Varasto

Varo vaaraa varastossa!

Henkilökunnalle sattuvien onnettomuuksien määrään peilaten varastotyöskentely on yksi länsimaiden vaarallisimmista ammateista. Jopa viisi prosenttia varastohenkilökunnasta joutuu vuosittain työtapaturman uhriksi. Osa tapaturmista on suhteellisen vaarattomia haavoja tai venähdyksiä, mutta pahimmillaan onnettomuuden seuraukset ovat vakavia sekä työntekijälle että yritykselle. 

Käymme läpi tässä blogissa joitakin yleisimpiä varastotyön riskejä ja annamme vinkkejä, kuinka niiltä voidaan välttyä.

3-2.png

Varaston yleisimmät riskit 

Yleisimpiä logistiikan tehtävistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syitä ovat hankalista työasennoista ja taakkojen käsittelyn virheistä johtuvat tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Yhden tapauksen kustannus yritykselle voi olla satojatuhansia euroja, puhumattakaan työkyvyttömän kokemasta, kenties koko loppuelämän kestävästä haitasta. Tällaisten tapausten ennaltaehkäiseminen on edullista sekä yritykselle että henkilöstölle. 

Muutkin tyypillisimmät riskit varastotyössä ovat fyysisiä. Pahimmillaan ne aiheuttavat pysyviä vammoja tai ääritapauksissa jopa kuoleman. Yleisimpiä onnettomuuksia jakelu- ja varastointitoiminnoissa ovat: 

 • kaatumiset, liukastumiset, kompastumiset ja putoamiset 
 • väärästä nostotekniikasta johtuvat selkävammat 
 • kaatuvien tai putoavien tavaroiden alle jääminen 

Suuri osa onnettomuuksista johtuu heikosta varastosuunnittelusta. Tyypillisiä varastosuunnittelun ongelmia ovat esimerkiksi: 

 • liian kapeat tai ahtaat kulkureitit ja käytävät 
 • heikko näkyvyys tai liiallinen liikenne risteyskohdissa 
 • tavaroita ja roskia lojumassa siellä täällä 

Kuluneet työvälineetkin voivat olla vaarallisia. Liukaspohjaisilla kengillä voi liukastua ja kuluneet työkäsineet aiheuttaa tavaroiden putoamisen jaloille. Varastotyöntekijöiden koulutuksen osuuttakaan ei voi korostaa liikaa, sillä jos työn prosessit eivät ole kaikille selvät, on vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen onnettomuus sattuu.

varasto_01-scaled.jpg

Kuinka parantaa varaston turvallisuutta? 

On helppo sortua ajattelemaan, että turvallisuuden ylläpitämiseksi riittää, kun henkilöstö tiedostaa riskit ja pysyy valppaana niiden varalta. Todellisuus on valitettavasti toista mieltä, sillä valppauteen luottavassa ympäristössä jo muutaman sekunnin herpaantuminen ja vajoaminen muihin ajatuksiin voi johtaa onnettomuuteen. Siksi on erittäin tärkeää, että vaaranpaikat on minimoitu prosessitasolla eikä turvallisuudessa luoteta vain tarkkaavaisuuteen.

Hyvä uutinen on, että työtapaturmien ennaltaehkäisy ei ole kallista. Varaston työturvallisuuden parantaminen vaatii suuren setelitukun sijaan logistiikan prosessien harkittua suunnittelua ja selkeitä toimintamalleja. Itsestäänselvästi näistä toimintamalleista tulee myös pitää tiukasti kiinni. 

Paras lähtökohta on tietenkin huolehtia varaston turvallisuudesta jo suunnitteluvaiheessa, mutta muutoksia voidaan tehdä myös myöhemmin. Suuri osa tapaturmista voidaan välttää esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

 1. Lajittelulle, varastoinnille ja lastaukselle määritellään omat alueensa. Ylimääräinen liikenne minimoidaan asettamalla toisiinsa liittyvät tehtävät lähekkäin. 
 2. Manuaalisesti siirreltävät esineet säilytetään korkeudella, joka ei vaadi kumartumaan tai kurkottelemaan. Työntekijöiden tulee tuntea oikeat nostotekniikat, ja raskaimpien esineiden nostamisessa käytetään nostolaitteita. 
 3. Tavaroiden kaatuminen estetään pinoamalla laatikot ja kuormalavat pystysuoraan, raskaimmat esineet alimmaksi. Vaikeasti pinottavat esineet sijoitetaan niiden liikkumisen estävään säiliöön. Tarvittaessa tavarapinot tuetaan esimerkiksi pannoittamalla. 
 4. Roskat laitetaan aina jäteastioihin. Sotkuiset työalueet lisäävät onnettomuusriskiä, joten siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen on siihen käytetyn ajan arvoista.  
 5. Varastotyöntekijät perehdytetään huolella ja otetaan mukaan prosessien suunnitteluun. On helpompaa hahmottaa oman työn ja yksittäisten toimintamallien merkitys, kun tuntee kokonaisuuden. 
 6. Jokaisella työntekijällä on aina asianmukaiset työvaatteet ja työsuojaimet. Työpaikalla on työvälinevarasto, josta kuluneet työvälineet vaihdetaan ensi tilassa uusiin.
Varasto_1

Turvallisuudesta ei tarvitse huolehtia yksin 

Vaikka omakin osaaminen olisi ajanmukaista, voi ulkopuolisen katse nähdä uusia mahdollisuuksia kaluston, layoutin tai rakenteiden suhteen. Siksi suosittelemme hyödyntämään varastoalan ammattilaisia varastoratkaisujen ja -prosessien suunnittelussa. 

Työsuojaimien osalta asiantunteva henkilöstömme neuvoo mielellään sopivien tuotteiden valinnassa. Verkkokauppamme valikoimasta löydät kaikki tarvitsemasi henkilönsuojaimet, ensiapuvälineet ja muut työturvallisuustuotteet. 

Tutustu varaston ohella myös toimiston ja teollisuuden turvallisuusratkaisuihimme.

henri-bio.png

 

Henri Vänskä

CONTENT SPECIALIST