Persondatapolitik

Rekruttering

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger

I tilfælde af henvendelser vedrørende Lyreco Danmarks behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til privacy.office@lyreco.com.

2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysninger er at rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Hvis din ansøgning indeholder særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på, at du selv har givet os oplysningerne.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger overføres til vores databehandlere. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/ind- og udrejsesystemet, f.eks. USA. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, herunder CV, ansøgning mv. op til tre måneder efter rekrutteringsprocessens afslutning. 

Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 90 dage.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysninger er en forudsætning for, at du kan søge ansættelse hos os.    

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på privacy.office@lyreco.com

6.1.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, samt til at modtage en kopi af oplysningerne. 

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, kan vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre det er til opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af en juridisk forpligtelse eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I konkrete situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at overføre disse data fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.