200916_KS-museo12-scaled.jpg

Lyreco asiantuntemuksellaan mukana Keski-Suomen museon AV-tekniikan uusimisessa

Jyväskylässä sijaitseva Keski-Suomen museo on Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1960 valmistunut kulttuurihistoriallinen rakennus. Museossa suoritettiin peruskorjaus vuosina 2017 – 2019 ja tämän vuoden helmikuussa uudistettu perusnäyttely, Keskisuomalaisuutta etsimässä, avattiin museovieraille.

Peruskorjauksen yhteydessä myös museon audiovisuaalinen tekniikka – äänentoisto, näytöt sekä ohjaus ja ylläpito – päivitettiin nykypäivään; kymmeniä erikokoisia näyttöjä, lähes sata kosketusnäyttöä, projektoreita, asennuskaiuttimia, AV-kokonaisuuden hallintajärjestelmä, satoja metrejä kaapelia, kaapelikouruja, kytkimiä… Lyreco Finland oli alusta alkaen kokonaisuuden suunnittelussa antaen asiantuntemuksensa suunnitteluun ja laitteistovalintoihin.

”Teimme näyttelytekniikan osalta nyt todella ison digiloikan verrattuna museon entiseen esillepanoon. Asiakkaat odottavat saavansa museossa syviä audiovisuaalisia kokemuksia.”, toteaa museoassistentti Johanna Puhakka.

Museon AV- ja esitystekniikan suunnitteluprosessi

”Kokonaisuuden suunnittelu oli kieltämättä haastava urakka”, myöntää projektin IT- ja AV-suunnitelmista ja hankinnoista vastannut tietotekniikka-asiantuntija Ari Pöytäkangas Jyväskylän kaupungin tietohallinnosta. – ”Mutta lopputulokseen olemme todella tyytyväisiä!”

Ari Pöytäkangas toteaa, että Keski-Suomen museon audiovisuaalisen tekniikan suunnittelussa huomioitiin koko ajan myös näyttelyn sisältö ja toteutustapa.

”Museoammattilaisilla oli sisällöllinen visio siitä, mitä tekstiä, ääntä, kuvaa, tekemistä ja toimintaa eri pisteissä halutaan esittää. Hyvä AV-tekniikka mahdollisti sen sisällöllisen vision kukkaan puhkeamisen, joka museon ammattilaisilla tästä Keskisuomalaisuutta etsimässä -näyttelystä oli.”

Ari Pöytäkangas toimi myös tärkeänä linkkinä Lyrecon suuntaan laitteistovaatimusten osalta ja tiiviissä yhteistyössä löytyi vaatimukset täyttävät ja kohteeseen sopivat tuotteet. Kosketusnäytöiksi valittiin ELO:n mallisarja ja näiden lattiatelineiksi erityisesti tätä kohdetta varten räätälöidyt SMS:n mallit. Info-ja esitysnäytöissä oli eri tiloissa hyvin erilaiset vaatimukset, joten valinnoissapäädyttiin usean eri brändin tuotteisiin. Suuriksi esitysnäytöiksi valittiin Panasonicin näytöt ja videoseinäratkaisuiksi Philipsin tuotteet.

Johanna Puhakka täydentää, että sillä välin, kun remonttia tehtiin, Keski-Suomen museon perusnäyttelytyöryhmä työsti näyttelyn sisältöjä yhdessä näyttelyarkkitehtuurista vastanneen tamperelaisen N.e.o. Ark Oy:n kanssa. Perusnäyttelyn elinkaari on yleensä 10 – 15 vuotta.

”Yksi kriteeri laitteiden valinnassa oli kestävyys – odotamme, että nyt hankitut laitteet kestävät käytössä tämän perusnäyttelyn eliniän loppuun.”

200916_KS-museo02-scaled.jpg

”Oli myös tärkeää, että museon henkilökunta voi hallita ja päivittää näyttelymateriaalia verkkoyhteyden kautta ja että kaikki ääni- ja kuvamateriaali on pilvessä. Aineisto pyörii, vaikka verkkoyhteyttä ei olisi tai se hetkellisesti katkeaisi. Tämä säästää aikaa ja helpottaa arkipäivän työtä”, kertoo museoassistentti Johanna Puhakka.

