Lyreco - vastuulliset tuotteet ja palvelut

Lyrecon vastuullinen valikoima

Sitoudumme käyttämään ja myymään kestäviä tuotteita ja palveluita.

Haluammekin siirtyä lineaarisesta mallista (osta – käytä – hävitä) kiertotalouteen tarjoamalla kestäviä vaihtoehtoja kaikille myymillemme tuotteille parantamalla sekä tuotteiden että pakkausten kierrätettävyyttä ja tarjoamalla jätteiden kierrätystä. Tavoitteenamme on, että 90 %  liikevaihdostamme tulee vastuullisista tuotteista ja palveluista.

Grand total

 

Vuodesta 2023 alkaen esittelemme Lyrecon vastuullisuusvalikoiman, uuden arviointimenetelmän vastuullisten tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseen. SGS on arvioinut ja sertifioinut tämän arviointimenetelmän ja se perustuu kolmeen kriteeriin:

PLANET BY LYRECO  

PEOPLE AT WORK BY LYRECO  

COMMUNITY BY LYRECO  

Valikoima tuotteita, joilla on suotuisampi vaikutus ympäristöön.

Valikoima tuotteita, joilla on suotuisampi vaikutus hyvinvointiin ja turvallisuuteen työssä.

Valikoima tuotteita, joilla on suotuisampi vaikutus yhteisöön / yhteiskuntaan.

 

Sustainable products

PLANET BY LYRECO

Vastuulliset tuotteet ja palvelut, jotka on arvioitu ympäristösertifioiduiksi, kunnostetuiksi, kierrätetyistä materiaaleista valmistetuiksi tai itse arvioituna korjattaviksi, uudelleentäytettäviksi, palautettavissa oleviksi, vähän resursseja käyttäviksi, käyttöiältään pidennetyiksi tai kompostoitaviksi.

 

 

People at work by Lyreco

PEOPLE AT WORK BY LYRECO

Tuotteet ja palvelut, joilla on suotuisampi vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen työssä ja jotka on virallisesti sertifioitu ergonomisiksi tai joita pidetään ergonomisina Lyrecon arviointimenetelmän mukaan.

Community by Lyreco

COMMUNITY BY LYRECO

Tuotteet ja palvelut, jotka edistävät reilua ja parempia liiketoimintatapoja, mukaan lukien reilu kauppa, paikallinen tuotanto ja sosiaalisten yhteisöjen tukeminen.

LYRECON VALINTAMENETELMÄ
VASTUULLISILLE TUOTTEILLE JA PALVELUILLE

 

Selkeä ja läpinäkyvä arviointimenetelmä tuotteille ja palveluille, joka perustuu vastuullisuuskriteereihin. Ensisijaisena tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme kauppapaikka, johon he voivat luottaa kestävien ostosten tekemisessä. Tästä syystä Sustainable by Lyreco luottaa selkeään ja läpinäkyvään tuote- ja palveluarviointimenetelmään, joka perustuu kestäviin kriteereihin.

Tätä tarkoitamme, kun sanomme, että tuotteemme ja palvelumme on arvioitu

Sustainable by Lyreco -arvioitujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla: 

 

  • Tavarantoimittaja/valmistaja on arvioitu vastuulliseksi 
  • JA Pakkaus on valmistettu 80 % painostaan kierrätysmateriaalista 
  • JA Tuote on kierrätettävä tai 80 % painostaan uudelleen käytettävissä

Näiden kriteerien lisäksi kaikkien tuotteiden ja palvelujen on täytettävä vähintään yksi kolmesta Lyreco sustainable selection -kriteeri: planet, people at work ja community.