Diversity and inclusion LP

Diversiteit & Inclusie

Een plek voor iedereen

In een markt die voortdurend in beweging is, die geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen en een versterkte concurrentie, moeten we onze betrokkenheid bij dit sterke fundament en bij onze kernwaarden van uitmuntendheid, respect, passie en wendbaarheid, waarop het succes van ons bedrijf is gebouwd, herbevestigen en tot uiting brengen.

Trots verhogen we deze inzet en waarden om de vertrouwensrelatie met onze interne en externe stakeholders in stand te houden en uitmuntendheid van de medewerkers, uitmuntendheid van de klanten en verantwoorde groei te bereiken.

Respect

Respect als basiswaarde

Lyreco heeft meer dan 10.000 werknemers in 25 landen en werkt samen met diverse stakeholders over de hele wereld. Gedreven door onze waarde van RESPECT geloven we sterk in diversiteit om onze werkomgeving en ervaringen te verrijken en onze prestaties te ondersteunen.

Non discriminatory

Een beslissingssysteem zonder discriminatie

Beslissingen over werkgelegenheid, promoties of opleidingsprogramma's zijn uitsluitend gebaseerd op kwalificaties, bekwaamheid, werkervaring en arbeidskwaliteit.

In geen geval worden dergelijke beslissingen genomen op basis van geslacht, leeftijd, positie, handicap, ras, huidskleur, sociale klasse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, cultuur of land van herkomst en politieke opvattingen.

Dialogue

Meningen en dialoog waarderen

Lyreco beschouwt respect en eerlijke behandeling van alle werknemers als belangrijke prioriteiten om zowel de uitmuntendheid van de werknemers als de uitmuntendheid van de klanten te bereiken.

Het waarderen van de mening van de werknemers en het verzekeren van een constructieve dialoog zijn essentieel om dit doel te ondersteunen.

Distributieteam

Het welzijn op het werk bevorderen

Om het welzijn op het werk van al onze medewerkers te bevorderen, probeert Lyreco de kwaliteit van het werk te verbeteren door een goed evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren, een positieve en ondersteunende werkhouding aan te moedigen en een goede geest van samenwerking bij te brengen.

Er worden regelmatig enquêtes en sociale barometers uitgevoerd om te leren hoe het welzijn op het werk kan worden verbeterd.

Lees verder