aarhus kommune

Klimaalliancen og Lyreco reducerer trængsel og CO₂e i Aarhus

I Aarhus Kommune er det slut med at få leveret kuglepenne, papir og kaffe flere gange om ugen. Bestillingerne samles nu i én ugentlig levering. I et forsøg med 10 offentlige institutioner har Lyreco reduceret antallet af leveringer med 10%. Det er noget, der har indflydelse på trængslen og CO₂e-udledningen i Aarhus.
 

Hvad betyder færre leverancer for hverdagen? 

Man kunne frygte at færre leverancer kunne betyde, at man pludselig står og mangler noget. Men faktisk har forsøget vist, at deltagerne er blevet bedre til at vurdere deres lagerbeholdning og sikre, at de altid har de nødvendige kontorartikler til rådighed. De færre leverancer har også betydet færre fakturaer og dermed en administrativ lettelse.

”Selvfølgelig kan der være varer, vi har brug for hurtigt, og derfor har vi valgt at have en lagerbeholdning på én adresse med generelle varer. Når decentrale indkøbere har behov for specielle varer eller ekstra store mængder, skal man bestille inden deadline. Det fungerer efterhånden ret godt efter en tilvænningsperiode,” siger Joan Kjædegaard, projektkoordinator fra Erhvervsakademi Aarhus.


Omlægning til eldrevne varebiler

Fokus var i første omgang at nedbringe antallet af leverancer. Men Lyreco har i forlængelse af samarbejdet valgt at investere i en omlægning af deres leveringsmetode.

De har etableret 4500 m² solcellepark på taget af deres hovedkontor i Roskilde. Et tag, som gør dem 100% selvforsynende på el, og som skal forsyne deres eldrevne varebiler med grøn strøm.

Konkret har samarbejdet med klimaalliancen fremskyndet omlægningen og betyder, at Lyreco kun leverer med eldrevne varebiler i Aarhus-området. 

”Grunden til, at Lyreco eksisterer efter næsten 100 år, er, at vi rykker os. For eksempel ved at sætte meget ambitiøse SBTi-mål, der konkret skal reducere vores scope 1 og 2 CO₂e-udledninger med 50% inden 2026,” siger Michael Baun Christensen, Direktør i Lyreco.

Undervejs i projektet blev det tydeligt, at hele 80% af Lyrecos CO₂e-udledning stammer fra produkter. Derfor er overgangen fra konventionelle til miljømærkede produkter blevet en væsentlig del af samarbejdet i Klimaalliancen - en sidegevinst for alle parter. Det har også sit præg i Lyrecos ESG-mål, som indebærer at 90% af salget skal komme fra Lyrecos Sustainable Selection produkter i 2026.

Lyreco elbil

Et stort uforløst potentiale 

Samlet får de offentlige institutioner i Aarhus og omegn leveret varer fra Lyreco cirka 23.000 gange om året. Disse organisationer har samlet reduceret antallet af leverancer i perioden 2. kvartal til og med 4. kvartal 2023 med 10%*. 

”Da vi satte os ned for at regne på det, blev vi ret overraskede over, hvor stort potentialet er. Nu har vi sammen vist, at vi kan spare 10%, men vi arbejder fortsat på at nå endnu flere positive effekter,” siger Victor S. Bjarnesen, Sustainability Advisor i Lyreco.

Lyreco estimerer en potentiel besparelse på 26% i antallet af kørte kilometer, hvis alle kunder i Aarhus tilslutter sig projektet. Der ligger derfor et uforløst potentiale forude, udover de muligheder, der ligger i at implementere lignende initiativer i andre kommuner. 

“Vi har skabt konkrete resultater, fordi vi turde ændre på noget, der fungerede. Samarbejdet er et godt eksempel på, hvad nysgerrighed og udfordring af rammerne kan føre til  –  og så endda uden at det behøver at koste spidsen af en jetjager,” siger Jan Sjøgaard, Key Account Manager i Lyreco. 
 

Trends inden for e-handel og levering 

Projektet viser, at forbrugere er villige til at acceptere et umiddelbart lavere serviceniveau for at værne om miljøet - en tendens der vokser inden for e-handel og levering. ”Der er uden tvivl sket et skift i måden at tænke levering på. I mange år har man hovedsageligt fokuseret på at optimere antallet af leverancer. Men med den nye tilgang ser vi også på, hvor langt vi kører, hvornår vi kører, trængsel og brændstof for at spare kørte kilometer og dermed mest muligt CO₂e,” siger Victor S. Bjarnesen, Sustainability Advisor i Lyreco. 

”I over 20 år har vi tilbudt vores kunder gratis dag-til-dag-levering. Det gør vi stadig. Men vi har også valgt at introducere mere fleksible og klimaoptimerede leveringsmetoder og oplever, at vores kunder faktisk gerne vil bevæge sig i den retning,” siger Michael Baun Christensen, Direktør i Lyreco. 

På lyreco.dk tilbydes nu både dag-til-dag-levering, optimeret levering inden for tre hverdage samt planlagt levering tre uger frem. 

 

*Arbejdsgruppen af Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, VIA University College, Erhvervsakademi Aarhus og projektet er udbredt til at inkludere 7 øvrige offentlige institutioner i Aarhus. 

*Da salget til kunderne i perioden er på samme niveau i 2023, som det var i 2022, så vurderer parterne at målingen er brugbar.