Suojahanskablogi_kuva5-930x598

Näin valitset oikeanlaiset suojakäsineet

Käsineiden valitseminen ei aina ole helppoa, sillä suojakäsineitä on erilaisia niin malliltaan, materiaaliltaan, käyttötarkoitukseltaan kuin suojaustasoltaan. Suojakäsineet kannattaa kuitenkin aina valita huolellisesti työympäristön ja työtehtävän mukaan. Esimerkiksi ohuiden käsineiden etuna on hyvä näppituntuma tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten asennus- ja tarkkuustöissä: ne istuvat hyvin, antavat pitävän otteen ja säilyttävät käsittelyherkkyyden. Vahvemmat suojakäsineet ovat paikallaan raskaassa, kestävyyttä ja suojaa vaativassa työssä, kuten kaivosteollisuudessa. Teräviä esineitä käsiteltäessä on syytä käyttää viiltosuojakäsineitä – terät, lasit tai metallilevyt voivat tehdä pahaa jälkeä paljaille käsille. 

Tässä kirjoituksessa keskitymme mekaanisilta vaaroilta suojaaviin työkäsineisiin, sillä ne muodostavat leijonanosan sekä käytetyistä että käyttämättä jääneistä työkäsineistä. Löydät apua myös oikean kokoisten käsineiden valintaan. Sivuamme lyhyesti myös kemikaali- ja muita erikoiskäsineitä, mutta jos tarvitset erikoiskäsineitä, tarkemmat ohjeet näiden valintaan kannattaa aina tarkistaa valmistajilta. 

Tässä aluksi yleisohjeet, jotka koskevat kaikkia käsinetyyppejä: 

  • Valitse aina oikean kokoiset käsineet käyttötarkoituksen mukaan. Huomaa, että jokaisen kädet ovat erilaiset, ja käsineiden istuvuus on testattava henkilökohtaisesti. 
  • Vedä käsineet kuiviin ja puhtaisiin käsiin.  
  • Älä koskaan käytä huonokuntoisia tai varsinkaan reikiintyneitä suojakäsineitä.  
  • Älä käytä käsineitä työtehtävissä, joissa ne voivat takertua laitteisiin.  
  • Noudata aina valmistajan käyttöohjeita. 

Kaikissa Suomessa myytävissä suojakäsineissä tulee olla CE-merkintä. Lisäksi standardissa EN 420 määritellään kaikkia suojakäsineitä koskeva minimivaatimustaso.  

Mekaaniset vaarat 

suojahanskat-1.png

Valmistavassa teollisuudessa, rakennustyömailla, maataloudessa ja muissa teollisuuden haaroissa on kaikissa omat erityistarpeensa turvallisuuden ja suorituskyvyn suhteen. Näiden ja monien muiden alojen yleisimmät käsiin kohdistuvat vaarat ovat kuitenkin mekaanisia.  

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet merkitään standardilla EN 388:2016, ja oheisella kuvakkeella. Standardi on uudistettu versio aikaisemmasta EN 388:2003:sta. Uutta standardissa ovat karkeampi hiontapaperi hankauskestävyyden mittaamiseen, uusittu testi viiltosuojan mittaamiseen ja tuore iskunsuojaustesti. Vanhan standardin mukaisten käsineiden koodissa on vain neljä yksikköä, jotka ovat alla olevan taulukon neljä ensimmäistä lukua. Vanhallakin merkinnällä varustetut käsineet ovat edelleen täysin käyttökelpoisia. 

Uuden standardin kuvakkeen yhteydessä on kuuden yksikön koodi, jossa suurempi numero tai kirjain merkitsee parempaa suojaustasoa. Kirjain X koodissa merkitsee, ettei kyseistä testiä ole tehty, tai että testi ei sovellu käsineelle. Suojaustasot täytyy esittää selkeästi sekä käsineissä että käsineet sisältävässä pakkauksessa. 

Suojaustasokoodia luetaan seuraavasti: 

a. Ensimmäinen numero kertoo, kuinka paljon käsine kestää hankausta ennen puhkeamista. 

b. Toinen numero kertoo vanhan standardin mukaisesta viillonkestävyydestä. 

c. Repäisykestävyydellä mitataan mallikappaleen repäisemiseen tarvittavaa voimaa. 

d. Pistokestävyys kertoo, kuinka paljon voimaa tarvitaan mallikappaleen läpäisemiseen. 

e. Kirjaimella A–F osoitetaan uuden standardin mukainen TDM-viiltokestävyys. 

f. Mikäli kuudes yksikkö on P, käsine on iskusuojattu. 

hanskat-1.png

Erilaiset käsineet sopivat erilaisiin tehtäviin. 

