Otoplastieken_opmaat

Otoplastieken op maat, op-maat-gemaakte gehoorbescherming

 

Schadelijk geluid is één van de grootste gevaren voor de gezondheid van de oren op de werkplek. In de nieuwe Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425, wordt lawaai dat schadelijk is voor het gehoororgaan officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Als werkgever ben je, conform artikel 6.8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de EU Richtlijn 2003/10/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van lawaai, verplicht om jouw werknemers te voorzien van gehoorbescherming wanneer de dagdosis gemiddeld genomen gelijk is aan of hoger is dan 80 dB(A). Je biedt jouw personeel bescherming tegen gehoorbeschadiging door bijvoorbeeld het gebruik van otoplastieken, op-maat-gemaakte gehoorbescherming.

Otoplastieken_opmaat

Otoplastieken

Het gebruik van de juiste otoplastieken verkleint het risico op gehoorbeschadiging. Door de gehoorbescherming daadwerkelijk zonder onderbreking te dragen, worden de oren van de drager continu beschermd tegen schadelijk geluid. Het is dan ook belangrijk dat otoplastieken comfortabel zitten.
Een optimale demping, afgestemd op het geluidsniveau, zorgt voor een goede spraakverstaanbaarheid en draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Op maat gemaakte gehoorbescherming

Otoplastieken zijn oorpluggen die op maat zijn gemaakt voor de werknemer. Doordat ze op maat zijn gemaakt, sluiten de oordoppen perfect aan in de oren. 

Maar dat is niet het enige. omdat ze op maat zijn gemaakt zorgen ze voor de juiste bescherming van jouw gehoor. In de otoplastieken die speciaal voor jouw oren worden gemaakt zit een filter verwerkt. Deze filter zorgt ervoor dat het geluid dat gefilterd moet worden ook daadwerkelijk wordt gefilterd. Dit komt zowel het gehoor als het werkplezier ten goede. 

De keuze voor het type filter er gebruikt moet worden is afhankelijk van het geluidsniveau. Hoe hoger het geluidsniveau waartegen het gehoor beschermd moet worden, hoe hoger het filterniveau. Daarom zijn er dus verschillende types ontwikkeld. Zo is er altijd wel één die de juiste bescherming geeft bij jouw situatie. 

Goed om te weten: Iedere gehoorgang verandert, ongeacht de leeftijd van de drager. Daarom is het noodzakelijk om iedere 4 jaar nieuwe otoplastieken aan te laten meten voor jouw oren.

Verplichting op de werkvloer omtrent gehoorbescherming

Zoals je eerder in dit artikel hebt gelezen, is het zo dat bij bepaalde geluidsniveaus er voor zowel werkgevers als werknemers verplichtingen zijn. Hieronder een overzicht van de geluidsniveaus en de bijbehorende verplichtingen:

Geluid > 80 dB: Werkgever moet gehoorbescherming ter beschikking stellen + training en informatie voor het personeel.

Geluid > 85 dB: Het dragen van gehoorbescherming is verplicht en werkgever is verplicht deze ter beschikking te stellen..

Geluid > 87 dB: de grenswaarde die voor werknemers niet mag worden overschreden.

Naast dat het verplicht is om gehoorbescherming te dragen boven een bepaald geluidsniveau is het ook erg belangrijk om te weten dat, zoals eerder gezegd, je gehoorgang verandert. Over het algemeen is na 4 jaar de gehoorzang zodanig anders dat de otoplastieken niet meer volledig aansluiten op de gehoorgang. 

Dit kan ervoor zorgen dat er een lek ontstaat met oorschade tot gevolg. Wij adviseren dan ook om iedere 4 jaar nieuwe otoplastieken aan te laten meten. Heb je namelijk eenmaal gehoorverlies? Dan is er helaas geen weg meer terug.

Elacin_gehoorbescherming

Wat voor soort otoplastieken zijn er

Er zijn verschillende soorten op maat gemaakte oordoppen (otoplastieken). Zo zijn er bijvoorbeeld gesloten oordoppen die geschikt zijn voor zwemmen en slapen, en oordoppen waar je net over hebt gelezen. Oordoppen met een filter.

Maar dat is niet het enige verschil tussen de op maat gemaakte oordoppen. Er zijn namelijk ook verschillen in het soort materiaal.

Harde otoplastieken

Harde oordoppen kenmerken zich door het feit dat ze makkelijk schoon te houden zijn, gemakkelijk in het gehoor gaan en dat ze een goed draagcomfort hebben (zelfs in warme omstandigheden). Wij raden dit soort oordoppen vooral aan bij mensen die in de voedingsmiddelen of in olieproducten werkzaam zijn.

Zachte otoplastieken

Zachte oordoppen hebben zo ook hun eigen kenmerken. Ze worden gemaakt van siliconen en zijn verkrijgbaar met meer filters die variëren van mild tot extreem. Deze soort oordoppen wordt vooral gedragen omdat ze als comfortabel worden ervaren en om zo min mogelijk last te ondervinden van het zogenoemde occlusie effect. 

Het occlusie effect is het effect waarbij je eigen stem dof gaat klinken. Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat dit vervelend kan zijn als je veel contact moet hebben met collega’s en/of klanten.

Onderhoud van je op maat gemaakte oordoppen

Wij zorgen er graag voor dat jouw op maat gemaakte oordoppen heeft die je jaren beschermen tegen gehoorschade. Dit hangt echter niet enkel af van de op maat gemaakte gehoorbescherming, maar ook van het onderhoud van het product. De levensduur van otoplastieken kan je namelijk flink verlengen door juist onderhoud te plegen. Hoe doe je dit? Je kan ze zelf gemakkelijk schoonmaken door het oorsmeer te verwijderen uit het kanaaltje. Zo zorg je ervoor dat de oordoppen optimaal blijven beschermen. Daarnaast hebben wij ook hygiëne sets waarmee je jouw oordoppen kan desinfecteren. Dit kan oor ontstekingen voorkomen en is dus erg belangrijk!

Elacin Logo

Marktleider in otoplastieken

Gehoorbescherming is zo uniek als een vingerafdruk. Al meer dan 25 jaar leveren wij otoplastieken van Elacin. Deze gehoorbeschermers worden individueel op maat gemaakt, wat de gehoorbescherming comfortabel maakt. Elacin is pionier op het gebied van gehoorbescherming en marktleider wanneer het gaat om op-maat-gemaakte gehoorbescherming.

Intersafe_ESM_Servicepunten

Aanmeten en levering

Voor het aanmeten van de op maat gemaakte otoplastieken heb je als werkgever een tweetal opties.

  • Aanmeten op locatie

Een van de Sales Engineers van Elacin komt langs op jouw locatie om een afdruk te maken van de gehoorgang van jouw medewerker(s).

  • Aanmeten bij een servicepunt

Jouw medewerker gaat langs bij een van onze servicepunten – binnen ons ruime netwerk van audiciens – in Nederland en België.  In dat geval wordt er een persoonlijke aanmeetopdracht aangemaakt door ons, welke iedere individuele medewerker overhandigd aan de audicien voor het aanmeten van de otoplastieken. De audicien maakt, net als de sales engineers van Elacin, een afdruk van de gehoorgang van de medewerker.

Als de afdrukken van de gehoorgangen zijn gemaakt worden deze door Elacin gemaakt in. Vervolgens worden de otoplastieken door de Sales Engineer van Elacin volgens afspraak geleverd op de gewenste locatie.