työturvallisuus-ppe-e

Työturvallisuus on hyvän työpaikan valtti

Työturvallisuus on aihe, joka koskettaa meistä jokaista. Usein työturvallisuudesta tulevat ensimmäisenä mieleen erilaiset suojavarusteet, kuten suojalasit, suojavaatteet, hengityssuojaimet ja hanskat, vaikka ennen kaikkea kyse on pienistä teoista jokapäiväisessä arjessamme. Jokaisella meillä on oikeus palata töistä kotiin yhtä hyvässä kunnossa kuin on sinne lähtiessään ollut.

Mitä työturvallisuus sitten on, ja miksi se on niin tärkeää? Kysymyksiimme vastasi työturvallisuuden ammattilainen, Lyrecolla työsuojelutuotteista vastaava tuotepäällikkö Teemu Mäkelä.

vlcsnap-2019-09-23-13h01m13s756.png

Työturvallisuus on mielestäni sitä, että työpaikalla työolot ovat kunnossa. Tämä koskee henkilökohtaisia työpisteitä niin toimistotiloissa kuin tuotannossa. Yhteiset tilat kuten pukuhuoneet ja kahviotilat on myös tärkeä huomioida –työntekijöiden henkistä jaksamista unohtamatta. Turvallisessa työympäristössä työn tekeminen on tuloksellista, työyhteisö on toimiva, ja työ kuormittaa sopivasti.

Teemu Mäkelä
Tuotepäällikkö, PPE

Työturvallisuus on siis monen asian summa, eikä se ole suotta noussut yhä tärkeämmäksi puheenaiheeksi työpaikoilla. Pääpirteittäin työturvallisuuden voi jakaa kolmeen osa-alueeseen: työympäristö, työyhteisö ja työturvallisuuden johtaminen. Jokaiseen osa-alueeseen pätevät samat hyvät käytännöt: kouluttaminen, ”ad hoc” -tilanteiden toimintamalli sekä työturvallisuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen.

Miksi työturvallisuuteen kannattaa panostaa?

”Työturvallisuus ja työsuojelu lisäävät tuottavuutta. Ennakoimalla riskit ja vaarat sekä muut työntekoa haittaavat tekijät vältytään mahdollisilta vahingoilta ja työtapaturmilta.”

Tapaturmien lisäksi huonolla työturvallisuudella voi olla muitakin negatiivisia vaikutuksia, kuten tuottavuuden heikentyminen ja kustannusten lisääntyminen. Jokainen meistä voi kuitenkin edistää työturvallisuutta omalla työpaikallansa – olimmepa sitten yrittäjiä, työntekijöitä tai johtajia.

”Työturvallisuuden tulee olla osa yrityksen päivittäistä toimintaa ja johtamiskulttuuria. Työpaikoilla on hyvä olla työsuojelun toimintaohjelma, joka on laadittu juuri kyseisen työpaikan tarpeiden mukaan. Työturvallisuuteen liittyvät riskit ja vaarat eivät liity ainoastaan isoihin koneisin ja laitteisiin, vaan työturvallisuuslaissa puhutaan myös näyttöpäätetyöstä.

On hyvä muistaa, ettei työturvallisuudesta huolehtiminen rajoitu pelkästään fyysisiin turvallisuustekijöihin, vaan työnantajan on syytä ottaa huomioon myös työntekijöiden henkinen puoli. Vastuu työturvallisuudesta ulottuu siis myös työstä, työajoista, työtilasta, työolosuhteista ja muusta työympäristöstä aiheutuviin haittatekijöihin.

Työnantajan pitää selvittää työpaikalla esiintyvät vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työnantaja voi itse arvioida nämä, mutta jos riittävää asiantuntemusta ei ole, on hyvä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita kartoittamaan vaarat ja riskit.”

Työturvallisuus ei koskaan tule valmiiksi, vaan se on jatkuva kehitysprojekti. Jos työturvallisuus vielä ei ole kuuma puheenaihe työpaikallasi, olisiko nyt hyvä aika nostaa se sellaiseksi? Aiheeseen voi perehtyä lisää mm. Työturvallisuuskeskuksen
tai Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Krista.png

 

 

Krista Vallinrinne

OFFICE ENABLER