1-2_meeting.jpg

Tulevaisuuden työelämän keskeisimmät taidot

Tulevaisuuden työelämä muovautuu digitalisaation, väestön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen ja muiden muutosvoimien vaikutuksesta. Nykyisten ammattien ja niiden osaamisvaatimusten muuttuessa syntyy myös kokonaan uusia ammatteja, joihin tarvitaan täysin uudenlaisia osaajia. Sekä yritysten että yksilöiden on tärkeää ennakoida näitä muutoksia ja valmistautua niihin ajoissa. Näin ennaltaehkäistään riskejä, joita osaamisvaje ja työvoimapula aiheuttavat. 

World Economic Forum analysoi Future of Jobs –raportissaan maailmanlaajuisesti tulevaisuuden työllisyys- ja osaamisnäkymiä. Raportin mukaan tulevaisuuden työelämän tärkeimmät taidot voidaan jaotella neljään ryhmään: ongelmanratkaisutaidot, itsensä johtamisen taito, teknologiataidot ja sosiaaliset työskentelytaidot. Tarvitsevatko taitosi päivitystä vai oletko jo tulevaisuuden edelläkävijä?

Dominos.jpg

Ongelmanratkaisutaidot

Tulevaisuuden työtehtävät vaativat monimutkaista päätöksentekoa, analyyttista ja kriittistä ajattelua sekä luovuutta. Kun yhä useammat arkiset tehtävät siirtyvät koneiden vastuulle, jäävät vain tärkeimmät päätökset ihmisille.

Parhaan mahdollisen ratkaisun tekeminen edellyttää puolestaan analyyttistä ja kriittistä ajattelua.
Se tarkoittaa kykyä tunnistaa sekä päätösten hyvät ja huonot puolet että niiden laajemmat vaikutukset liiketoimintaan.

Kykyä tarvitaan myös luovuuden rinnalla innovatiivisten ratkaisujen ja ideoiden kehittämisessä. Erityisesti luovuuden arvostus nousee vuosi vuodelta, koska koneet eivät kykene siihen – ainakaan vielä. Automaation ja koneoppimisen yleistyessä luovuudesta ja sen johtamisesta kehittyykin merkittävä yritysten välinen erottautumistekijä. 

Itsensä johtaminen 

Itsensä johtaminen on työssä kuin työssä tarvittava perustaito. Tulevaisuuden itsensä johtamisessa korostuvat etenkin aktiivinen oppiminen ja muutoksiin mukautuminen. Työn, odotusten ja taitovaatimusten muuttuessa työntekijöiden on sekä kehitettävä itseään aktiivisesti että oltava joustavia ja omaksuttava muutokset nopeasti. Parhaat edellytykset ovat niillä, jotka osaavat kääntää muutoksen mahdollisuudeksi kasvaa ja innovoida.

Technology.jpg

Teknologiataidot

Digitaalisen vallankumouksen eteneminen tarkoittaa työelämässä uusien innovaatioiden, kuten big datan, koneoppimisen, tekoälyn ja lohkoketjujen käyttöönottoa. Vaikka useimmissa ammateissa pärjää todennäköisesti tulevaisuudessakin perustason it-taidoilla, niin etenkin kehittyneen teknologian osaajien kysyntä on jo nyt kasvussa. Jokaisen olisikin hyvä ymmärtää uuden teknologian potentiaaliset vaikutukset omaan alaan ja työhön mieluummin nyt kuin huomenna.

Sosiaaliset työskentelytaidot

Sosiaaliset työskentelytaidot ovat aina oleellisia työelämässä, eivätkä koneet päihitä niissäkään ihmistä. Ihmissuhdetaitoja tarvitaan muutoksen keskellä tehokkaaseen kommunikointiin ja viestintään, kun taas johtajuustaidoilla inspiroidaan ja autetaan muita uusien ratkaisujen kehittämisessä. Erityisen arvostettu sosiaalinen taito on kuitenkin tunneäly eli emotionaalinen älykkyys. Tunneälykkäät ihmiset sekä tuntevat empatiaa ja yhteenkuuluvuutta että tulevat hyvin toimeen muiden kanssa. Heitä tarvitaan liiketoiminnassa yhteyksien luomiseen ja yhteistyön edistämiseen – niin kollegoiden kuin asiakkaidenkin kanssa. Tulevaisuudessa tunneälykkyyden merkitys parhaiden tulosten saavuttamisessa vain korostuu entisestään.