Esimerkiksi koodilla 4X42B varustetussa hansikkaassa on erinomainen hankaus- ja repäisykestävyys (molempien suojausluokitus on 4 eli paras mahdollinen). 
Käsine suojaa tyydyttävästi myös viilloilta (suojausluokitus B) ja pistoilta (suojausluokitus 2).

Muut kuin mekaaniset vaarat 

kemikaali.png

Kemikaalinsuojakäsineet

Kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan suojaavat käsineet merkitään ja määritellään standardin EN 374:2016 mukaan. Oikeanlaisten kemikaalinsuojakäsineiden valinta on erittäin tarkkaa, sillä eri materiaaleilla on omat vahvuutensa ja toisistaan poikkeavat suojausominaisuudet. Huomioi käsineiden valinnassa erityisesti hyvin haitalliset ja paljon käsittelemäsi kemikaalit. 

kemikaalikäsine.png

Kemikaalinsuojakäsineissä testataan aina kemikaalikohtaista läpäisevyyttä ja tiiveyttä. Piktogrammin alla mahdollisesti olevat koodikirjaimet viittaavat siihen, miltä kemikaaleilta käsineet suojaavat.  

C-tyypin käsineissä ei ole koodikirjainta, ja ne suojaavat yhdeltä kemikaalilta 10 minuutin ajan. B-tyypin käsineet suojaavat kolmelta kemikaalilta vähintään 30 minuutin ajan, A-tyypin käsineet kuudelta kemikaalilta vähintään 30 minuutin ajan. 

Suojaus kuumuutta vastaan

Käsineiden sietokyky lämpöä tai tulta vastaan määritetään standardilla EN 407:2004. Kuvakkeen lisäksi merkinnässä on oltava kuusinumeroinen lukusarja, joka kertoo alla lueteltujen testien tulokset asteikolla 1–4. Suurempi luku on parempi.   

kylmäsuoja.png

a. materiaalin syttyvyyskestävyys 

b. suojaus kosketuslämpöä vastaan 

c. suojaus avotulta vastaan 

d. suojaus säteilylämpöä vastaan 

e. suojaus pieniä metalliroiskeita vastaan 

f. suojaus sulametalliroiskeita vastaan 

Suojaus kylmyyttä vastaan 

EN511:2006-standardi koskee kaikkia käsineitä, joilla suojaudutaan kylmyyttä vastaan -50 asteeseen saakka. Kuvakkeen yhteydessä on kolme erityisiin suojausominaisuuksiin liittyvää suorituskykytasoa: 

kylmäsuojahanskat.png

1. kestävyys läpitunkeutuvaa kylmyyttä vastaan (suojaustaso 0–4) 

2. kestävyys kosketuksessa kylmiin esineisiin (suojaustaso 0–4)

3. vedenläpäisevyys (0 tai 1) 

Kaikkien EN 511 luokiteltujen käsineiden täytyy lisäksi saavuttaa vähintäänEN 388:n mukainen suojataso 1 hankausta ja repeytymistä vastaan. 

Elintarvikekäyttö 

Elintarvikekontaktiin tarkoitettujen tuotteiden tulee olla turvallisia; ne eivät saa aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle eivätkä muuttaa ruoan makua tai koostumusta.  

elintarvikehanskat.png

Haarukka ja lasi -symbolilla merkityt suojakäsineet täyttävät asetusten 1935/2004 ja 2023/2006 mukaiset vaatimukset elintarviketurvallisuudesta. Ensimmäisellä asetuksella tunnistetaan ja jäljitetään elintarvikehyväksytyt käsineet, ja jälkimmäisellä varmistetaan valmistajien laadunvarmistusjärjestelmien riittävä taso. 

Varmista aina käsineen käyttöohjeesta, millaisten elintarvikkeiden käsittelyyn se sopii. 

Käytä oikean kokoisia käsineitä 

Oikean kokoisten suojakäsineiden käyttäminen on tärkeää sekä käyttäjän mukavuuden että turvallisuuden varmistamiseksi. Voit varmistaa sopivan koon seuraavasti: Mittaa kämmenesi ympärysmitta leveimmästä kohdasta sekä pituus ranteesta keskisormen päähän. Vertaa mittoja oheiseen taulukkoon: 

käsinekoko.png
käsinemittaaminen.png

Yhteenveto 

Suojakäsineiden valinnassa ei kannata säästää aikaa eikä rahaa, sillä hyvin istuvilla ja suojaavilla, työtehtävään suunnitelluilla käsineillä on sekä miellyttävää että turvallista työskennellä. Valitsemalla viisaasti vältät myös turvallisuusriskit, sillä vääränlaiset tai huonosti istuvat käsineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita takertumalla liikkuviin laitteisiin tai luistamalla silloin, kun otteen pitäisi olla tukeva.  

Jos tarvitset apua sopivan työkäsineen löytämiseksi, autamme mielellämme.  

henri-bio.png

Henri Vänskä

CONTENT SPECIALIST