1-930x620_23.jpg

Hyvä tiimihenki on menestyksen avain

Tiimityöskentelytaidot ovat tuiki tarpeellisia useissa työrooleissa, ja ehkä tärkein yhdessä työskentelemisen onnistumiseen vaikuttava tekijä on tiimihenki. Tiimillä on usein nimetty johtaja, mutta hän ei ole yksin vastuussa yhteishengestä, vaan jokaisella tiimin jäsenellä on oma vastuunsa sen ylläpidosta. Yleistyvä etä- ja hybridityö ovat nekin tuoneet uusia haasteita, kun ihmiset eivät enää kohtaa kasvokkain.

Tiimihenki on yhdistelmä jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaista tunnetta tiimistä kokonaisuutena ja omasta roolistaan sen osana. Siihen vaikuttaa roolin lisäksi myös kokemus siitä, kuinka paljon vaikutusmahdollisuuksia tiimin toimintaan itsellä on.

3.jpg

Tasavertaisuuden nimissä

Tiimiläisten tasavertainen osallistaminen on tärkeää tiimihengen ylläpidossa. Jokaisen tiimin jäsenen tulee osallistua tiimin toimintaan ja olla aktiivinen, oli kyse sitten keskustelusta tai työtehtävästä. Kun jokainen tekee oman osansa yhteisen tavoitteen eteen, pysyy yllä myös tiimiläisten välinen luottamus ja sitä kautta myös parempi yhteishenki. Töiden tai tehtävien kannattaa jakautua tiimiläisten kesken tasaisesti, sillä se lisää tasavertaisuuden tunnetta.

Vetäjällä on vaikutusta

On olemassa tiimejä, joissa roolit on määritelty yksityiskohtaisesti ja tiimejä, joissa roolit muotoutuvat tilannekohtaisesti. Useimmissa tiimeissä on yhteistä yhteen liimaava ja toiminnan suunnan määrittävä vetäjä. Tiiminvetäjällä on usein muita suurempi vaikutus tiimihengen ylläpitoon, ja hyvän vetäjän tuleekin olla mahdollisimman puolueeton ja tasapuolisen rohkaiseva. Terveen me-hengen kehittäminen vahvistaa kohtaamaan haasteet yhdessä, sillä tiimissä toimiminen on aina joukkuepeliä, jonka kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Untitled-design-44.jpg

Aktiivinen ja avoin kommunikaatio

Avoin ja rehellinen kommunikaatio lisää ymmärrystä muita tiimiläisiä kohtaan. Toimiva kommunikaatio ennaltaehkäisee väärinymmärryksiä ja tarjoaa mahdollisuuden sekä vertaistukeen että lähes reaaliaikaiseen palautteenantoon. Päivittäistä keskusteluyhteyttä on helppo ylläpitää myös tiimin jäsenten ollessa fyysisesti erillään esimerkiksi sopivalla viestintäsovelluksella, kuten Teams tai Slack.

Yhteistä toimintaa 

Erilaiset tapahtumat ja työajan ulkopuoliset tapaamiset ovat usein tärkeä tiimihengen luoja varsinkin uuden ryhmän kohdalla. Vapaamuotoisissa tapahtumissa on matala kynnys tutustua ja jutella muustakin kuin työasioista. Fyysisiä tapaamisia ei voida tällä hetkellä järjestää koronan takia, mutta kannattaa hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia. Vai miltä kuulostaisi vaikkapa After Work -tapahtuma omalta kotisohvalta käsin tai online-pelien pelaaminen työkavereiden kanssa?

Sissi_2.png

Sissi Lehtonen

EXECUTIVE ASSISTANT