People in a meeting

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Riskienhallinta ja vaatimuksenmukaisuus

Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuuden toteutuminen ovat liiketoiminnan ytimessä

Lyreco-konsernilla on 15 tytäryhtiötä 25 maassa ja 15 yhteistyökumppania 17 muussa maassa. Näin suuren kansainvälisen organisaation laadunvalvonta ja ympäristöriskien hallinta vaativat raudanlujaa osaamista ja selkeät prosessit.

sdg 12 + 8

 

The United Nations Sustainable Development -tavoitteet.

sustainability

Molemmat merkitsevät

value excellence white

Laatu

leaf

Ympäristö

TOIMENPITEET

 1. Riskienhallintaorganisaatio
 2. Riskikaavio 
 3. Riskien ja mahdollisuuksien havaitsemisen koulutus 
eye

Kansainvälisesti hyväksytyt sertifiointijärjestelmät

Toimimme kansanvälisten ISO 9001-ja ISO 14001 -standardien mukaisesti varmistaaksemme toiminnan laadun kaikissa konsernin yhtiöissä. 

Terveyden ja turvallisuuden ohjeistus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja standardiin ISO 45001.

Kestävän kehityksen ja yrityksen yhteiskuntavastuun standardi ISO 26000 otettiin käyttöön vuonna 2012. Jotkut konsernin tytäryhtiöt ovat ottaneet käyttöön myös muita sertifikaatteja.

People in a meeting

Laajennettu riskienhallintaprosessi

Lyrecon riskienhallintaprosessi kattaa seka laatu- että ympäristökysymykset. Laajensimme prosessia vuonna 2019 uuden yhteiskuntavastuustrategiamme yhteydessä kattamaan myös seuraavat osa-alueet: 

 • Korruptio
 • Sosiaaliset kysymykset
 • Kyberrikollisuus

Kestävän kehityksen johtaminen on osa konserninlaajuista prosessia. Strategiaa johdetaan pääkonttorilta, ja jokaisella tytäryhtiöllä on lisäksi oma laatupäällikkö.

Two people looking at a tablet

Eettisyys on läsnä kaikessa toiminnassamme

Eettinen toiminta on meille tärkeää niin sisäisesti kuin yhteistyökumppaniemme osalta.

Vuonna 2020 panostimme konsernitasoisesti eettisyyteen muodostamalla eettisen neuvoston, palkkaamalla yritysvastuujohtajan ja nimittämällä kaikkiin tytäryhtiöihin paikalliset eettisyysvastaavat. Lisäksi päivitimme konsernin eettiset ohjeet ja madalsimme kynnystä ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista.

Lue lisää
Lyrecon eettisestä neuvostosta

Neuvostossa on neljä pysyvää jäsentä:

 • Konsernin toimitusjohtaja
 • Konsernin talousjohtaja
 • Konsernin henkilöstöjohtaja
 • Konsernin yritysvastuujohtaja 

The Committee is responsible for overseeing ethics and compliance in the following areas:

 • Korruption kitkeminen
 • Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäiseminen
 • Tietoturva
 • Muut eettiset kysymykset

Eettiset sääntömme

Lyreco on sitoutunut luomaan arvoa omistajilleen, rakentamaan kestäviä suhteita kaikkiin sidosryhmiinsä sekä toimimaan aina arvojemme mukaisesti. Arvomme ovat Passion, Agility, Respect and Excellence.

Olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien toteutumista ja toimiimaan sosiaalisesti kestävästi kansainvälisen ILO:n (International labour Organisation) periaatteiden mukaisesti. Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n lasten oikeuksien julistukseen ja OECD:n kansainvälisten yritysten ohjeistukseen.

Nämä periaatteet ovat luonnollinen osa liiketoimintaamme ja näkyvät kaikkialla eettisissä säännöissämme, jotka kertovat pähkinänkuoressa, keitä Lyrecolla olemme ja miten toimimme.

Yhteiskuntavastuun perusperiaatteet