Picture of a rickshaw in the city

Miljø

Bekæmpelse af klimaforandringer i hele værdikæden

EN SAMLET TILGANG TL VÆRDIKÆDEN

Reducere Lyrecos miljøpåvirkning gennem hele værdikæden fra vores leverandører til vores kunder med et stærkt fokus på kampen mod klimaforandringer

2 mål 

 1. Identificere og evaluere mulighederne for at reducere miljøpåvirkningerne.
 2. Sikre, at vores forretningsdrift og projekter forvaltes i overensstemmelse med akkrediterede kvalitetssystemer (ISO 9001) og miljøstyringssystemer (ISO 14001), så bæredygtighed prioriteres

Det betyder målrettede tiltag og programmer for produkter, CO2-aftryk, levering, emballage, forbrugsartikler & affald og infrastruktur.

 

sgd CLIMATE

 

The United Nations Sustainable Development Goal we contribute to. 

 

 

AURORA BORALIS

MILJØ - KPI'er for 2020

target CO2

2026 mål

Kulstofneutralitet

I 2020 definerede Lyreco sin nye klimapolitik og fastsatte nye CO2-reduktionsmål baseret på Science-Based Targets-initiativmetoden (SBTi).

DECREASE CO2

-28,11%

CO2-reduktion i 2020 ift. 2010

Fremskridt måles ved hjælp af Lyrecos skræddersyede metode - Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

leaf
-11%
CO2-udledning ift. 2019

NØGLETILTAG 

 1. Gøre vores køretøjer og bygninger mere miljøvenlige 
 2. Håndtering af affald og tilbud om genbrugsservice til vores kunder
 3. Anvendelse af EU's miljøaftryksmetode til produktvurdering
 4. Forpligtelse til projekter og strategier om cirkulær økonomi

Sådan måler vi vores CO2-udledning

SOLAR PANEL RESIZED

REDUKTION AF CO2-UDLEDNING I LOGISTIK OG LEVERING

I 2020 er CO2-udledningen faldet med 28,11 % sammenligne med basisåret 2010. 

 • Forbedring af logistikinstallationer og -bygninger (solpaneler)
 • Flere varevogne og biler, der kører på naturgas/el
 • Strømbesparende tiltag (LED-belysning)
 • CO2-neutral leveringsproces
 • Elektronisk leveringssignatur
 • Vertikale lagringsløsninger
   
LYRECO RICKSHAWS LONDON

I London, Paris, Bern og Zürich tester og udvikler vi lavemissionsleverancer for at hjælpe større byer med at reducere CO2-udledningen og luftforureningen.

 

Reduktion af CO2-udledning inden for levering

Gentænke levering i byerne

Uanset hvor vi driver forretning, forpligter vi os til at støtte byernes indsats for at reducere leveringstransportens miljøpåvirkning og samtidig sikre kundetilfredsheden.

BEKÆMPELSE AF SKOVRYDNING 

Skovrydning er en af de primære årsager til klimaforandringerne. DA træ er det vigtigste råmateriale for papirindustrien, er skovforvaltning et centralt bæredygtighedsspørgsmål. 

Vi forpligter os sammen med vores leverandører og troværdige samarbejdspartnere som FSC initiativer som New York Declaration on Forests til at reducere indvirkningen af vores aktiviteter på begrænsede råstoffer. 

Læs mere

Ny EMBALLAGEPOLITIK

NEW PACKAGING POLICY

Emballage spiller en vigtig rolle ved at beskytte kvaliteten af vores produkter og gøre det muligt at opbevare, transportere og bruge dem sikkert. Men der går også værdifulde ressourcer til emballagefremstillingen, og emballage bliver til affald, når det ikke genbruges. 

Vores Politik for ansvarlig brug af emballage definerer de tiltag, der skal udvikles på tværs af hele organisationen og alle forretningsaktiviteter og i alle datterselskaber for at nå disse mål: Vi forpligter os til at reducere emballagebrug og -størrelse og udfase ikke-genanvendelig plastemballage inden 2025.

EUROPEAN PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT - EU PEF 

Lyreco har gennem mange år fulgt principper for cirkulær økonomi for at hjælpe vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål: genbrugsservice, udvælgelse af produkter med fokus på hele dets livscyklus. For at tage denne ambition skridtet videre vurderer Lyreco nu officielt vores egne produkters miljøaftryk ved hjælp af en ny metode, der tager hensyn til hele produktets livscyklus: EU Product Environmental Footprint (EU's miljøaftryk).

Remote video URL

 

Læs mere