people together

Vooruitgang

Wij werken samen met onze partners voor onze ontwikkeling met het oog op vooruitgang.

Samenwerking is de sleutel tot duurzame vooruitgang en samenwerking met partners is essentieel voor het creëren van een betere toekomst voor onze planeet.

Door onze middelen en expertise te bundelen, kunnen we complexe uitdagingen aanpakken, nieuwe oplossingen innoveren en zinvolle veranderingen creëren die zowel mensen als de planeet ten goede komen.

Vooruitgang ondersteunen

We gaan door met:

  • Actief luisteren naar onze klanten en samenwerken met onze leveranciers om vooruitgang te boeken
  • We implementeren ethische kaders in al onze activiteiten en zorgen ervoor dat we samenwerken met partners die dezelfde ambities en zorgen delen.
  • Onze ervaring met duurzame initiatieven en best practices communiceren naar alle stakeholders (Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000:2021)

We zullen een impact blijven maken door:

  • Alle stakeholders wegwijs maken in onze ethische kaders (inclusief GDPR)
  • Duurzaamheids-KPI's opnemen in de rapportage over de prestaties van onze mensen
  • Onze klanten aanmoedigen om verantwoorder te consumeren (duurzaamheidsprijzen, etc.)
  • Onze leveranciers betrekken om verantwoorder te produceren
Hands

Onze stakeholders

De manier waarop wij ons ecosysteem benaderen met het oog op meer duurzame praktijken.

Onze stakeholders op lange termijn betrekken in onze 'Corporate Responsability' strategie en acties is essentieel om onze duurzaamheidsdoelstellingen waar te maken en voortdurende verbeteringen door te voeren in al onze activiteiten.

Group Supplier Day 2022

Onze leveranciers betrekken om meer verantwoord te produceren

Group Supplier Day 2022

Elk jaar organiseert Lyreco de Group Supplier Day, een gelegenheid voor Lyreco-werknemers en Lyreco-leveranciers om hun projecten en perspectieven te delen. De laatste vond plaats op 4 april, in de buurt van Brussel, België.

Op die dag belonen we ook een aantal van onze leveranciers met prijzen. De beoordeling is gebaseerd op vier criteria van gelijk belang: duurzaamheid, logistiek, concurrentievermogen en prestaties op het gebied van categoriemanagement.

Dezelfde beoordelingscriteria zijn van toepassing in andere landen waar we actief zijn en waar ook jaarlijkse prijzen worden uitgereikt op lokaal niveau.

Handshake

Certificeringen & erkenningen

Bij Lyreco zijn we er trots op dat we onze eigen milieu- en sociale ambities hebben om positieve, blijvende veranderingen teweeg te brengen. We streven ernaar om transparant te zijn met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders over alle acties die we initiëren en implementeren. Vertrouwen en duidelijkheid zijn essentieel om te voldoen aan de milieuverwachtingen en de vereisten voor de hoogste kwaliteit van onze stakeholders.

Onze klanten zijn ervan verzekerd dat ze kunnen vertrouwen op een betrouwbare leverancier en hun milieuvriendelijke producten kunnen kiezen op basis van duidelijke informatie: 

  1. Een ISO-managementsysteem, aangepast aan de specifieke behoeften van onze dochterondernemingen
  2. Erkende milieulabels en -certificeringen
  3. De 'Lyreco Sustainability selection' methodologie
Meer weten?

Duurzaamheidsverslag

LEES ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Lees verder