5_efkj.jpg

Muutoksen tuulet myyntityössä – nyt tarvitaan asiantuntijuutta, digitaitoja ja sisua!

Myyntityö on ollut aina muutoksen keskellä. Muutosnopeus on kuitenkin kasvanut viime aikoina hurjasti, ja myyjiltä vaaditaan aina vain enemmän osaamista ja tietotaitoa.

Myös korona-ajalla on ollut merkittävä vaikutus myynnin kehittymisessä. Se on merkinnyt monelle yritykselle haasteita, mutta samaan aikaan sysännyt myynnin kehitystä huomattavasti eteenpäin. Teams-, Zoom- ja muiden etäpalaverien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti, kun taas asiakkaiden tapaaminen kasvotusten on vähentynyt samaa tahtia.

Daniel.jpg

 

Millaisia taitoja nykypäivän myyntiedustajalta tarvitaan? Entä miltä näyttää myynnin tulevaisuus?

Kysyimme tätä pitkän linjan myyntimieheltä, Lyrecon myyntijohtaja Daniel Regwanilta, jolla oli mielenkiintoisia ajatuksia:

Mitkä olisivat kolme vinkkiä, jotka antaisit juuri uransa aloittaneelle myyntiedustajalle?

Mitkä olisivat kolme vinkkiä, jotka antaisit juuri uransa aloittaneelle myyntiedustajalle?

1-1 (2).jpg

”Ole sisukas”

Myyntiedustajan uraa voidaan kuvata eräänlaisena polkuna, jossa sinulla tulee olla kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Polku on pitkä, ja sen varrella on monia esteitä ylitettäväksi – huippumyyjäksi harvoin synnytään, vaan kasvu tapahtuu esteiden ylittämisen myötä. Sisu onkin yksi tärkeimmistä piirteistä, joita huippumyyjältä vaaditaan.

”Asenne ratkaisee”

Myyntityössä oppiminen on jatkuvaa, joten uudelle tiedolle on oltava nöyrä. Onnistumisen ja epäonnistumisen tunteet ovat jatkuvasti läsnä myyjän työssä, ja siksi ratkaiseva tekijä onkin, millä asenteella olet liikkeellä. Kehityt myyjänä, kun otat nöyrästi vastaan ja omaksut uutta tietoa. Lupaan, että oikeanlainen asennoituminen näkyy tuloksessa.

4 (2).jpg

”Ole tavoitteellinen”

Tavoitteellisuus ja halu menestyä ovat myyjälle tärkeitä ominaisuuksia. Tavoitteet on hyvä pitää mielessä, sillä ne ohjaavat parempaan suoriutumiseen. Ilman tavoitteita on vaikeaa löytää motivaatiota. Keskity siis alusta asti sinua motivoiviin asioihin – oli se sitten tyytyväinen asiakas tai vaikka myyntibonuksilla toteutettu haave.

Mitä asiakkaat odottavat nykypäivän myyntiedustajalta?

  1. Kuuntelemisen taito on nykypäivän myyntityössä erittäin tärkeää, sillä myyntityö on (onneksi) muuttunut myyjän monologista aidoksi vuoropuheluksi, jossa asiakkaan ääni halutaan saada kuuluviin. Asiakasta on kuultava, sillä se on ainoa keino ymmärtää hänen tarpeitaan ja löytää juuri hänen ongelmiinsa soveltuva ratkaisu.
     
  2. Myös asiantuntijuutta vaaditaan, sillä myyjän tiedon ja osaamisen valjastaminen asiakkaan käyttöön luo korvaamatonta lisäarvoa. Myyjän tehtävä on pyrkiä tekemään asiakkaan arki mahdollisimman sujuvaksi, joten tuotteiden ja palveluiden lisäksi tulee myydä helppoutta ja aikaa. Myyjän tulee tietää, mitä hän myy, ja olla ajan tasalla niin markkinatilanteesta kuin kilpailijoistakin. Hyvä myyjä tekee selväksi, mitä arvoa pystymme antamaan asiakkaallemme.
     
  3. Ei tule myöskään unohtaa asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisen merkitystä. Ymmärrys lähentää asiakassuhdetta ja auttaa löytämään parhaat ratkaisut. Kilpailevia yrityksiä saattaa olla paljon, joten on tärkeää tiedostaa sekä omat vahvuudet että mahdollisuudet tarjota relevantteja ratkaisuja. Potentiaaliseen asiakasyritykseen ja toimialaan tutustuminen jo etukäteen takaakin usein hyvät lähtökohdat asiakkaan lähestymiseen.

