stopa z drzew

Europejski Ślad Środowiskowy Produktu

Od 2015 roku Lyreco jest zaangażowane w europejski projekt zainicjowany przez Komisję Europejską: EU Product Environmental Footprint (EU PEF)

EU PEF 5x5

 

CZYM JEST UE PEF?

UE PEF to nowa metoda pomiaru śladu środowiskowego naszych produktów.

Lyreco jest pierwszą firmą B2B, która oficjalnie oceniła jeden z własnych produktów za pomocą tej nowej metody. 

 

Celem unijnego PEF jest określenie wspólnej europejskiej metodyki oceny różnych rodzajów produktów konsumenckich, której celem jest:

  1. Pomiar wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia
  2. Poprawa świadomości klientów i informacji w tym obszarze
  3. Zachęcanie firm do ciągłego doskonalenia swoich marek


 

KOMPLEKSOWA I PRZEJRZYSTA METODA 

Metodyka UE dotycząca oceny śladu środowiskowego produktu służy do pomiaru wpływu na środowisko

  1.  Na każdym etapie cykl życia produktu: surowce, opakowanie, produkcja, dystrybucja, koniec życia produktu 

  2. Poprzez 16 kryteriów środowiskowych: zmiany klimatyczne, niedobór wody, użytkowanie gruntów, pył zawieszony, wykorzystanie zasobów   
    obieg produktu

 

Ocena śladu środowiskowego produktu

Płyn do prania Lyreco

EU PEF LYRECO LAUNDRY LIQUID

 

PIERWSZY PRODUKT OCENIANY W ZAKRESIE PEF UE

Płyn do prania Lyreco to produkt z serii Lyreco Hygiene. Płyn do prania Lyreco ma o 30% mniejszy wpływ na środowisko niż przeciętny płyn do prania. Dzięki tej ocenie:

  • Poprawa ekologiczności produktu
  • Zachęcamy naszych dostawców do przyjęcia unijnego PE 
  • Promujemy unijne PEF wśród naszych klientów.