2-1fsda.jpg

DiSC® auttaa muutostilanteen stressinhallinnassa

Lyrecon henkilöstöpäällikkö Lea Pelto-Ääri kertoo, miten DiSC® auttaa meitä sopeutumaan muutokseen. 

Miten sinä reagoisit kuullessasi, että työpaikan etätyöpolitiikkaa ollaan muuttamassa? Haluaisitko vain saada nopeasti selville muutoksen pääkohdat ja päättää sen perusteella, mitä mieltä olet asiasta? Vai haluaisitko ehdottomasti saada nähtäväksesi koko politiikan, jotta voisit rauhassa analysoida läpi kaikki yksityiskohdat? 

Jos vastasit kyllä ensimmäiseen vaihtoehtoon, voit olla DiSC®-määritelmän mukaisesti D-tyypin henkilö. Jos taas valintasi oli toinen vaihtoehto, saatat kuulua ryhmään C.

Mikä on DiSC®? 

Ihmisten käyttäytymistä eri tilanteissa tutkivaa DiSC®–mallia on tutkittu jo yli 50 vuoden ajan. Se jakaa ihmiset karkeasti neljään ryhmään yleisen käyttäytymistyylin mukaisesti (MLP, 2021). 

Yksinkertaisimmillaan se kuvaa neljää käyttäytymisen perustyyliä: 

  • D – hallitseva 
  • i – vaikuttava 
  • S – vakaa
  • C – tunnontarkka 

Tyypillisesti ihmisen käytös on sekoitus eri tyylejä, mutta lähes aina jokin on hallitsevampi kuin muut.

MicrosoftTeams-image-33.png

DiSC® Lyrecolla 

Lyrecolla DiSC®:ä käytetään lisäämään ymmärrystä erilaisuudesta ja auttamaan kommunikoinnissa. Ensinnäkin työntekijöidemme on hyvä ymmärtää sekä omaa että toisten käyttäytymistä. Lisääntynyt ymmärrys auttaa tarvittaessa muuttamaan omaa tapaa kommunikoida, jotta viesti välittyy varmasti kuulijalle siten, kuin se on tarkoitettu.  

DiSC® auttaa myös esimiehiä johtamaan yksilöllisesti. Se on käyttökelpoinen työkalu etenkin haastavissa tilanteissa, kuten muutoksissa. Itse asiassa muutos on jopa sanana kokenut muutoksen. Aiemmin muutoksesta puhuttiin lähinnä silloin, kun tapahtui jotain suurta, kuten yritysosto tai toimitilojen vaihto. Nykyään yksittäistenkin prosessien uusi versio ymmärretään muutostilanteeksi, joten esimies tarvitsee muutosjohtamisen taitoa vähän väliä.

1-1dwqa.jpg

Eri DiSC®-tyylit muutoksen keskellä 

Toimimme muutostilanteissa hyvin eri tavoin. Monille ne ovat stressaavia, kun taas toiset voivat jopa tarvita muutosta pysyäkseen hyvässä vireessä.  

D-tyylin henkilöt yleensä nauttivat muutoksesta, sillä he ovat valmiita ja halukkaita tekemään nopeita liikkeitä ja ottamaan riskejä. Uudet asiat eivät pelota, vaan motivoivat heitä. Muutostilanne voi olla kuitenkin myös heille stressaava erityisesti silloin, jos he eivät pysty kontrolloimaan tilannetta tai kokevat tulevansa hyväksikäytetyksi. 

I-tyylin henkilötkin ovat tyypillisesti nopeasti valmiita muutokseen. Heille on kuitenkin tärkeää, että he pääsevät vaikuttamaan asioiden etenemiseen. Stressaavaksi heille tilanne muuttuu silloin, jos he kokevat sosiaalisen statuksensa heikkenevän tai jos he joutuvat käsittelemään paljon yksityiskohtia. 

S-tyylin henkilöille muutostilanne on jo itsessään stressin aihe, sillä he ovat onnellisimmillaan vakaassa ympäristössä. Tuntemattomat ja ennalta arvaamattomat tilanteet pelottavat heitä. 

C-tyylin henkilöitä muutoksessa eniten stressaavat tiukat aikataulut, sillä he haluavat ymmärtää perin pohjin, mistä on kyse, ja selvittää viimeisenkin yksityiskohdan. Usein muutokset ovat kuitenkin sellaisia, ettei jokaista yksityiskohtaa edes tiedetä siinä vaiheessa, kun muutosta täytyy jo lähteä toteuttamaan. Tämä aiheuttaakin usein stressiä varovaisille C-tyylin henkilöille, jotka haluavat aina noudattaa sääntöjä täsmällisesti. 

Mitä tyyliä edustammekaan, uskon, että muutoksessa jokaista helpottaa tietämys ja taito tunnistaa omat pelkonsa ja stressitekijänsä.

5eaqw.jpg

DiSC® johtamisen apuvälineenä 

Esimiehen rooli muutoksen onnistumisessa on keskeinen. Hänen täytyisi, paitsi saada itsensä mukaan muutokseen, myös varmistaa, että jokainen tiimin jäsen toimii muutoksen vaatimalla tavalla. DiSC®:n eri tyylien ymmärtäminen auttaa esimiestä johtamaan alaisiaan yksilöllisesti läpi muutoksen. 

D– ja C–tyylien henkilöt lähestyvät tilanteita usein asianäkökulmasta ja yleensä kyseenalaistavat asioita. Ero heidän välillään on siinä, että D:lle kannattaa vastata suoraan ja lyhyesti, kun taas C:n kanssa on hyvä varata riittävästi aikaa käydä läpi yksityiskohtia. 

S– ja I–tyylin henkilöt lähestyvät puolestaan tilanteita tavallisesti ihmisnäkökulmasta ja molemmat ihmistyypit nauttivat, kun asioita tehdään yhdessä toisen kanssa. I-tyyliset nauttivat vilkkaasta keskustelusta, kun taas S-tyyliset ovat monesti hyviä kuuntelijoita. 

DiSC® tänään ja huomenna 

Kuten jo alussa vihjasinkin, Lyrecon etätyöpolitiikka on muuttumassa. Uusi politiikka otetaan käyttöön koronatilanne huomioiden, mutta toivottavasti jo kesälomien jälkeen. Politiikan lanseeraus tapahtuu ennen kesälomia, jotta kaikki ehtivät rauhassa tutustua siihen. Käsillä oleva muutostilanne antaa esimiehillemme jälleen mahdollisuuden hyödyntää DiSC®:n tuntemusta käytännön työelämässä.  

Lähde: MLP (2021) Alkuperäinen DiSC-analyysi. https://mlp.fi/disc-analyysi/.

DiSC.png
Lea.png

 

Lea Pelto-Ääri

MANAGER, PEOPLE & CULTURE