Lyrecon vastuullisuustrategia

Strategiamme

Lyrecon vastuullisuusstrategia

Lyrecon vastuullisuustavoitteet

Me Lyrecolla tiedämme, että toiminta ympäristömme ja ihmisten huomioimiseksi edellyttää kaikkien sitoutumista, ja meidän on edistettävä vastuullisuutta läpi koko toimitusketjun. 

Kestävän kehityksen strategiamme perustuu kolmeen pilariin: ympäristöön, ihmisiin ja kehitykseen. Se ilmaisee tavoitteemme huomioida toimintamme suotuisammat vaikutuksen ympäristöön ja ihmisiin sekä edistää kehitystä koko arvoketjussamme.

TAVOITTEEMME VUODELLE 2026

YMPÄRISTÖ

Planet

90 % liikevaihdostamme tulee vastuullisista tuotteista ja palveluista.

IHMISET

People by Lyreco

90 % lyrecolaisista on ylpeitä lyrecolaisuudestaan

KEHITYS

People meeting

Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa edistääksemme vastuullisuutta

Hiilineutraalius Lyreco

YMPÄRISTÖ

Vähentääksemme ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sitoudumme vuoteen 2026 mennessä:

  • Käytämme ja myymme tuotteita ja palveluita, joilla on suotuisa vaikutus ympäristölle ja ihmisille. Tavoitteenamme on, että 90 prosenttia kokonaisliikevaihdosta muodostuu Sustainable Selection -tuotteistamme.
  • Edistämme kiertotaloutta sekä sisäisessä kulutuksessamme että myynnissämme.
  • Vähennämme yritysajoneuvojemme ja työmatkojen ympäristövaikutuksia ja vaihdamme kalustoamme vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Ne päästöt, joita emme voi vähentää, kompensoidaan rahoittamalla ilmastotoimia.
  • Vähennämme yrityksemme toimitilojen ympäristövaikutuksia ja kompensoimme ne päästöt, joita emme voi vähentää rahoittamalla ilmastotoimia.
Togehther Lyreco

IHMISET

Sitoudumme tarjoamaan työntekijöillemme hyvän ja kehittyvän työympäristön sekä pitämään huolta yhteisöistä, joissa toimimme.

Olemme sitoutuneita tukemaan työntekijöidemme urakehitystä ja tarjoamme turvallisen ja motivoivan työympäristön kaikille tiimiläisille. Lisäksi haluamme vaikuttaa myönteisesti niiden maiden yhteisöihin, joissa toimimme, erityisesti koulutusta tukemalla. Tämä tarkoittaa yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka mahdollistavat työmahdollisuuksien ja koulutuksen edistämisen, mikä näkyy esimerkiksi Lyreco for Education -hyväntekeväisyysohjelmassamme. 

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2026 mennessä 90 prosenttia työntekijöistämme on ylpeitä lyrecolaisuudestaan.

People meeting

Kehitys

 

Otamme kaikki kumppanimme mukaan tekemään parhaita mahdollisia aloitteita, toimia ja päätöksiä.

• Kuuntelemme asiakkaita ja toimittajiamme ja kehitymme yhdessä

• Jaamme kokemuksia vastuullisuudesta

• Luomme eettiset puitteet kaikessa toiminnassamme ja kannustamme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme omaksumaan vastuullisuuden

global goals

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vuonna 2015 YK määritteli 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka tarjoavat toimintasuunnitelman hallituksille, kansalaisjärjestöille, yrityksille ja kansalaisille. Tavoitteissa käsitellään kohtaamiamme maailmanlaajuisia haasteita, kuten köyhyys, epätasa-arvo, ilmastonmuutos, ympäristön tilan heikkeneminen, rauhaan ja oikeuteen liittyvät haasteet. Sitoudumme Global Compact -periaatteisiin.

LATAA VASTUULLISUUSRAPORTTI

Lue viimeisin vastuullisuusraporttimme.

Continue reading