Äänikokemus julkisissa tiloissa

Keski-Suomen museon uudessa perusnäyttelyssä on myös yksi selkeä muutos aikaisempaan – erilaisten äänien lisääntynyt käyttö ja merkitys historiallisten tapahtumien esitystavassa. Äänisuunnittelija Tommi Koskinen kuljettaa kävijää 10 000 vuotta Keski-Suomen historiassa. Aloitamme kivikauden pehmeistä luonnon äänistä, pikkuhiljaa äänimaailmaan ilmaantuu maaseutua, ihmisten ääniä, saunan sihahduksia, kaupunkiympäristön hälinää, hälytyssireeneitä, räppiä…

Erilaisilla asennuskaiutinratkaisuilla on tuotettu tilaan yleisääntä, pistemäisiä äänisuihkuja, voimallisempaa stereota… Äänimaisemat tukevat visuaalista kerrontaa jokaisella aikakaudella.

200916_KS-museo08-1-scaled.jpg

”Tässäkin näyttelyssä tavoitteena oli, että tila pitää saada ns. hengittämään. Näyttelyssä kuljetaan kivikaudesta tähän päivään, ja äänien tehtävä on omalta osaltaan kuljettaa tätä tarinaa. Se elää, muuttuu, luo tiloja ja tilanteita, mutta ei käy päälle.”, kertoo Tommi Koskinen.

Kaiuttimien valinta äänimateriaalin sisällön mukaan

Hyvät asennuskaiuttimet tukevat sekä yleisääntä että tarvittaessa niillä saa rajattua äänen hyvinkin pieneen tilaan.

”Kaiuttimilla on vähän eri funktioita äärimaterian sisällöstä riippuen, jotka vaikuttavat kaiutinvalintaan”, kertoo äänisuunnittelija Tommi Koskinen. ”Tämän vuoksi museo luo erilaisen lähtökohdan äänijärjestelmälle, kuin esim. puhtaasti taustamusiikille suunniteltu äänentoisto. Peruslaatuvaatimukset ja riittävä taajuusvaste pitää kuitenkin täyttyä, että tilaan saadaan toistettua kuta kuinkin sitä ‘huttua’, mitä äänistudiossa on tullut keitettyä”, kuvailee Tommi kaiuttimien valintaan liittyviä kriteereitä.

Näyttelytekniikassa asennuskaiuttimien roolina on tuottaa äänentoistollisesti kokonaisvaltainen elämys – mutta, kaiuttimien pitää maastoutua arkkitehtuuriin ja sisustuksen värimaailmaan niin hyvin kuin mahdollista.

200916_KS-museo18-scaled.jpg

”Museovieraalle annetaan 100 % mahdollisuus uppoutua vain ja ainoastaan näyttelyn sisältöön, silmillä, korvilla ja tunteilla aistittaviin kokemuksiin. Huomion ei tarvitse kiinnittyä mihinkään muuhun. Sama koskee toki muutakin näyttelytekniikkaa, näyttöjä, valaisimia, kytkimiä…”, kertovat Ari Pöytäkangas ja museoassistentti Johanna Puhakka.

Alvar Aaltoa kunnioittaen

Keski-Suomen museossa onkin tehty kekseliäitä audiovisuaalisia ratkaisuita, joilla kokonaisuus on saatu nykyiseen, asiakkaiden kehumaan malliin.

”Meidän pitää kiittää lopputuloksesta myös kymmeniä, ellei satoja eri ihmisiä museosta, kaupungilta ja yhteistyökumppaneista, jotka ovat tehneet isoja ja pieni soveltavia keksintöjä ja kikkoja AV-ratkaisuihinkin liittyen”, painottavat Ari ja Johanna.

”Arvorakennuksen av-tekniikan uudistuksessa laitteiden ja kaapeleiden pitää sulautua täydellisesti arkkitehdin suunnittelemaan tilaan. Koska tässä projektissa oltiin tekemisissä Alvar Aallon suunnitteleman museon kanssa, jossa näyttelyarkkitehtuurikin toteutettiin viimeisen päälle, kaiuttimen ulkonäkö vaikutti tavallista enemmän valintaan”, Ari Pöytäkangas kertoo.

  • AV-tekniikan suunnitelun tuki ja laitteistojen toimitus: Lyreco Finland Oy / Jarno Toivio
  • Sonance-asennuskaiuttimet: Msonic Oy
  • AV-urakointi: Tecline Oy / Jani Kaukometsä
  • Näyttelyn äänisuunnittelu: Tommi Koskinen.
  • Näyttelyn valosuunnittelu: Jaakko Kiukkanen
  • Näyttelyn digitaalisen sisällön hallintajärjestelmä: iDiD Oy.
  • Keskisuomalaisuutta etsimässä -näyttelyn näyttelyarkkitehtuuri: N.e.o. Ark Oy vastuuarkkitehtinä Taina Väisänen.