Adembescherming

Reddingswerkers vol lof over adembescherming Shigematsu


 

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid kwam via een breedvoerig aanbestedingstraject uit bij de onafhankelijke ademluchtmaskers van Shigematsu, een hoogwaardig merk uit het assortiment van Intersafe. Het product presteert optimaal in de meest uitdagende omstandigheden. Zowel tijdens de georganiseerde testdag als in de latere oefeningen van de STH-teams, die het materiaal in hun uitrusting opnemen, bleek de adembescherming erg gebruiksvriendelijk. “De knoop werd unaniem doorgehakt.”

Op zoek naar goede ademluchtmaskers voor de vijf landelijke STH-teams (Specialisme Technische Hulpverlening), voerde het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) recent een aanbesteding uit. Reddingswerker Martijn Bosch nam deel aan de bijhorende testdag en legt uit welke rol de teams vervullen. “Wij worden ingezet bij incidenten als een instorting, waarbij mensen bekneld zitten en de lokale brandweer niet over de middelen beschikt om hen te redden.” Een uitdagende job, die vanzelfsprekend het meest kwalitatieve beschermingsmateriaal vereist.

Martijn

Bescherming tegen stof en asbest

Onafhankelijke ademluchtmaskers zijn een onmisbaar onderdeel van de uitrusting van een reddingswerker. “Wanneer we bij een ingestort huis aankomen, krijgen we altijd te maken met puin, stof en misschien wel asbest”, zegt Martijn Bosch. “Daar moeten we ons goed tegen beschermen, zeker als we dan ook nog eens met boren en ander gereedschap aan de slag gaan.

De kwaliteit van de adembescherming is een essentiële factor, maar lang niet het enige criterium. "Het is ook erg belangrijk dat zulke maskers onze bewegingsvrijheid niet beperken, want we komen regelmatig op locaties terecht waar de ruimte zeer beperkt is."

Testdag

Om de meest geschikte ademluchtmaskers uit te zoeken, voerden Bosch en enkele vertegenwoordigers van de andere STH-teams in het kader van de aanbesteding een reeks testen uit. Daarbij werden in samenwerking met Urban Search and Rescue (USAR) een vijftal producten aan een grondig praktijkonderzoek onderworpen. “Tijdens die testdag in Zwolle kropen we bijvoorbeeld met elk systeem door een smalle kelder, of onder een vrachtauto door. Daarnaast gingen we na welke producten het eenvoudigst schoon te maken waren en keken we naar zaken als de capaciteit van de accu.” De ademluchtmaskers van Shigematsu kwamen over alle criteria heen als beste uit de bus. “Het is een gebruiks- en onderhoudsvriendelijk systeem, waar je geen last van hebt in kleine ruimtes”, aldus Bosch. “Andere producten hadden een apart motorsysteem met een riem, hier is alles mooi geïntegreerd in het masker. Ook was er een oplossing waarbij de slangen tijdens het sluipen dubbel kwamen te zitten en we geen lucht meer kregen: nou, dan hoeft het voor mij niet meer.”

Adembescherming

Unanieme beslissing

“Voor het werk dat wij doen, bleek dit het perfecte product”, oordeelt Bosch. “De knoop werd dan ook unaniem doorgehakt.” En zo zijn de Shigematsu-maskers vandaag deel van de standaarduitrusting in de vrachtwagens van het hulpverleningsteam. “In de praktijk hebben we ze nog niet moeten gebruiken. Maar omdat ze steevast naar behoren werken tijdens onze oefeningen, weten we dat we erop kunnen rekenen wanneer de plicht roept. Zo reizen we met een gerust hart af naar een noodsituatie.”

Meer over adembescherming