heart

Asiakaskokemus on tie asiakkaan sydämeen

Samalla kun asiakaskokemuksen arvo nousee asiakkaiden silmissä, kasvaa myös sen merkitys yrityksen liiketoiminnassa. Asiakaskokemus, eli asiakkaan mielikuvat ja tunteet yrityksestä, menevät nykyään jopa itse tuotteen ja hinnan edelle. Tutkimuksen mukaan jopa 86 % ostajista on valmis maksamaan enemmän hyvästä asiakaskokemuksesta. Yritys, joka ei panosta asiakaskokemukseen, ei yksinkertaisesti pärjää kilpailussa.

Näiden vinkkien avulla tarjoat asiakkaille upean kokemuksen, jonka seurauksena he palaavat luoksesi yhä uudestaan.

Asiakkaan odotukset näyttävät suunnan

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi on tunnettava läpikotaisin asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Tietoa voidaan kerätä sekä hyödyntämällä digitaalisia työkaluja että kysymällä suoraan asiakkailta. Esimerkiksi suora asiakaspalautteen pyytäminen on erinomainen keino saada tietoa. Asiakkaalta saadun palautteen hyödyntäminen auttaa sekä kulkemaan oikeaan suuntaan että osoittamaan asiakkaalle, että yritys todella kuuntelee ja haluaa ymmärtää häntä.

customization.jpg

Yksilöllistä palvelua – ajasta ja kanavasta riippumatta 

Asiakkaiden kasvavista odotuksista puhutaan paljon, eikä turhaan. Nykypäivän asiakkaat eivät halua olla vain kasvottomia vuoronumeroita. He odottavat saavansa henkilökohtaista ja personoitua palvelua – missä ja milloin he sitä tarvitsevatkin. Yrityksiltä tämä edellyttää sekä tekoälyn ja automaation hyödyntämistä että asiakaspalveluhenkilöstön vuorottelua, jotta palvelua voidaan tarjota kellon ympäri.

smiley.jpg

Asiakassuhteen tulee perustua tunteisiin

Asiakassuhteen luominen on kaiken A ja O, kun halutaan luoda hyvä asiakaskokemus. Vahva asiakassuhde puolestaan rakennetaan luomalla voimakas tunneyhteys asiakkaaseen. Tavoitteena on saada asiakas tuntemaan itsensä erityiseksi ja kuulluksi. 

Työntekijäkokemus ja asiakaskokemus korreloivat keskenään

Yritysten ei tule unohtaa työntekijöitään, joilla on merkittävä rooli asiakaskokemuksen luomisessa. Kun henkilöstön kokemus yrityksestä on positiivinen, välittyy se vuorovaikutuksen aikana myös asiakkaalle. Sitoutunut ja työssään viihtyvä työntekijä on myös motivoituneempi palvelemaan asiakkaita hyvin kuin tyytymätön ja turhautunut työntekijä. Mitä enemmän siis teet työntekijöidesi hyväksi, sitä enemmän he tekevät asiakkaidesi hyväksi.

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER