Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores bidrag til de Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling
UN

Støtte af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er)

I 2015 blev 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af de Forenede Nationer som blueprint for regeringer, NGO’er, virksomheder og borgere. De handler om de globale udfordringer, vi alle står over for, inklusive fattigdom, ligestilling, klimaforandringer, miljønedbringelser, fred og retfærdighed.

DE 3 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING, SOM VI SÆTTER FOKUS PÅ

Som aktør i levering af produkter og løsninger for arbejdsmiljøet fokuserer vi særligt på 3 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

1

 

1

Fra papir til plastikprodukter som kuglepenne og papirvarer; de fleste kontorartikler har kort levetid, er engangs og naturressourceforbrugende.

En af Lyrecos største forpligtelser i mange år har været at fremme stadig mere bæredygtige produkter og løsninger til alle vores globale kunder.

SDG 12 - ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION
Vores centrale bidrag

Fra 2023 introducerer vi Lyrecos bæredygtige udvalg, en ny metodik til at udpege bæredygtige produkter og ydelser. Denne udvælgelsesmetode bliver vurderet og certificeret af SGS og er baseret på 3 kriterier: Planeten hos Lyreco, Arbejdere hos Lyreco og Samfund hos Lyreco.

I 2020 har Lyreco lovet at omstille til en cirkulær økonomi inden 2025. Dette vigtige trin mod et nul-spild-alternativ stræber efter at omfatte alle produktkategorier ved at tilbyde genbrugsklare alternativer, udvidede opsamlings- og genanvendelsesløsninger for brugte genstande.

At fremme genbrug af papir, plastikkopper og -flasker. Elektroniske anordninger, brugte-produkter-opsamling og omvendte logistikløsninger er regelmæssigt udvidet til nye produktkategorier.

12.1 – Gennemføre det 10-årige rammeprogram for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

12.2 – Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.5 – Affaldsgenereringen reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

1

At reducere CO2-udledning på tværs af hele værdikæden, fra vores leverandører til vores kunder, er et prioriteret mål i vores bestræbelser på at afbøde Lyrecos miljøpåvirkning og bidrage til vores kunders egen målsætning på dette område.

SDG 13 - KLIMA-INDSATS
Vores centrale bidrag

I 2020 blev nye videnskabsbaserede reduktionsmål i overensstemmelse med Paris-aftalen om klimaforandring sat til at udvide målings- og reduktionsomfanget til Omfang 3 (indirekte udledning) for Lyrecos egne mærkevarer.

Lyrecos datterselskaber udvikler lav udledningsløsninger med fokus på bylevering, salgsbiler og varebilsflåder og ruteoptimering.

Bæredygtighed udgør 25 % af evalueringskriterierne på lige fod med konkurrenceevne, kategoristyring og logistik.

For at opfordre vores kunder til at samle deres ordrer og nedbringe antallet af leverancer foreslår Lyreco et incitamentsprincip til grupperede ordrer og ekstra gebyr i tilfælde af små ordrer.

Det ultimative mål med vores engagement til at omdanne vores tilbud og forretning til cirkulær økonomi inden 2025 er at formindske vores klimaaftryk markant.

Gennem denne godkendelse forpligter Lyreco sig på at tilslutte sig indsatsen fra interessenter, der allerede er engagerede i håndgribelige handlinger for at halvere skovrydning inden 2020 og afslutte den inden 2030.

13.1 – Styrke modstandskraft til klimarelaterede risici

13.3 – Forbedre undervisning og oplysning

1

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene

SDG 17 - PARTNERSKABER FOR MÅLENE
Vores centrale bidrag

Ved at forpligte sig til SDG12 er Lyreco med til at fremme etiske arbejdsstrategier, videndeling, arbejde på tværs af grænser og brancher og er banebrydende inden for fagområdet omkring sikring af bæredygtig udvikling til støtte for alle SDG’er.

‘Fremskridt’ er en af grundpillerne i vores ramme for bæredygtighed. Partnerskab er fundamentalt i vores strategi og gør det muligt for os at optimere vores bæredygtige indsats.

Vi er foregangsmænd og har store ambitioner om at sikre en bæredygtige udvikling. SDG17 er paraplyen for og genlyden af alt, hvad vi gør.

Vil du vide mere?

LYRECO CSR RAPPORT

Som medlem af FN’s Global Compact siden 2004 redigerer Lyreco-gruppen sin virksomheds årlige rapport for socialt ansvar (CSR Report).

Læs mere om Lyreco