LYRECO EXPANSION

Näin pysyt motivoituneena etätöissä

Kevään koronavirusaalto saatiin Suomessa pidettyä melko hyvin hallinnassa, ja vakaan tilanteen ylläpitämiseksi etätöitä suositaan monilla työpaikoilla edelleen syksyn ja loppuvuoden ajan. Kaikille etätyö ei kuitenkaan sovi, ja sen aiheuttamat muutokset, kuten pitkään jatkunut sosiaalinen eristäytyminen ja uusien työtapojen opettelu, voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijän jaksamiseen ja motivaatioon.

Harvard Business Review:n Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen mukaan työntekijöiden motivaatio on tavallisestikin etätöissä hieman alhaisempi kuin toimistolla – ja se romahtaa pohjalukemiin, jos heillä ei ole vapautta valita, mistä käsin tekevät töitä. Epidemia-aikana valinnanvapautta ei aina ole, jolloin vastentahtoisen etätyön aiheuttamat motivaatio-ongelmat kasvavat.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä asiat motivoivat tekemään töitä. Tutkimustulosten perusteella tunnistettiin kolme positiivista ja kolme negatiivista motiivia, jotka vaikuttavat ihmisen työmotivaatioon. Käymme tässä läpi positiiviset, eli suorituskykyä parantavat motiivit sekä niihin perustuvat keinot, joilla motivaatio saadaan pidettyä yllä myös etätöissä.

2-4 (1).jpg

Pidä kiinni asioista, jotka tekevät työstäsi mielekästä 

Ensimmäinen suorituskykyä parantava motiivi on työnteon mielekkyys (play). Yksi syy motivaation heikentymiseen voi olla se, että työ ei ole yhtä mielekästä etänä kuin toimistolla. Esimerkiksi etätyökalujen käytön haasteet tai työkavereiden tuen puute voivat laskea etätyön mielekkyyttä. 

Etätyöntekijän kannattaakin kysyä itseltään, mitkä asiat etätyössä syövät työn iloa. Kun tekijät on tunnistettu, kannattaa niistä viestiä kollegoille ja esimiehelle, jotta he voivat auttaa niiden korjaamisessa. Työkaverit voivat tarjota tukea toisilleen vaikka yhteisessä WhatsApp-ryhmässä tai järjestämällä päivittäisiä Skype-keskusteluja kahvitauoilla.

3-4 (1).jpg

Pysy ajan tasalla työsi vaikutuksista ja saavutuksista 

Toinen positiivinen motiivi on työn merkityksellisyys (purpose), joka tarkoittaa sitä, että työtä tehdään sen vaikutusten takia. Työn vaikutuksen arviointi voi olla hankalaa etätyössä, kun työn vaikutus esimerkiksi asiakkaisiin tai kollegoihin ei ole aina selvää. Tunne oman työn merkityksellisyydestä on voimakas motivaattori – oli se sitten asiakkaan kasvoille saatu hymy hyvän asiakaspalvelun seurauksena tai työkaverilta saatu kehu yhteisen työprojektin onnistuessa.

Jotta työn merkitys ei unohtuisi, kannattaa oman työryhmän kanssa järjestää säännöllisiä etätapaamisia, joissa käydään läpi onnistumisia ja saavutuksia. Muista myös kiittää omasta puolestasi työkavereita aina, kun siihen on vähänkin aihetta.

4-5.jpg

Huolehdi, että saat tarpeeksi opetusta ja koulutusta myös etänä 

Kolmas työhön kannustava motiivi on kasvattaa omaa potentiaalia (potential). Työpaikalla oma potentiaali kasvaa lähes huomaamattomasti kokeneempien kollegoiden rinnalla työskennellessä. Etänä opetusta ja ohjausta ei ole yhtä helposti saatavilla. Tässäkin kohtaa on tärkeää viestiä omista tarpeista ja ongelmista niin työkavereille kuin esimiehellekin. Jos työkavereilta saatu opetus ei riitä, esihenkilön voi pyytää järjestämään myös etäkoulutusta.

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER