Persondatapolitik

Personaleadministration

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

1.2 Kontaktoplysninger

Ved henvendelser vedrørende Lyreco Danmarks behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse, er du velkommen til at kontakte din P&C-afdeling eller QS-manager.

2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysninger er, at Lyreco Danmark skal kunne varetage den daglige personale- og lønstyring, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afskedigelse.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger hos Lyreco Danmark har en række juridiske grundlag.

Normalt er behandlingen nødvendig for opfyldelsen af en ansættelseskontrakt, f.eks. i forhold til udbetaling af din løn.

På andre tidspunkter er behandlingen nødvendig for at opfylde vores legitime interesse, såsom:

  • Administration af møder
  • Skrivning og distribution af referater
  • Ledelsesrapportering

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger overføres til offentlige myndigheder, revisorer og vores databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/ind- og udrejsesystemet, f.eks. USA. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Almindeligvis opbevares dine personoplysninger op til fem år efter ansættelsens ophør med hensyn til eventuelle ekstraordinære omstændigheder, f.eks. i tilfælde af arbejdsskader eller etablering af juridiske forpligtelser gennem domstols- eller forvaltningssager. 

5. Forpligtelser

Du er forpligtet til at give os dine personoplysninger, for at vi kan opretholde de forpligtelser, der følger af ansættelseskontrakten, og for at administrere din ansættelse hos os. 

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på privacy.office@lyreco.com

6.1.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler på dine vegne, samt til at modtage en kopi af oplysningerne. 

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, kan vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre det er til opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af en juridisk forpligtelse eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I særlige situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at overføre disse data fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.