3 people in front of a screen

Etiikka ja sääntöjen noudattaminen

kaikissa toimissamme

Toimimme arvojemme mukaisesti

Siitä lähtien, kun Lyreco perustettiin vuonna 1926, meitä ovat ohjanneet arvot: erinomaisuus (Excellence), kunnioitus (Respect), tekemisen palo (Passion) ja ketteryys (Agility). Työntekijämme ovat ottaneet ne omakseen sekä ohjenuorakseen ja ne jaetaan kaikkien liikekumppaniemme kanssa.

Lyrecolla me noudatamme näitä arvoja päivittäin edistämällä eettistä ja ohjeiden mukaista toimintaa kaikessa tekemisessämme. Eettiset sääntömme kuvastavat meidän pitkäjänteistä sitoutumistamme korkeaan moraaliin. Näin ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen, kuin myös työntekijöidemme ja liikekumppaniemme.

Olemme ylpeitä arvoistamme ja ne näkyvät kaikkien työntekijöidemme toiminnassa. Arvomme ovat vahvuutemme ja tekevät meistä luotetun kumppanin.

Grégory Liénard Lyreco CEO

Arvojemme kunnioittaminen on jokaisen velvollisuus. Näin jokainen päivä voi olla “A Great Working Day”.

Grégory Liénard

CEO

Lyrecon eettiset säännöt

Eettiset sääntömme ilmentävät keitä me olemme ja kuinka me teemme businestä Lyrecolla. Ne pätevät kaikkeen toimintaamme, missä tahansa toimimme, milloin tahansa. 
Sääntömme nojaavat neljään perusperiaatteeseen: henkilöstöömme, liiketoimintamme moraaliin, tuotteisiimme & resursseihimme sekä yhteiskuntavastuullisuuteemme.

People laughing

Henkilöstömme

Pyrimme Lyrecolla edistämään eettistä Henkilöstö & Kulttuuri -politiikkaa, tarjoamalla terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä vaalimalla kunnioitusta avainarvona kaikessa tekemisessämme.

people shaking hands

Liiketoimintamme moraali

Lakien ja säännösten noudattamisen lisäksi me nostamme liiketoiminnan moraalin niiden periaatteiden ytimeen, jotka jaamme liikekumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa, noudattaen nollatoleranssia kaikenlaiseen korruptioon, petokseen, eturistiriitaan, lahjontaan…

Meillä Lyrecolla työntekijämme toimivat eettisen politiikamme mukaisesti; liikesuhteet työntekijöidemme ja sidosryhmiemme välillä on tiukasti säännelty varmistaaksemme luottamukselliset suhteet, jotka perustuvat molemminpuoliseen liiketoimintamoraalin kunnioittamiseen.

Toimittajien eettiset säännöt

Image
Toimittajien eettiset ohjeet

Toimittajiemme eettiset säännöt määrittelevät eettiset ja ammattimaisen toiminnan vaatimukset, joita toimittajien on noudatettava kun he ovat Lyrecon liikekumppaneita.

Odotamme toimittajiemme:

 • Kunnioittavan samoja eettisiä vaatimuksia ja ohjaavan toimintaansa näiden Toimittajien eettisten sääntöjen mukaan
 • Ottavan käyttöön politiikat ja ohjeet, joilla varmistetaan sovellettavien lakien ja säännösten mukainen toiminta
 • Varmistavan, että näitä sitoumuksia noudatetaan kaikkien heidän liikekumppaniensa kanssa
Customer receiving a Lyreco box

Tuotteemme ja resurssimme

Me Lyrecolla varmistamme, että kaikki tuotteet, joita toimitamme asiakkaillemme, täyttävät korkeimmat laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Me toimimme yksinomaan sellaisten liikekumppaneiden kanssa, joilla on samanlaiset, korkeat tuotevaatimukset.

rickshaw

Yhteiskuntavastuullisuutemme

Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja kansalaistoiminnan tukeminen ja edistäminen ovat Lyrecolla avainasemassa.

Pyrimme konkreettiseen toimintaan ottamalla käyttöön yhteiskuntavastuullisen lähestymistavan lisäämällä kollegojemme ja liikekumppaneidemme tietoisuutta vastuullisimmista toimintatavoista sekä tarjoamalla asiakkaillemme kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja sekä parantamalla jatkuvasti omaa toimintaamme.

Logo_Raiseyourconcern

Yhteinen päämäärämme on torjua ja havaita eettiset rikkomukset, jotta Lyreco voi ryhtyä asiamukaisiin toimenpiteisiin, korjata tilanteen ja varmistua, että käytös ja toiminta ovat täysin arvojemme mukaisia.  

Raise your concern -työkalu on kaikkien Lyrecon työntekijöiden ja ulkopuolisten kumppaneiden käytettävissä. Kannustamme sinua keskustelemaan, kysymään neuvoa, esittämään kysymyksiä, jakamaan huolenaiheesi sekä raportoimaan kaikista todellisista ja mahdollisista eettisistä rikkomuksista.

RAISE YOUR CONCERN

Lyrecon etiikka ja sääntöjenmukaisuuden hallinta

Varmistaakseen paremmin valppauden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden kaikissa etiikkaan ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa, Lyreco on päättänyt vahvistaa ja harmonisoida ainutlaatuisen eettisen ja vaatimustenmukaisuus -visionsa. Tämä johti Konsernin eettisen ja sisäisen valvonnan komitean perustamiseen sekä Konsernin sisäisen valvonnan johtajan ja kaikissa tytäryhtiöissä paikallisten eettisten asioiden vastuuhenkilöiden nimeämiseen.

People in a meeting

Toimitusketjun sääntöjen noudattaminen

 

Lyreco noudattaa viimeisempiä eettisiä säännöksiä, kuten:

 • Ranskan Duty of Care -lakia
 • Norjan Transparency Act -lakia
 • Saksan Supply Chain Act -lakia

Tehtaat, jotka tuottavat Lyrecon oman brändin tuotteita, auditoidaan vuosittain yhteiskunnalisiltaan ja ympäristöllisiltään ominaisuuksiltaan. Noudatamme maailmanlaajuisia standardeja, mukaan lukien:

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
 • SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) 
 • ISO 14001 (Environment Management System) 
ISO-standardin logo

ISO-standardien noudattaminen

Kaikilla Lyreco-mailla on seuraavat sertifikaatit:

 • ISO 9001: Quality Management 
 • ISO 14001: Environment Management 

Seuraavat ISO-sertifikaatit on myönnetty maasta riippuen:

 • ISO 45001: Health & Safety Management 
 • ISO 50001: Energy Management 
 • ISO 27001: IT Security Management 

Lue lisää