Untitled-design-38-930x620.jpg

Vastuullisuus kiertotalouden aikakaudella

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna 22. elokuuta. Tuolloin ihmiskunta oli laskennallisesti käyttänyt loppuun maapallon kuluneen vuoden aikana tuottamat uusiutuvat luonnonvarat.

Aika tiimalasissa käy vähiin myös ilmastokriisin osalta. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arvion mukaan olemme käyttäneet nykymenolla ilmakehän hiilibudjetin loppuun noin seitsemässä vuodessa, mikäli haluamme pitää lämpenemisen 66 prosentin todennäköisyydellä alle kriittisenä pidetyn 1,5 asteen.

Huomattava osa päästöistä syntyy kulutuksesta. Valitettavan usein kulutuksesta syntyvä jäte päätyy esimerkiksi meriin, kuten Lyrecon Pasi Vesterinen kirjoittaa. On aika siirtyä vanhasta lineaaritaloudesta kiertotalouteen.

Lyreco haluaa olla ensimmäinen täysin kiertotalouteen nojaava yritys workplace industry -alalla vuoteen 2025 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, ja vaatii tietysti paljon konkreettisia toimia ja tekemistä, jotta tavoite voidaan saavuttaa.

Haasteena on, että eri sidosryhmien vastuullisuusodotukset eivät tähän lopu. Suuri yleisö ja asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, poliittiset päätöksentekijät, organisaation omat työntekijät, toimittajat ja media sekä julkinen sektori, kunnat ja kansalaisjärjestöt vaativat yhä enemmän. Rima nousee koko ajan ylemmäksi.

Yritysvastuussa kyse ei ole vain hyväntekeväisyydestä tai maineriskin hallinnasta. Kyse on strategisesta mahdollisuudesta. Vastuullisuus on yksi keskeinen kilpailutekijä. Yrityksen tehtäväksi nähdään yhä useammin myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu, oli kyse sitten koronapandemiasta, osatyökykyisten työllistämisestä tai lähiluonnon turvaamisesta.

Kokonaiskuvassa meillä on edessä siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Jokaisella suurella yrityksellä pitää olla tavoitteet ilmastokriisin ja luontokadon ehkäisemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että vastuullisuuden sisältöalueet laajenevat ja syvenevät, kun ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuusasioita tai sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksiakaan ei voi unohtaa. Katse on riskien hallinnan sijaan enemmän mahdollisuuksissa. Tavoitteellisuus ohjaa tekemistä, ja asiat pitää pystyä mittaamaan. Vaikuttavuus syntyy suhteessa haasteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Asioita tehdään yhä useammin yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Yksin voi harvoin menestyä. Tekojen ja viestien pitää kulkea samaan suuntaan.

Kiertotalouteen siirtyvän yrityksen kannattaa ympäristölle haitallisten vaikutustensa minimoimisen ohella pyrkiä maksimoimaan ekologinen kädenjälkensä eli positiivinen vaikutuksensa ympäristöön. Lisäksi voi olla perusteltua kirjata yhtiöjärjestykseen vastuullisuus ja osoittaa näin, että aikamme polttavimmat kysymykset on todella huomioitu yrityksen kaikkein perustavimmalla tasolla.

Vastuullisuus kiertotalouden aikakaudella on myös yritysaktivismia, jossa otetaan rohkeasti kantaa ja vaikutetaan päättäjiin, asiakkaisiin ja julkiseen keskusteluun. Onnistumisen kannalta tärkeitä eivät kuitenkaan ole ne asiat, joita tehdään silloin tällöin. Tärkeitä ovat asiat, joita tehdään säännöllisesti.

Leo_Stranius.jpg

 

Leo Stranius

THIRD ROCK FINLAND, TOIMITUSJOHTAJA

WWW.THIRDROCK.FI