Cover safety Circle

SAFETY CIRCLE

Safety Circle

SAFETY CIRCLE

Het is ons streven om bedrijven te ondersteunen bij het maximaliseren van hun veiligheidsprestaties op een conforme, kosteneffectieve manier. Daartoe hebben we onze eigen benadering van veiligheid gecreëerd, de Intersafe Safety Circle.

Deze cirkel vertegenwoordigt de stappen die we bedrijven laten doorlopen om een veilige en productieve werkomgeving te realiseren. Het idee van een cirkel komt voort uit het feit dat veiligheid een continu proces is waarbij zich altijd nieuwe risico's en omstandigheden kunnen voordoen.

Principes
De Safety Circle visualiseert hoe we de integrale veiligheid van uw medewerkers benaderen op basis van vijf principes.

Volgens Kaderrichtlijn 89/391/EEG zijn werkgevers verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.

De risicobeoordeling wordt gebruikt om elk potentieel risico te bepalen dat van invloed kan zijn op de gezondheid en veiligheid van de werknemers binnen de organisatie.

Pas nadat zoveel mogelijk risico's zijn geëlimineerd of beperkt, zal de analyse van het resterende risico leiden tot de aanbeveling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

Hoe stem je het risico en de bescherming op elkaar af en zorg je ervoor dat het bij de persoon en de situatie past?

De keuze van PBM's hangt af van de taak die de werknemer uitvoert op een specifieke locatie, waarbij omgevingsfactoren een rol spelen.

PBM's met een relatief korte levensduur moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk ter plaatse beschikbaar zijn en het gebruik ervan kan veranderen afhankelijk van omgevingsfactoren. Afhankelijk van uw lokale situatie kunt u ook oplossingen bieden voor gepersonaliseerde producten, zoals geïndividualiseerde oog- en gehoorbescherming, op maat gemaakte of bedrukte werkkleding of veiligheidsschoenen met orthopedische inlegzolen.

Het productassortiment van de Groep omvat alle soorten PBM's en veiligheidsuitrusting om uw werknemers te beschermen tegen de veiligheidsrisico's waaraan ze worden blootgesteld.

We hebben verschillende innovatieve bestelmethoden en logistieke kanalen opgezet om ervoor te zorgen dat de juiste PBM's op het juiste moment bij de juiste persoon worden afgeleverd.

Afhankelijk van uw lokale situatie kunnen we u oplossingen bieden zoals een webshop, marktplaats of EDI. Maar ook innovatieve platforms zoals de Employee Safety Manager, Safety Equipment Manager en Vendor Management voor het beheren van processen rond meting, vervanging en persoonlijke werkkledingpakketten die bij werknemers thuis worden afgeleverd.

Hoe zorg je ervoor dat je apparatuur wordt onderhouden en dat gebruikers goed worden geïnstrueerd over het gebruik van deze apparatuur?

PBM's zijn alleen geschikt als ze goed worden gebruikt en onderhouden. Door specifieke cursussen en trainingen te geven over het dragen, onderhouden en reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), kunnen we u helpen ervoor te zorgen dat persoonlijke beschermingsmiddelen correct en veilig worden gebruikt.

Daarnaast bieden professionele Face Fit-tests op locatie aan om de afdichting van een masker te controleren en te verifiëren of het masker goed past.

Bovendien bieden we u de mogelijkheid om het Safety Equipment Manager platform te gebruiken, waarmee u alle vereiste inspecties en onderhoud van: Valbeveiliging, Ademhalingsbescherming, Gasdetectie, Eerstehulpuitrusting en Brandblussers.

Veiligheidsbewustzijn optimaliseren.

Door de eindgebruikers te betrekken bij het bestel- en leveringsproces kun je een grote bijdrage leveren aan de bekendheid van PBM's en de bereidheid om ze te dragen.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is slechts één stap. Veilig werken vereist meer. Daarom ondersteunen wij u bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en gedragsverandering binnen uw organisatie. Om dit doel te bereiken bieden we verschillende innovatieve oplossingen zoals toolboxen, workshops met of zonder acteurs, e-learning of virtual reality ervaringen.