida

Lyrecos lösning

Lyreco Branding Solutions är en varumärkesoberoende aktör på marknaden inom arbetskläder och personligt skydd. Vi gjorde ett omfattande arbete baserat på Bravidas underlag och presenterade ett koncept av produkter som matchade samtliga krav, såväl tekniska som ekonomiska.

Vi på Lyreco presenterade även vårt paket med tjänster där en kundunik webbportal i form av Lyreco Contract tillsammans med vår interna förädlings- och logistiklösning utgör plattformen i den lösning som Lyreco idag levererar till Bravida. Lyreco Contract, vår webbportal är kundanpassad efter Bravidas sortiment och innehåller Bravidas olika teknikområden där både sortiment och logotyper skiljer sig åt. Möjlighet att ge behörighet att se olika delar av sortimentet för respektive beställare finns också.

hemsida med arbetskläder från bravida

Ett spännande projekt som ställde helt nya krav är Bravidas initiativ GreenHub som lanserande 1 september 2021. I korthet är GreenHub ett koncept som bygger på en klimatsmart och helt fossilfri leverans av Bravidas servicetjänster i storstäder där installatören tar sig fram på el-cykel, el-moped eller helt enkel till fots. Därmed ställs också helt nya krav på Lyreco som leverantör av plagg som för att leva upp till dessa nya förutsättningar. Även här blir Lyrecos position som varumärkesoberoende leverantör en tydlig fördel för Bravida och dess medarbetare.

Bravida har även tecknat avtal med Lyreco inom kontor- och förbrukningsmaterial. Genom att nyttja hela Lyrecos erbjudande som ”one-stop-shop” kommer Bravida att uppnå synergi och besparingar, inte minst ur ett miljöperspektiv genom att nyttja Lyrecos omfattande program inom hållbarhet – Easy on the Planet.

Läs om fler kundcase