Solcellepark indvielse

Lyreco sætter strøm til Roskilde

1.900 solcellepaneler på taget af vores hovedkontor i Roskilde har gjort os selvforsynende med strøm. Den overskydende strøm sendes ud i elnettet og kommer Roskildes borgere til gode. Roskildes borgmester, Tomas Breddam, var med til indvielsen og klippede det grønne bånd.

Det har længe været en stor drøm for os at kunne producere vores egen, lokale, fossilfri strøm. Den drøm er nu blevet til virkelighed, efter vi har sat strøm til den store, nyanlagte solcellepark placeret på det 17.000 m2 store tag på vores hovedkontor i Roskilde.

”Vi har sat to mål om at reducere vores egne udledninger med 50 % inden 2026, og i den proces er elektriske biler og grøn strøm en bærende faktor. Energikrisen er et rigtig godt eksempel på, at vi stadig er dybt afhængige af udenlandsk energi og dermed sårbare over for storpolitik. Den afhængighed kan vi nedbringe ved at være (delvist) selvforsynende med energi og dermed øge vores egen modstandsdygtighed i forhold til kriser,” forklarer Victor Bjarnesen, Sustainability Advisor & Quality Coordinator og tovholder på solcelleprojektet.

Foruden at producere strøm til vores bygninger, så oplader vi nu også alle vores elbiler med egen solenergi.

Gør borgmesteren stolt

Vi var derfor stolte over at kunne invitere Roskildes borgmester, Tomas Breddam, med til den officielle indvielse af solcelleparken, hvor han ved selvsyn også fik set solcelleparken fra taget.   

Med ordene ”I gør mig rigtig stolt som borgmester for byen. Klap jer selv rigtig meget på skulderen” afsluttede Tomas Breddam sin tale, inden han med en gylden saks klippede det grønne bånd over. For selvom den røde løber var rullet ud i dagens anledning, så var det helt bevidst, at båndet ikke var traditionelt rødt men derimod grønt for at symbolisere den grønne omstilling.

Solcellepark

Solcelleparken set fra oven. Foto: René Larsen

Samfundsansvar

Solcelleparken er større end først planlagt og vil årligt producere omkring 1.000.000 kWh svarende til mere end 500 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug. En gennemsnitsfamilie med to voksne, to børn og et hus på 150 m2 bruger ca. 5.000 kWh om året, og på en solskinsdag producerer solcelleanlægget ca. 6.500 kWh.

Så foruden i høj grad at fjerne os selv som energiaftager, så kommer investeringen også Roskilde Kommunes borgere til gode, når den overskydende strøm sendes ud i elnettet og er med til at nedbringe den gennemsnitlige CO2-udledning på strømforbruget.

Det er bevidst, at vi har etableret et solcelleanlæg, som producerer mere strøm, end vi kan bruge, fordi vi synes, at vi som en større virksomhed i Roskilde har et ansvar for at gå forrest, når det kommer til den grønne omstilling.

"Med den nye solcellepark er Lyreco med til at løfte vores del af samfundsansvaret og bidrage til det store behov for mere vedvarende strøm, der produceres decentralt. Vi er meget stolte over at nå denne milepæl, og at vi som virksomhed bidrager til løsningen på et problem, der er så vigtigt,” forklarer Michael Baun Christensen, Managing Director i Lyreco Danmark

Tomas Breddam

I gør mig rigtig stolt som borgmester for byen. Klap jer selv rigtig meget på skulderen

Tomas Breddam
Roskildes borgmester
A Great Working Day. Delivered.
Vi er Lyreco!