Miten koronatilanne on vaikuttanut myyntiedustajan työhön?

Myynnin murros on ollut käynnissä pitkään, jo vuosia ennen koronaa. Korona on kuitenkin vauhdittanut muutosta entisestään. Fyysiset asiakaskäynnit ovat vähentyneet ja myynnin painopiste siirtynyt yhä enemmän etäpalavereihin ja puheluihin. Myyntiedustajien on pitänyt omaksua lyhyessä ajassa paljon uusia taitoja ja oppia täysin uudenlaisia tapoja lähestyä asiakasta. Tilanne on ollut uusi niin myyjille kuin asiakkaillekin.

Korona-aika on ollut myyjille erittäin haastava paikka, mutta samalla osoittanut, että monelta myyntiedustajalta löytyy päättäväisyyttä ja sisua kohdata vaikeitakin tilanteita. Haasteiden vastapainoksi korona on tuonut myös uusia mahdollisuuksia myyntityöhön, ja niitä tullaan hyödyntämään myös korona-ajan jälkeen. Etämyynnin myötä myyjien ajanhallintataidot ovat parantuneet, joka on tarkoittanut enemmän tehokkuutta työhön.

Miten Lyreco takaa asiakkailleen parhaan mahdollisen palvelutason?

Korkean palvelutason ylläpitämisen A ja O ovat jatkuva mittaaminen ja kehittäminen. Oman prosessimme tärkeimpiä mittauskohteita ovat toimituskykymme, asiakkaiden tarpeiden täyttäminen ja asiakastyytyväisyys. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti antamalla asiakkaillemme mahdollisuuden jättää palautetta palvelumme laadusta.

Asiakkaidemme tutkitusti arvostamia asioita ovat mm. laaja tuotevalikoima, hyvä toimituskyky ja laadukas asiakaspalvelu. Takaamme myös jokaiselle asiakkaallemme henkilökohtaisen myyntiedustajan, oli kyseessä sitten pienempi tai isompi yritys. Tuntemalla asiakkaamme mahdollisimman hyvin voimme taata erinomaisen palvelun jokaisen asiakkaan tarpeisiin.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme niin myyjien kouluttamisen, koko ajan kehittyvän tuotevalikoiman kuin asiakaspalautteisiin reagoimisenkin kautta. Tämän kaiken tarkoitus on parhaan mahdollisen palvelun varmistaminen. Myyjien perehdyttämiseen kuuluvat niin myyntitaidot kuin valikoimammekin, ja pyrimme sukeltamaan astetta syvemmälle asiakasymmärryksessä segmentoimalla asiakasryhmiä.

Palvelumme laadusta kertonee parhaiten viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselymme tulos, jossa 98,9 % vastanneista kertoo olevansa tyytyväisiä toimintaamme.

3-1 (1).jpg

Millaiselta myynnin tulevaisuus näyttää?

Etäpalaverien ja puheluiden painoarvo myynnissä kasvaa entisestään, ja näin ollen myös vaatimukset myyntiedustajan teknisissä taidoissa lisääntyvät. Digitaalisten kanavien käyttö tulee lisääntymään entisestään, joten tulemme tarvitsemaan digialan moniosaajia myös myynnin saralla.

Asiakkaan keskiöön nostava kaikkikanavaisuus varmistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, joka on meille ykkösprioriteetti – asiakkaita vartenhan myynti on olemassa. Myyjien tulee tuntea jatkossa yhä perinpohjaisemmin sekä myymänsä tuotteet että asiakkaidensa yksilölliset tarpeet.

Tuotemyynnin aika väistyy viimeistään nyt, ja asiakkaille myydään yhä enemmän kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja valmiita konsepteja. Myös vastuullisuudella on entistä merkittävämpi rooli. Nykyään asiakkaat odottavat myyjiltä myös tehokkuutta: myyntitapahtumaan varattava aika on rajattu, joten taustatyön tulee olla tehtynä ja asian ytimeen mentävä tehokkaasti.

Jos joku on varmaa, niin se, että myyjiä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Ja niin kuin tänään, myös huomenna myyntityössä menestymiseen tarvitaan sisua, nöyrää asennetta ja kykyä pysyä muutoksen vauhdissa.

Sissi_2.png

 

Sissi Lehtonen

EXECUTIVE ASSISTANT