A person on a path in the forest

Ansvar og bærekraft

For oss i Lyreco er arbeidet med bærekraft en grunnleggende del av vår strategi, og har vært det i over 20 år. Vi jobber kontinuerlig for å minimere vår klimapåvirkning, tilby kundene bedre løsninger og produkter, og samtidig øke vårt samfunnsengasjement der vi driver virksomhet.

For deg som kunde betyr det:

  • Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter med miljømerking

  • Vi jobber målrettet for å redusere klimautslipp fra transport og egen virksomhet

  • Vi bidrar til ansvarlig ressursbruk og reduksjon i avfall

  • Vi stiller strenge krav til leverandørene på etikk og åpenhet i verdikjeden

  • Vi lar alle kikke oss i kortene, og deler resultatene av arbeidet vårt

Green leaf

Vårt bærekraftsarbeid baserer seg på 3 søyler: 

People, der vi tar vare på alle menneskene som er involvert i vår virksomhet.

Planet, der vi jobber for å gjøre minst mulig skade på miljø og klima.

Progress, der vi jobber sammen med kunder, leverandører og andre interessenter for å komme videre.

lyreco csr governance

Internasjonale sertifiseringer

Tillit og gjennomsiktighet er avgjørende for at vi kan oppfylle våre kunders forventninger og krav til miljø og kvalitet. 

Lyreco anvender de anerkjente internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001 på tvers av sine 15 avdelinger i 25 land i sitt integrerte ledelsessystem. 

Siden 2015 har Lyreco Norge vært tredjepartsverifisert for vårt arbeid med ISO 26000. 

A worker is sorting Lyreco products

Bærekraftig og etisk innkjøpspolitikk

Vi krever at våre leverandører og produsentene av Lyrecos egne produkter lever opp til våre krav om miljø, arbeidsmiljø og menneskerettigheter. Bærekraftighet og etikk i leverandørkjeden er derfor et sentralt prinsipp i Lyrecos CSR-strategi.  

For å sikre at våre ansvars- og bærkraftstandarder til enhver tid overholdes, står Lyrecos QSS-team for årlig revisjon av Lyrecos produksjonspartnere direkte på stedet. 

Som grunnlag for disse revisjonene anvendes:   

  • SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) 4 søyler: Arbeidsmarkedet, sunnhet og sikkerhet, miljø og forretningsetikk.
  • BSCI
  • Overvåkingsplan og innkjøpspolitikk 

Lyreco Norge er omfattet av Åpenhetsloven og jobber målrettet innenfor rammeverket av ISO 26000 for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter i verdikjeden.

Miljømerket og resirkulert

Produkter

For å gjøre det enklere for våre kunder å gjøre bedre valg har vi sortert ut miljøvennlige produkter og produkter med høy andel resirkulert materiale. De finner du her.