Persondatapolitik

Samarbejdspartnere

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din transaktion eller dit samarbejde med os.

1.2 Kontaktoplysninger

Ved henvendelser vedrørende Lyreco Danmarks behandling af dine personoplysninger bedes du kontakte os på privacy.office@lyreco.com.

2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne indgå aftaler og samarbejde med dig. 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftaler mellem dig og Lyreco Danmark. 

Når aftalen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at vi kan opretholde aftalen.

Når aftalen er opfyldt, er behandlingen nødvendig for, at Lyreco Danmark kan forfølge den legitime interesse i at kunne vurdere, fastslå eller forsvare eventuelle aktuelle eller senere retlige konsekvenser. 

Behandlingen er desuden et lovkrav i bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere og databehandlere. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/ind- og udrejsesystemet, f.eks. USA.

Dataene overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares tre år efter aftalens ophør.

Dine personoplysninger opbevares desuden fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen blev indgået for at overholde bogføringsloven. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan samarbejde med dig.

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på privacy.office@lyreco.com

6.1.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt til at modtage en kopi af oplysningerne. 

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til begrænset behandling, kan vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre det er til opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af en juridisk forpligtelse eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at overføre disse data fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk