Persondatapolitik

Hjemmesidebesøgende

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er dataansvarlig for visse processer af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger 

I tilfælde af henvendelser vedrørende Lyreco Danmarks behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig, eller rette en ny henvendelse til privacy.office@lyreco.com.

2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysninger er at optimere hjemmesidens anvendelighed og oplevelse til markedsføringsformål.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsfirmaer.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/ind- og udrejsesystemet, f.eks. USA.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i op til 13 måneder fra dit sidste besøg. 

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive dine personoplysninger til os.   

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du henvende dig til privacy.office@lyreco.com.

6.1.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, samt til at modtage en kopi af oplysningerne. 

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, kan vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre det er til opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af en juridisk forpligtelse eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I særlige situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at overføre disse data fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.