4-930x620.jpg

Näin luot positiivisen ilmapiirin työpaikalle

Työilmapiirillä on todettu olevan merkittävä vaikutus koko organisaation menestykseen. Hyvän ilmapiirin ympäröimä työntekijä voi ja jaksaa paremmin työssään, kun taas huono ilmapiiri kuormittaa ja vie energiaa työnteosta. Kokemukset, ovat ne sitten positiivisia tai negatiivisia, heijastuvat helposti myös työyhteisön ulkopuolelle – niin yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin kuin harrastuksiin sekä perhe- ja kaverisuhteisiinkin. Lopulta vaikutukset ulottuvat myös tuotteeseen, asiakaskokemukseen ja työnantajamielikuvaan.

Vaikka työilmapiiriin vaikuttavatkin monet seikat, niin keskeisimpänä on ihmisten välinen vuorovaikutus, jonka tulisi perustua hyvään käytökseen. Jokaiselle työpaikalle kannattaakin laatia yhteiset käytösohjeet, joissa tuodaan selkeästi esille, millainen käytös on suositeltavaa ja millainen ei, jolloin ohjeiden noudattamistakin on helpompi valvoa. Seuraavaksi käymme läpi keskeisiä vinkkejä työilmapiirin parantamiseen, jotka toimivat hyvänä perustana myös työpaikan käytösohjeille.

1 (8).jpg

1. Ole kohtelias – tervehdi, kiitä ja pyydä anteeksi

Mukavan työilmapiirin luominen kannattaa aloittaa hyvien käytöstapojen kulmakivistä – tervehtimisestä, kiittämisestä ja anteeksipyytämisestä. Muiden tervehtiminen töihin tullessa ja sieltä lähtiessä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työpaikallekin on mukavampi tulla, kun vastassa on ystävälliset työkaverit. Myöskään pieniltä tuntuvien sanojen – kiitos ja anteeksi – käyttöä ei kannata turhaan säästellä, sillä niiden vaikutus on usein oletettua suurempi.

2. Hyväksy muiden erilaisuus

Työpaikoilta löytyy yhtä monta eri persoonaa kuin työtekijääkin, joten muiden erilaisuuden hyväksyminen on toimivan työyhteisön kannalta välttämätöntä. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ylin ystävä, mutta kaikkia tulee kuitenkin kunnioittaa ja kohdella tasapuolisesti. Kultainen sääntö on hyvä ohje työpaikallekin: kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.

3 (8).jpg

3. Älä kylvä negatiivisuutta

Jatkuva negatiivisuus, kuten valittaminen, kiroilu ja muiden haukkuminen, ovat työilmapiirille myrkkyä. Kaikilla on joskus huono päivä, mutta sitä ei tulisi purkaa työkavereille tiuskimalla. Huonosta päivästä kannattaakin sen sijaan kertoa asiallisesti muille. Samoin ongelmia kannattaa lähestyä mieluummin ratkaisun näkökulmasta.

4. Avoimuus ja rehellisyys ovat tie luottamukseen

Avoin ja rehellinen vuorovaikutus edistävät työtovereiden keskinäistä luottamusta. Rakentavat ja hankalatkin asiat on uskallettava tuoda esille ja ottaa avoimesti vastaan. Näin vältytään myös turhilta konflikteilta ja väärinymmärryksiltä.

5. Kuuntele ja huomioi muita

Tasapuoliseen vuorovaikutukseen kuuluu muiden kuunteleminen sekä heidän mielipiteidensä ja tarpeidensa huomioiminen. Kun joku puhuu sinulle, niin kuuntele ja ole tilanteessa läsnä  äläkä myöskään puhu toisen päälle. Vaikka olisitkin puhutusta asiasta eri mieltä, niin pyri ottamaan muiden mielipiteet huomioon ja ymmärtämään heidän näkökulmaansa  oli kyse sitten työprojektista tai kahvimerkin valinnasta työpaikan kahvioon.

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER